Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett aktivt medarbetarskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett aktivt medarbetarskap"— Presentationens avskrift:

1 Ett aktivt medarbetarskap
Medarbetarskap är medarbetarens relation till arbetet, arbetsplatsen och landstinget som helhet Landstinget eftersträvar ett aktivt medarbetarskap, vilket innebär: - ett gott bemötande mot patienter/kunder och medarbetare - ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling - delaktighet och samverkan - stolthet och engagemang för sina arbetsuppgifter - ge och efterfråga återkoppling

2 Grupp

3 Situation

4 Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag
Kompetensförsörjning är arbetet med att identifiera, attrahera, tillvarata och utveckla kompetens Landstinget eftersträvar en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag. Detta innebär: - att vara en attraktiv arbetsgivare - att rekrytera rätt - verksamhets- och individanpassad introduktion - att skapa förutsättningar för motivation och engagemang - kompetensutveckling genom goda lärmiljöer - professionell avveckling/omställning

5 Personalförsörjningsmodell 2009
Arbetsmarknaden för vårdpersonal (Kap 4.1) Utbildningsplatser (Kap 4.2) Migration (Kap 4.3) Intresse för val till vårdutbildningar (Kap 4.4) Personalrörlighet (Kap 4.5) Utbud av arbetskraft Balans / Obalans Efterfrågan på arbetskraft Budget och framtida ekonomiskt utrymme (Kap 5.1) Medicinsk –teknisk utveckling (Kap 5.2) Vårdbehov hos medborgarna (Kap 5.3) Utveckling av verksamheten (Kap 5.4) US, FoU och Regionen (Kap 5.5)

6 Gott chef- och ledarskap
Chef och ledarskap är att ansvara, företräda och leda verksamheten utifrån en managementroll Vi eftersträvar ett gott chef- och ledarskap. Detta innebär: - att tillsammans med medarbetarna skapa delaktighet och engagemang för uppdrag, utveckling och resultat - ha ett förhållningssätt som präglas av helhets- perspektiv för hela verksamheten - ha ett sidledsansvar och kunna se patientens/kundens perspektiv - förbättringsfokus - förståelsebaserat ledarskap


Ladda ner ppt "Ett aktivt medarbetarskap"

Liknande presentationer


Google-annonser