Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kjerstin Larsson 2009-03-15 Kjerstin Larsson Fil. Dr. FoU-ledare Fokus Kalmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kjerstin Larsson 2009-03-15 Kjerstin Larsson Fil. Dr. FoU-ledare Fokus Kalmar."— Presentationens avskrift:

1 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Kjerstin Larsson Fil. Dr. FoU-ledare Fokus Kalmar

2 Kjerstin Larsson 2009-03-15

3

4 Forskningsprojektets utgångspunkter Varje arbetsplats ansvarar för sina egna utvecklingsprojekt (8 arbetsplatser totalt) Arbetsplatserna får utvecklings- och forskningsstöd Individuella lärandet kopplas ihop med verksamhetens behov och organisationens lärande Lärandet integreras som en naturlig del i vardagen Partsamverkan Nätverksprojekt

5 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Deltagare i studien 6 mellanchefer har ingått i studien på 4 arbetsplatser En vårdavdelning och en mottagningsenhet på ett sjukhus En internatskola för ungdomar med Autism och Aspergers syndrom Ett äldreboende Ett hemtjänstområde

6 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Forskning – och utvecklingsstöd Ge stöd för att organisera lärprocesser Egen utvecklingskraft på arbetsplatsen Bollplank Ifrågasätta det invanda Reflekterat och kritiskt tänkande Kombinera teoretisk och praktisk kunskap Reflekterande gemenskap Kritiskt och analytiskt förhållningssätt

7 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Kvalitativ metod med interaktivt förhållningssätt Datainsamling * Arbetsplatsbesök 1 v * Inledande intervjuer * Critical incident – metoden * Reflektions - PM (från 2 utbildningar i projektet) * Återkoppling och gemensam analys * Informella samtal

8 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Problemformulering Vilken förändringskompetens krävs för att en mellanchef ska kunna driva ett hållbart utvecklingsarbete? Vilka organisatoriska förutsättningar i form av hinder och möjligheter möter mellancheferna vid organisering av verksamhetsutveckling? Hur arbetar mellancheferna med att driva verksamhetsutveckling på den lokala arbetsplatsen? Hur har projektets aktiviteter fungerat för att ge mellancheferna insikter gällande de interorganisatoriska förutsättningarna?

9 Kjerstin Larsson 2009-03-15

10 Uppfatta eget handlings- utrymme Egna mål och visioner Ifrågasätta det invanda Tilltro till att förändring är möjlig Leda underifrån- styrda processer Individens förändringskompetens Fatta egna beslut Drivkraft i utvecklings- arbetet

11 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Organisationsnivå Ekonomiska resurser -Motkraft -Drivkraft Ansvar- och beslutsfördelning -Stöd i utvecklingsarbetet -Professionella organisationer -Delaktighet Formella villkor FRAMGÅNGS- FAKTORER FÖR ATT DRIVA UTVECKLING

12 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Mellanchefernas syn på att skapa delaktighet Avsätta tid för information och dialog Medarbetarna måste känna trygghet Cheferna måste arbeta målmedvetet Chefen vara lyhörd, skapa motivation, ge ansvar Medarbetarna måste få kunskaper om arbetsplatsens förutsättningar Chef och medarbetare måste ta ett gemensamt ansvar

13 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Organisationsnivå Ekonomiska resurser - Motkraft - Drivkraft Ansvar- och beslutsfördelning - Stöd i utvecklingsarbetet - Professionalism - Delaktighet Politisk organisation Formella villkor FRAMGÅNGS- FAKTORER FÖR ATT DRIVA UTVECKLING

14 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Politisk organisation Demokrati Kommunalt självstyre Statlig styrning Hierarkisk organisationUtvecklingsorganisation Förvaltande Regeltolkande Stödjande Inspirerande Dialog Ledarskap Medarbetarroll Fackliga parter Auktoritärt Regelstyrt Följer regler och revir Passiv roll Personligt ansvar Självständighet Samverkan Lärande Samverkan, ge inspiration och idéer till utveckling APT Förhandling och information Möten med fackliga representanter Delaktighet Processer Byggd på Wallenberg. J 2004. Hur kan kommunerna bli bättre arbetsgivare? Ett försök att utveckla kommunal arbetsgivarpolitik.

15 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Organisationsnivå Målstyrning som redskap Reflektion och gemensamt lärande Informella villkor FRAMGÅNGS- FAKTORER FÖR ATT DRIVA UTVECKLING

16 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Teoretisk kunskap Praktisk kunskap Lärande i utbildning Lärande i arbete REFLEKTERAT LÄRANDE KOMPETENS Lärande och kompetens

17 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Lärande i utbildning Lärande i arbete REFLEKTERAT OCH INTEGRERAT LÄRANDE Organisatoriskt lärande Individuellt lärande Reflekterat och integrerat lärande

18 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Organisationsnivå Målstyrning som redskap Reflektion och gemensamt lärande Organisationskulturens betydelse Kombinerad drift och utveckling Informella villkor FRAMGÅNGS- FAKTORER FÖR ATT DRIVA UTVECKLING

19 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Utvecklingens och produktionens logiker ”Utvecklingens logik” Tonvikt på: Tanke och reflektion Alternativtänkande, experiment risktagande, Tolerans för olikheter, osäkerhet och felhandlingar Ett utvecklingsinriktat lärande ”Produktionens logik” Tonvikt på: Effektiv handling på rutin- eller regelbaserad handlingsnivå Problemlösning genom tillämpning av givna regler/instruktioner, likatänkande Bemästrings lärande P-E Ellström 2001

20 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Nya ledarskapet Processorganisering Teamorganisering Kundorientering Utvecklingsorganisation Styrning genom idéer/visioner Coach Styrning genom idéer/visioner Inspirerande och motiverande ledarskap - Förebild - Skapa delaktighet och engagemang - Arbeta mot uppsatta mål Ledarskap för lärande - Reflektion - Definiera och formulera problem - Se alternativa lösningar på problemen Relationsinriktat ledarskap - Stödja - Vägleda -God arbetstillfredställelse o gott arbetsklimat Byggd på Ellström & Kock 2003 Ledarskap i teamorganiserad verksamhet

21 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Mellanchefens integrerade roll Underställd personal Högre Chefer Stabs- funktionen Externa kontakter Övriga mellanchefer Verksamhetsnivå Linjenivå Mellanchefers integrerade roll

22 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Interorganisatorisk nivå Forskarstöd Centrala parters betydelse Lära av varandra i projekt (utbildning) Organisera utvecklingsinriktade nätverk Stöd och påverkan utifrån FRAMGÅNGS- FAKTORER FÖR ATT DRIVA UTVECKLING

23 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Diskussionsfrågor Hur är man när man är kompetent? Vad kännetecknar en bra lärandemiljö?

24 Kjerstin Larsson 2009-03-15 Diskussionsfrågor Vad krävs för att leda lärande och utveckling? Vilken kompetensutveckling och vilket stöd behöver jag själv som ledare?

25 Kjerstin Larsson 2009-03-15


Ladda ner ppt "Kjerstin Larsson 2009-03-15 Kjerstin Larsson Fil. Dr. FoU-ledare Fokus Kalmar."

Liknande presentationer


Google-annonser