Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2016-09-19 Signatur Lönebildning. 2016-09-19 Signatur Centralt avtal – Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2016-09-19 Signatur Lönebildning. 2016-09-19 Signatur Centralt avtal – Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS)"— Presentationens avskrift:

1 2016-09-19 Signatur Lönebildning

2 2016-09-19 Signatur Centralt avtal – Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS) Gemensamma löneprinciper Lönebild / förändring av lönebild Lönesättande samtal

3 2016-09-19 Signatur Exempel på förmåner (plusvärden) i avtalet utöver lön Förtroendearbetstid Semester (upp till 10 dagar mer än lagstadgad) Trygghetsavtalet (förlängd uppsägningstid, högre ersättning, efterskydd, hjälp till nytt jobb med mera) Pension (cirka 10 procent utöver samhällets pension) Vissa läkar-/sjukvårdskostnader Viss ersättning för läkemedel Ersättningar från den allmänna socialförsäkringen ( vård av sjukt barn, sjukpenning – i vissa fall högre täckning av inkomstbortfall än vad den allmänna försäkringen ger) Rörliga tillägg Försäkringar Semestertillägg Ledighet för studier

4 2016-09-19 Signatur Finansiella förutsättningar Statlig täckning för uppräkning av löner = c:a 30 procent av den ökade lönekostnaden

5 2016-09-19 Signatur Lönebildningsprocessen Verksamhetens krav, ekonomiska förutsättningar och kompetensförsörjningsbehov 2 Övergripande inriktning för lönebildningsarbetet för hela avtalsperioden Löneprinciper och lokala lönekriterier 3 Överenskommelse om tidsplan m.m. 4 Aktuell lönebild – lönestruktur för grupper 5 Behov av förändringar i lönebilden Lönerevision för individer 6 Erfarenheter från lönerevisioner 8 1 7

6 2016-09-19 Signatur SMHI:s övergripande lönekriterier Yrkesrollen och dess krav Arbetsresultat Samarbete med andra Egen utveckling, kompetensöverföring och initiativförmåga Engagemang och ansvarstagande Mångsidighet och erfarenhet Ledarrollen - ekonomi - verksamhet - personal

7 2016-09-19 Signatur BESTA-KLASSIFICERING Exempel på lönebild (ej SMHI, BESTA-koder inom parantes)

8 2016-09-19 Signatur VAD och HUR Vad / Hur = Struktur

9 2016-09-19 Signatur SMHI:s lönestruktur Medianlön

10 2016-09-19 Signatur Förutsättningar och förväntningar Samtala om förutsättningar och förväntningar avseende lönerevisionen

11 2016-09-19 Signatur Vad händer nu? Samtal 1 Diskussion/dialog om hur väl medarbetaren uppfyller lönekriterierna Samtal 2 Överenskommelse om ny lön

12 2016-09-19 Signatur Under lönesättningssamtalet Var förberedd Hanterligt material Lyssna Fråga Vänta på svar Håll dig till fakta Använd positiva uttryck Blanda inte in privatekonomi Behåll ditt lugn Kolla att ni är överens eller vad ni inte överens om Vad har fungerat Vad har inte fungerat Vad kan jag förbättra


Ladda ner ppt "2016-09-19 Signatur Lönebildning. 2016-09-19 Signatur Centralt avtal – Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS)"

Liknande presentationer


Google-annonser