Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inflations- rapport 2006:2 2006-06-20. UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inflations- rapport 2006:2 2006-06-20. UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken."— Presentationens avskrift:

1 Inflations- rapport 2006:2 2006-06-20

2 UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

3 Enhetsarbetskostnader i näringslivet Årlig procentuell förändring säsongsrensad arbetskraftskostnad Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckade linjer och grå stapel avser Riksbankens prognos.

4 Inhemsk inflation (UNDINHX) och importerad inflation (UNDIMPX) utfall och prognos Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckade linjer avser Riksbankens prognos.

5 Implicita terminsräntor Procent Källa: Riksbanken Anm. Implicita terminsräntor är beräknade som ett genomsnitt för 15 dagar.

6 Stark realekonomisk utveckling Starkare global tillväxt I Sverige fortsätter konjunkturuppgången men i lugnare takt Sysselsättningen stiger Utlåning och huspriser ökar snabbt

7 Källor: IMF, SCB och Riksbanken Anm. Streckade linjer avser Riksbankens prognos. BNP utfall och prognos Årlig procentuell förändring

8 Arbetskraft, antal sysselsatta och öppen arbetslöshet Tusental personer respektive procent av arbetskraften, säsongsrensade data Anm. Streckade linjer avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

9 Balanserade risker Bytesbalansunderskott i USA Oljepriser Konkurrenstryck Löneutveckling Utlåningstillväxt och huspriser

10 Reporäntan höjs till 2,25 procent Stark ekonomisk utveckling Inflationen stiger Reporäntan antas stiga gradvis På ett par års sikt bedöms inflationen vara ungefär 2%


Ladda ner ppt "Inflations- rapport 2006:2 2006-06-20. UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken."

Liknande presentationer


Google-annonser