Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferen s IR 2003:3. Vad har hänt sedan förra IR? Expansivare ekonomisk politik Positiv utveckling på de finansiella marknaderna En del positiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferen s IR 2003:3. Vad har hänt sedan förra IR? Expansivare ekonomisk politik Positiv utveckling på de finansiella marknaderna En del positiv."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferen s IR 2003:3

2 Vad har hänt sedan förra IR? Expansivare ekonomisk politik Positiv utveckling på de finansiella marknaderna En del positiv realekonomisk statistik

3 17. Investeringar och vinster i amerikanskt näringsliv. Procentuell kvartalsförändring och andel av BNP Källor: Bureau of economic Analysis och US Department of Commerce

4 20. Årlig BNP-tillväxt och arbetslöshet i nivå i euroområdet. Årlig procentuell förändring och procent Källa: Eurostat

5 22. Förtroendeindikatorer i euroområdet. Inköpschefsindex i EMU och tyska IFO- indexet. Källor: IFO-Institute och NTC Research Ltd

6 BNP-tillväxten i Sverige, USA och euroområdet Anm. Inom parentes anges bedömningen i föregående inflationsrapport. Källa: Riksbanken

7 1. Produktionsgap för euroområdet, Sverige och USA. Procent Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat, NIGEM, SCB, US Department of Commerce och Riksbanken

8 Försörjningsbalans i huvudscenariot Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

9 UND1X-inflationen, utfall samt prognoser i nuvarande och föregående inflationsrapport Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

10 UND1X -inflationen exklusive energi Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

11 UND1X-inflationen inkl. och exkl. energi, utfall samt prognos enligt huvudscenariot. Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

12 Riskbild Internationell konjunktur Lönebildning Energipriser

13 R11. Olika mått på underliggande inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

14 1. Produktionsgap för euroområdet, Sverige och USA. Procent Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat, NIGEM, SCB, US Department of Commerce och Riksbanken

15 45. Produktionsgap enligt tre alternativa metoder, skattningar med data från andra kvartalet 2003. Procent av potentiell BNP Källor: SCB och Riksbanken.


Ladda ner ppt "Presskonferen s IR 2003:3. Vad har hänt sedan förra IR? Expansivare ekonomisk politik Positiv utveckling på de finansiella marknaderna En del positiv."

Liknande presentationer


Google-annonser