Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 18 juni 2008 Urban Hansson Brusewitz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 18 juni 2008 Urban Hansson Brusewitz."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 18 juni 2008 Urban Hansson Brusewitz

2 Prognosen i sammandrag (mars inom parentes) Procent 200820092010 BNP2,4 (2,5)2,0 (2,6)3,2 Sysselsättning1,4 (1,0)0,2 (0,4)0,4 KPIX KPI-F 2,7 (2,2) 2,9 2,3 (2,0) 2,6 1,7 2,1 Reporänta 1 4,5 (3,75)4,25 (3,75)4,25 Offentligt finansiellt sparande 2 3,2 (3,0)1,9 (1,9)1,4 1 Vid årets slut 2 Procent av BNP

3 KONJUNKTURLÄGET 18 juni 2008 Urban Hansson Brusewitz Internationell konjunkturutveckling

4 Global BNP Årlig procentuell förändring

5 BNP och fasta bruttoinvesteringar i OECD-området Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

6 Lager av nya hus och bygglov i USA Månader respektive tusental

7 Konsumentförtroende i USA och euroområdet Index 1985=100 respektive nettotal

8 Inflation i OECD-området Procent, månadsvärden

9 Hushållens disponibla inkomster och sparande i USA Årlig procentuell förändring och procent, 5-månaders centrerat glidande medelvärde

10 BNP och efterfrågan i USA Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

11 Styrräntor Procent, dagsvärden

12 Inflation i USA och euroområdet Årlig procentuell förändring

13 BNP-tillväxt och exportmarknadstillväxt i OECD Procentuell förändring, kvartalsvärden

14 KONJUNKTURLÄGET 18 juni 2008 Urban Hansson Brusewitz Svensk ekonomi

15 Exportorderingång, industrin Nettotal, säsongrensade månadsvärden

16 Export Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

17 Hushållens förtroendeindikator (CCI) Nettotal, månadsvärden

18 Hushållens reala disponibla inkomster Årlig procentuell förändring

19 Reallön efter skatt Årlig procentuell förändring

20 Olika mått på sparande Andel av disponibel inkomst, procent

21 Investeringar Procent av BNP, löpande priser

22 BNP till marknadspris Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

23 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring

24 Sysselsättningsindikatorer, näringslivet Årlig procentuell förändring respektive nettotal, kvartalsvärden

25 Sysselsättning Miljoner respektive procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

26 Sysselsatta Årlig procentuell förändring

27 Antal sjukpenningdagar per sysselsatt Antal dagar

28 Arbetslöshet Procent av olika mått på arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

29 Arbetsmarknadsgap Procent av potentiellt arbetade timmar, säsongrensade kvartalsvärden

30 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

31 Enhetsarbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

32 Inflationsförväntningar Procent, inflation om fem år

33 KONJUNKTURLÄGET 18 juni 2008 Urban Hansson Brusewitz Ekonomisk politik

34 Reporäntan i Sverige Procent, dagsvärden

35 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

36 Arbetsmarknadsgap och konjunkturjusterat sparande Procent av potentiellt arbetade timmar respektive BNP

37 Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

38 Skatter och avgifter Procent av BNP

39 Den offentliga sektorns utgifter, realekonomisk fördelning Procent av BNP

40 Marginal till utgiftstaket Miljarder kronor

41 KONJUNKTURLÄGET 18 juni 2008 Urban Hansson Brusewitz Några slutsatser •Svensk ekonomi tappar fart 2008 •Ljusning i sikte under 2009 på grund av • Förbättrad internationell konjunktur • Expansiv finanspolitik 2009 (och 2010) • Sjunkande inflation •Riksbanken höjer reporäntan till 4,50% i år


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 18 juni 2008 Urban Hansson Brusewitz."

Liknande presentationer


Google-annonser