Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Mars 2007 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Mars 2007 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Mars 2007 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

2 Konjunkturläget Mars 2007 Barometerindikatorn och BNP-tillväxten Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden

3 Konjunkturläget Mars 2007 BNP till marknadspris Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

4 Konjunkturläget Mars 2007 Exportens bidrag till BNP-utvecklingen 1994-2008 efter korrigering för importinnehåll Procentuell förändring respektive procentenheter

5 Konjunkturläget Mars 2007 Barometerindikatorn och BNP-tillväxten Index, månadsvärden respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

6 Konjunkturläget Mars 2007 Barometerindikatorn och BNP-tillväxten Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden

7 Konjunkturläget Mars 2007 Hushållens disponibla inkomster Årlig procentuell förändring, fasta priser

8 Konjunkturläget Mars 2007 Hushållens konsumtion Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

9 Konjunkturläget Mars 2007 Hushållens sparande Procent av disponibel inkomst, löpande priser

10 Konjunkturläget Mars 2007 Hushållens förtroendeindikator (CCI) Nettotal, månadsvärden

11 Konjunkturläget Mars 2007 Fastighetsmarknaden, småhus Tusental respektive årlig procentuell förändring, månadsvärden

12 Konjunkturläget Mars 2007 Hushållens skulder Andel av förmögenhet, procent

13 Konjunkturläget Mars 2007 Hushållens ränteutgifter Andel av disponibel inkomst, procent

14 Konjunkturläget Mars 2007 Offentliga konsumtionsutgifter Årlig procentuell förändring, fasta priser respektive procent av BNP, löpande priser

15 Konjunkturläget Mars 2007 Totala investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive årlig procentuell förändring

16 Konjunkturläget Mars 2007 Totala investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

17 Konjunkturläget Mars 2007 Investeringar Procent av BNP, löpande priser

18 Konjunkturläget Mars 2007 Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

19 Konjunkturläget Mars 2007 Industrins investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

20 Konjunkturläget Mars 2007 Tjänstebranschernas investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

21 Konjunkturläget Mars 2007 Påbörjade lägenheter Tusental

22 Konjunkturläget Mars 2007 Investeringar i bostäder Miljarder kronor, fasta priser

23 Konjunkturläget Mars 2007 Offentliga myndigheters investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

24 Konjunkturläget Mars 2007 Lageromdömen i industrin Nettotal, kvartalsvärden

25 Konjunkturläget Mars 2007 Lageromdöme i handeln Nettotal, kvartalsvärden

26 Konjunkturläget Mars 2007 Lagerförändring Miljarder kronor, fasta priser, säsongrensade kvartalsvärden

27 Konjunkturläget Mars 2007 Exportorderingång, industrin Årlig procentuell förändring respektive procentuell förändring, månadsvärden, trend

28 Konjunkturläget Mars 2007 Världsmarknadstillväxt Årlig procentuell förändring

29 Konjunkturläget Mars 2007 Nominell växelkurs, exportvägd Kvartalsvärden

30 Konjunkturläget Mars 2007 Export Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

31 Konjunkturläget Mars 2007 Export av bearbetade varor Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

32 Konjunkturläget Mars 2007 Export av råvaror Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden respektive årsvärden

33 Konjunkturläget Mars 2007 Export av de tre största råvarugrupperna Index 1999=100, fasta priser, säsongrensade kvartalsvärden

34 Konjunkturläget Mars 2007 Tjänsteexportens andel av total export Procent

35 Konjunkturläget Mars 2007 Export av tjänster

36 Konjunkturläget Mars 2007 Efterfrågan Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

37 Konjunkturläget Mars 2007 Import Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

38 Konjunkturläget Mars 2007 Importandel Andel av efterfrågan, index 2005=100

39 Konjunkturläget Mars 2007 Import av varor Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

40 Konjunkturläget Mars 2007 Import av tjänster Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

41 Konjunkturläget Mars 2007 Exportpris Index 2005=100

42 Konjunkturläget Mars 2007 Importpris Index 2005=100

43 Konjunkturläget Mars 2007 Bytesförhållande Index 2005=100

44 Konjunkturläget Mars 2007 Bytesförhållande Index 2005=100

45 Konjunkturläget Mars 2007 Bytesbalans Procent av BNP, löpande priser

46 Konjunkturläget Mars 2007 Bytesbalansens komponenter Procent av BNP

47 Konjunkturläget Mars 2007 Finansiellt sparande Procent av BNP, löpande priser

48 Konjunkturläget Mars 2007 BNP och real BNI per capita Årlig procentuell förändring

49 Konjunkturläget Mars 2007 Bidrag till BNP-utvecklingen 2006 före och efter korrigering för importinnehåll Procentenheter

50 Konjunkturläget Mars 2007 Bidrag till BNP-utvecklingen 2007 före och efter korrigering för importinnehåll Procentenheter

51 Konjunkturläget Mars 2007 Genomsnittligt bidrag till BNP-utvecklingen 1994- 2006 före och efter korrigering för importinnehåll Procentenheter

52 Konjunkturläget Mars 2007 Exportens bidrag till BNP-utvecklingen 1994-2008 efter korrigering för importinnehåll Procentuell förändring respektive procentenheter


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Mars 2007 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden."

Liknande presentationer


Google-annonser