Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 27 augusti 2008 Urban Hansson Brusewitz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 27 augusti 2008 Urban Hansson Brusewitz."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 27 augusti 2008 Urban Hansson Brusewitz

2 Prognosen i sammandrag (juni inom parentes) Procent 200820092010 BNP1,7 (2,4)1,4 (2,0)3,3 (3,2) Sysselsättning1,2 (1,4)-0,2 (0,2)0,4 (0,4) KPIF3,0 (2,9)2,4 (2,6)1,9 (2,1) Reporänta 1 4,5 (4,5)3,75 (4,25)3,5 (4,25) Offentligt finansiellt sparande 2 2,6 (3,2)0,9 (1,9)0,7 (1,4) 1 Vid årets slut 2 Procent av BNP

3 KONJUNKTURLÄGET 27 augusti 2008 Urban Hansson Brusewitz Internationell konjunkturutveckling

4 BNP i OECD Årlig procentuell förändring

5 Hushållens förtroende i euroområdet Nettotal, månadsvärden

6 Orderläget, tillverkningsindustrin i euroområdet Nettotal, månadsvärden

7 BNP i valda länder Årlig procentuell förändring

8 Oljepris Brent, dollar/fat respektive kronor/fat, månadsvärden

9 Styrräntor Procent, dagsvärden

10 KONJUNKTURLÄGET 27 augusti 2008 Urban Hansson Brusewitz Svensk ekonomi

11 Barometerindikatorn och BNP till marknadspris Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden

12 Hushållens förtroendeindikator (CCI) Nettotal, månadsvärden

13 Exportorderingång, industrin Nettotal, säsongrensade månadsvärden

14 Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongrensade kvartalsvärden

15 Världsmarknadstillväxt Årlig procentuell förändring

16 Hushållens reala disponibla inkomster Årlig procentuell förändring

17 Efterfrågan Årlig procentuell förändring

18 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

19 BNP-gap Procent, kvartalsvärden

20 Produktion, produktivitet och arbetade timmar Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

21 Sysselsatta Årlig procentuell förändring

22 Arbetslöshet Procent av olika mått på arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

23 Tillverkningsindustri Lönsamhet Nettotal, säsongrensade kvartalsvärden

24 Arbetsmarknadsgap och timlön Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

25 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

26 KONJUNKTURLÄGET 27 augusti 2008 Urban Hansson Brusewitz Ekonomisk politik

27 Reporäntan i Sverige Procent, dagsvärden

28 KPIF-inflation Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

29 BNP-gap och konjunkturjusterat sparande Procent av potentiellt BNP

30 Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

31 Marginal till utgiftstaket Miljarder kronor

32 Konjunkturläget 27 augusti 2008 Några slutsatser Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur 2008 Arbetslösheten stiger Inflationen faller tillbaka Konjunkturen vänder 2010 på grund av  Förbättrad internationell konjunktur  Expansiv ekonomisk politik Nya reformer på 35 mdkr 2009 och ytterligare ca 30 mdkr 2010 Riksbanken sänker räntan ner till 3,50%


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 27 augusti 2008 Urban Hansson Brusewitz."

Liknande presentationer


Google-annonser