Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURBAROMETERN 29 okt 2008 ROGER KNUDSEN. KONJUNKTURBAROMETERN 29 okt 2008 ROGER KNUDSEN Innehåll Barometerindikatorn Konjunkturbarometern Företag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURBAROMETERN 29 okt 2008 ROGER KNUDSEN. KONJUNKTURBAROMETERN 29 okt 2008 ROGER KNUDSEN Innehåll Barometerindikatorn Konjunkturbarometern Företag."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURBAROMETERN 29 okt 2008 ROGER KNUDSEN

2 KONJUNKTURBAROMETERN 29 okt 2008 ROGER KNUDSEN Innehåll Barometerindikatorn Konjunkturbarometern Företag Konjunkturbarometern Hushåll Företagens och hushållens inflationsförväntningar Kommentar om svensk ekonomi

3 Barometerindikatorn KONJUNKTURBAROMETERN 29 okt 2008 ROGER KNUDSEN

4 4 Barometerindikatorn

5 5 Konfidensindikatorer i de olika ingående sektorerna Medel värde Okt 2008Läget Tillverknings- industri 40negativt-- Byggindustri 5negativt+ Detaljhandel 5negativt-- Privata tjänstenäringar 30negativt-- Hushåll20negativt--

6 Konjunkturbarometern Företag KONJUNKTURBAROMETERN 29 okt 2008 ROGER KNUDSEN

7 7 Konjunkturbarometern Företag Tillverkningsindustri

8 8 Konjunkturbarometern Företag Tillverkningsindustri

9 9 Konjunkturbarometern Företag Tillverkningsindustri

10 10 Konjunkturbarometern Företag Tillverkningsindustri

11 11 Konjunkturbarometern Företag Tillverkningsindustri

12 12 Konjunkturbarometern Företag Tillverkningsindustri

13 13 Konjunkturbarometern Företag Tillverkningsindustri

14 14 Konjunkturbarometern Företag Tillverkningsindustri

15 15 Konjunkturbarometern Företag Byggindustri

16 16 Konjunkturbarometern Företag Byggindustri

17 17 Konjunkturbarometern Företag Byggindustri

18 18 Konjunkturbarometern Företag Byggindustri

19 19 Konjunkturbarometern Företag Byggindustri

20 20 Konjunkturbarometern Företag Byggindustri

21 21 Konjunkturbarometern Företag Handel

22 22 Konjunkturbarometern Företag Handel

23 23 Konjunkturbarometern Företag Handel

24 24 Konjunkturbarometern Företag Privata tjänstenäringar

25 25 Konjunkturbarometern Företag Privata tjänstenäringar

26 26 Konjunkturbarometern Företag Privata tjänstenäringar

27 27 Konjunkturbarometern Företag Privata tjänstenäringar

28 28 Konjunkturbarometern Företag Privata tjänstenäringar

29 29 Konjunkturbarometern Företag Totala näringslivet

30 Konjunkturbarometern Hushåll KONJUNKTURBAROMETERN 29 okt 2008 ROGER KNUDSEN

31 31 Konjunkturbarometern Hushåll

32 32 Konjunkturbarometern Hushåll

33 33 Konjunkturbarometern Hushåll

34 34 Konjunkturbarometern Hushåll

35 35 Konjunkturbarometern Hushåll

36 36 Företagens och hushållens inflationsförväntningar

37 29 oktober 2008 Urban Hansson Brusewitz Prognosöversyn oktober 2008

38 Företagsobligationer, differens mot statsobligationsräntan i USA Procentenheter, dagsvärden

39 TED-spread i Sverige Procent

40 Boräntespread i Sverige Procent

41 BNP-tillväxt i OECD-området Procentuell förändring, kvartalsvärden

42 Styrräntor i euroområdet och USA Procent, dagsvärden

43 Global BNP-tillväxt Årlig procentuell förändring

44 Barometerindikatorn och BNP till marknadspris Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden

45 Tillverkningsindustri Orderingång exportmarknad Nettotal, säsongrensade kvartalsvärden

46 Export Prel. bedömning oktober 2008 Årlig procentuell förändring

47 Hushållens förtroendeindikator (CCI) Nettotal, månadsvärden

48 Hushållens konsumtionsutgifter Prel. bedömning oktober 2008 Årlig procentuell förändring

49 Tillverkningsindustri Kapacitetsutnyttjande Procent, säsongrensade kvartalsvärden

50 Fasta bruttoinvesteringar Prel. bedömning oktober 2008 Årlig procentuell förändring

51 BNP till marknadspris Prel. bedömning oktober 2008 Årlig procentuell förändring

52 Totala näringslivet Antalet anställda Nettotal, säsongrensade kvartalsvärden

53 Sysselsättning Prel. bedömning oktober 2008 Tusental

54 Arbetskraft Prel. bedömning oktober 2008 Tusental

55 Arbetslöshet Prel. bedömning oktober 2008 Procent av arbetskraften

56 Styrränta i Sverige Procent, dagsvärden

57 KPIF Prel. bedömning oktober 2008 Årlig procentuell förändring

58 Offentliga finanser Prel. bedömning oktober 2008 Budgetpropositionen 2009 i stort sett i linje med KI:s prognos för finanspolitiken för 2009 i augusti. Dessutom förutsetts, som i augustibedömningen, 30 miljarder kronor i ytterligare reformer 2010. Den konjunkturellt betingade försvagningen av de offentliga finanserna medför att sparandet sannolikt blir negativt både 2009 och 2010. I år sker försvagningen av det finansiella sparandet huvudsakligen genom minskade skatteinkomster, särskilt från kapitalskatterna. 2009 och 2010 fortsätter skatteinkomsterna att försvagas. Därtill bedöms framför allt arbetsmarknadsrelaterade transfereringar att öka. Den försämrade konjunkturbilden i kombination med ett i utgångsläget högt konjunkturrensat sparande talar för att finanspolitiken sammantaget kan tillåtas vara mer expansiv jämfört med augustibedömningen.

59 Preliminär bedömning - några slutsatser Lågkonjunkturen blir till följd av den finansiella krisen djupare och längre än tidigare förutsatt, såväl i Sverige som internationellt BNP i Sverige stagnerar nästa år Konjunkturen vänder efter 2010 Ca 100 000 färre jobb fram till 2010 Reporäntan sänks till ca 2 procent nästa år De offentliga finanserna kommer uppvisa underskott 2009 och 2010


Ladda ner ppt "KONJUNKTURBAROMETERN 29 okt 2008 ROGER KNUDSEN. KONJUNKTURBAROMETERN 29 okt 2008 ROGER KNUDSEN Innehåll Barometerindikatorn Konjunkturbarometern Företag."

Liknande presentationer


Google-annonser