Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 30 JULI 2014. Barometerindikatorn Index, medelvärde=100.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 30 JULI 2014. Barometerindikatorn Index, medelvärde=100."— Presentationens avskrift:

1 ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 30 JULI 2014

2 Barometerindikatorn Index, medelvärde=100

3 Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

4 Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden, säsongsrensade nettotal

5 Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden, säsongsrensade nettotal

6 Maskinindustri samt Motor- och släpfordonsindustri Exportorderingång, trendade nettotal

7 Tillverkningsindustri Total orderstock och färdigvarulager, säsongsrensade nettotal

8 Tillverkningsindustri Produktionsvolym, säsongsrensade nettotal

9 Tillverkningsindustri Antal anställda, säsongsrensade nettotal

10 Tillverkningsindustri Lönsamhet nulägesomdöme, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)

11 Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

12 Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet, säsongsrensade nettotal

13 Bygg- och anläggningsverksamhet Antalet anställda, säsongsrensade nettotal

14 Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

15 Handel med motorfordon Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

16 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

17 Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal

18 Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal

19 Privata tjänstenäringar Antalet anställda, säsongsrensade nettotal

20 Hushåll Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100.

21 Hushåll Mikro- och makroindex, säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100

22 Hushåll Ekonomisk situation och sparande, säsongsrensade nettotal

23 Hushåll Renovering av bostaden inom tolv månader, säsongsrensade nettotal (troligt - inte troligt)

24 Hushåll och företag Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt (procent)

25 Sammanfattning Indikatorer MaxMinmaj-14jun-14jul-14FörändringLäget ¹ Barometerindikatorn118,068,999,1101,3100,4-0,9 = Konfidensindikatorer: Totala näringslivet119,969,0103,0103,7102,7-1,0 + Tillverkningsindustri119,265,594,9100,4101,00,6 + Bygg- och anläggningsverksamhet122,780,2102,3105,6104,9-0,7 + Detaljhandel125,067,8110,2109,6110,00,4 ++ Privata tjänstenäringar119,072,4102,2100,998,7-2,2 - Hushåll120,248,5101,4101,399,9-1,4 = Makroindex (hushåll)121,071,899,6100,6101,00,4 = Mikroindex (hushåll)118,344,1101,0101,799,8-1,9 =

26 Göran Hjelm KONJUNKTURINSTITUTET 30 juli 2014 Uppdatering av konjunkturbilden

27 Sammanfattning av Konjunkturläget, juni 2014 Återhämtningen fortskrider i maklig takt – Jämförelsevis trög exportutveckling Bostadsinvesteringarna tar fart – Bidrar både till konjunkturåterhämtning och på sikt bättre fungerande bostadsmarknad Sysselsättningsgraden fortsätter att öka men arbetslösheten vänder ner först mot slutet av 2014 Mycket låg inflation i år Riksbanken sänker reporäntan i juli Skattehöjningar krävs för att nå överskottsmålet

28 Ny konjunkturinformation sedan 11 juni Ny konjunkturbarometer Internationella indikatorer Svensk statistik Riksbankens räntebeslut 3 juli

29 Efterfrågeläget (nulägesomdöme), totala näringslivet Säsongsrensade nettotal Konjunkturbarometern visar fortsatt lägre efterfrågenivå än normalt - bekräftar bilden av lågkonjunktur

30 Barometerindikatorn Index, medelvärde=100, månadsvärden Samtidigt bekräftar Konjunkturbarometern bilden av en konjunkturuppgång, om än långsam sådan

31 Internationella indikatorer

32 Förtroendeindikatorer för tillverkningsindustrin Standardiserade avvikelser från medelvärde 1991-2014, säsongsrensade månadsvärden Tecken på förbättring av industrikonjunkturen i USA och euroområdet

33 Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden Vissa frågetecken kring industrikonjunkturen i tillväxtekonomierna

34 Hushållen fortfarande optimistiska om förbättring inom euroområdet Standardiserade avvikelser från medelvärde 1991-2014, månadsvärden Konsumentförtroende

35 Svensk statistik

36 Efterfrågan i tillverkningsindustrin och varuexport Säsongsrensade kvartals- respektive månadsvärden Tecken på något svagare utveckling än väntat det andra kvartalet inom exportindustrin

37 Industri- och tjänsteproduktionsindex Index 2010=100, säsongsrensade månadsvärden Industriproduktionsindex indikerar också en svagare utveckling än väntat hittills i år

38 Förväntningar för produktion och efterfrågan Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden Företagens förväntningar indikerar att konjunkturen förbättras framöver

39 Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin och konsumentförtroende i Sverige Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden respektive månadsvärden Även hushållens enkätsvar tyder på en viss konjunkturåterhämtning

40 Barometerindikatorn och BNP Index, medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden Sammantaget indikerar Konjunkturbarometern en långsam återhämtning i svensk ekonomi

41 Sysselsättning och anställningsplaner Procentuell förändring och nettotal, säsongsrensade kvartals- respektive månadsvärden Stark sysselsättningsutveckling senaste kvartalet men nu dämpas anställningsplanerna

42 KPIF Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden Lite högre inflation än väntat i juni men fortfarande svag prisutveckling

43 Penning- och finanspolitik

44 Reporänta Kvartals- respektive månadsvärden Riksbanken sänkte reporäntan oväntat mycket – både i närtid och de kommande åren

45 Finansiellt sparande och konjunkturjusterat sparande i offentlig sektor Procent av BNP respektive potentiell BNP Överskottsmålet kräver åtstramningar och bibehållet offentligt åtagande innebär skattehöjningar

46 Juniprognosen i sammandrag Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -1,2-2,1-1,2 Offentligt finansiellt sparande 3 0,750,500,75Reporänta 2 1,30,50,9KPIF 7,78,18,0Arbetslöshet 1 3,02,21,6BNP 201520142013


Ladda ner ppt "ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 30 JULI 2014. Barometerindikatorn Index, medelvärde=100."

Liknande presentationer


Google-annonser