Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Juni 2007 BNP och efterfrågan Årlig procentuell förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Juni 2007 BNP och efterfrågan Årlig procentuell förändring."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Juni 2007 BNP och efterfrågan Årlig procentuell förändring

2 Konjunkturläget Juni 2007 BNP till marknadspris Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

3 Konjunkturläget Juni 2007 Barometerindikatorn och BNP-tillväxten Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden

4 Konjunkturläget Juni 2007 Efterfrågan Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter

5 Konjunkturläget Juni 2007 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring

6 Konjunkturläget Juni 2007 BNP och real BNI per capita Årlig procentuell förändring

7 Konjunkturläget Juni 2007 Hushållens disponibla inkomster Årlig procentuell förändring, fasta priser

8 Konjunkturläget Juni 2007 Hushållens förtroendeindikator (CCI) Index, månadsvärden

9 Konjunkturläget Juni 2007 Hushållens konsumtion Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

10 Konjunkturläget Juni 2007 Hushållens skulder Procent

11 Konjunkturläget Juni 2007 Ränetutgifter Procent av disponibel inkomst

12 Konjunkturläget Juni 2007 Hushållens sparande Procent av disponibel inkomst, löpande priser

13 Konjunkturläget Juni 2007 Offentliga konsumtionsutgifter Årlig procentuell förändring, fasta priser respektive procent av BNP, löpande priser

14 Konjunkturläget Juni 2007 Totala investeringar Årlig procentuell förändring

15 Konjunkturläget Juni 2007 Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongrensade kvartalsvärden

16 Konjunkturläget Juni 2007 Hinder för företagens produktion Tillverkningsindustri, säsongrensade kvartalsvärden

17 Konjunkturläget Juni 2007 Investeringar Procent av BNP, löpande priser

18 Konjunkturläget Juni 2007 Industrins investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

19 Konjunkturläget Juni 2007 Tjänstebranschernas investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

20 Konjunkturläget Juni 2007 Bostadsinvesteringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

21 Konjunkturläget Juni 2007 Påbörjade lägenheter Tusental

22 Konjunkturläget Juni 2007 Investeringar i bostäder Miljarder kronor, fasta priser

23 Konjunkturläget Juni 2007 Offentliga myndigheters investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent

24 Konjunkturläget Juni 2007 Lageromdömen i industrin Nettotal, kvartalsvärden

25 Konjunkturläget Juni 2007 Lageromdöme i handeln Nettotal, kvartalsvärden

26 Konjunkturläget Juni 2007 Lagerförändring Miljarder kronor, fasta priser säsongrensade kvartalsvärden

27 Konjunkturläget Juni 2007 Export Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

28 Konjunkturläget Juni 2007 Världsmarknadstillväxt Årlig procentuell förändring

29 Konjunkturläget Juni 2007 Exportorderingång, industrin Nettotal, säsongrensade månadsvärden

30 Konjunkturläget Juni 2007 Exportorderingång, industrin Årlig procentuell förändring respektive procentuell förändring, månadsvärden, trend

31 Konjunkturläget Juni 2007 Nominell växelkurs, exportvägd Kvartalsvärden

32 Konjunkturläget Juni 2007 Export av bearbetade varor Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

33 Konjunkturläget Juni 2007 Export av råvaror Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden respektive årsvärden

34 Konjunkturläget Juni 2007 Export av de tre största råvarugrupperna Index 1999=100, fasta priser, säsongrensade kvartalsvärden

35 Konjunkturläget Juni 2007 Tjänsteexportens andel av total export Procent

36 Konjunkturläget Juni 2007 Export av tjänster Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

37 Konjunkturläget Juni 2007 Efterfrågan Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

38 Konjunkturläget Juni 2007 Bidrag till efterfrågetillväxten Förändring i procent av BNP, säsongrensade värden

39 Konjunkturläget Juni 2007 Import Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

40 Konjunkturläget Juni 2007 Importandel Procent av efterfrågan, index 2005=100

41 Konjunkturläget Juni 2007 Import av varor Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

42 Konjunkturläget Juni 2007 Import av tjänster Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

43 Konjunkturläget Juni 2007 Exportpris Index 2006=100

44 Konjunkturläget Juni 2007 Importpris Index 2006=100

45 Konjunkturläget Juni 2007 Bytesförhållande Index 2006=100

46 Konjunkturläget Juni 2007 Bytesförhållande Index 2006=100

47 Konjunkturläget Juni 2007 Bytesbalans Procent av BNP, löpande priser

48 Konjunkturläget Juni 2007 Bytesbalansens komponenter Procent av BNP

49 Konjunkturläget Juni 2007 Finansiellt sparande Procent av BNP, löpande priser


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Juni 2007 BNP och efterfrågan Årlig procentuell förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser