Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Augusti 2007 Produktion, produktivitet och arbetade timmar Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Augusti 2007 Produktion, produktivitet och arbetade timmar Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Augusti 2007 Produktion, produktivitet och arbetade timmar Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

2 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetade timmar, medelarbetstid och sysselsättning Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

3 Konjunkturläget Augusti 2007 Produktion Index 2000=100, fasta priser, säsongrensade kvartalsvärden

4 Konjunkturläget Augusti 2007 Produktion och arbetade timmar i näringslivet Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

5 Konjunkturläget Augusti 2007 Produktion i näringslivet Index 2000=100, fasta priser, säsongrensade kvartalsvärden

6 Konjunkturläget Augusti 2007 Konfidensindikator för industrin Nettotal, säsongrensade månadsvärden

7 Konjunkturläget Augusti 2007 Konfidensindikator för byggverksamhet Nettotal, säsongrensade månadsvärden

8 Konjunkturläget Augusti 2007 Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

9 Konjunkturläget Augusti 2007 Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

10 Konjunkturläget Augusti 2007 Produktion och arbetade timmar i näringslivet Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

11 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetade timmar Index 2000=100, säsongrensade kvartalsvärden

12 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetade timmar i näringslivet Index 2000=100, säsongrensade kvartalsvärden

13 Konjunkturläget Augusti 2007 Effekter av en utbudsstörning i KIMOD Avvikelse i procent respektive procentenheter från scenario utan utbudsstörning

14 Konjunkturläget Augusti 2007 Effekter av en efterfrågestörning i KIMOD Avvikelse i procentenheter

15 Konjunkturläget Augusti 2007 Utbuds- och efterfrågestörningar 3-års glidande medelvärde

16 Konjunkturläget Augusti 2007 Effekter av en utbudsstörning Avvikelse i procent respektive procentenheter

17 Konjunkturläget Augusti 2007 Effekter av en efterfrågestörning Avvikelse i procent respektive procentenheter

18 Konjunkturläget Augusti 2007 Produktivitetsgap i näringslivet och efterfrågestörningar Procent av potentiell produktivitet respektive 3-års glidande medelvärde

19 Konjunkturläget Augusti 2007 Efterfrågans effekt på inflationstakten vid olika produktionsnivåer: ett teoretiskt exempel

20 Konjunkturläget Augusti 2007 Utbuds- och efterfrågestörningar 3-års glidande medelvärde

21 Konjunkturläget Augusti 2007 Sysselsatta, timmar och medelarbetstid Index 1994=100, säsongrensade kvartalsvärden

22 Konjunkturläget Augusti 2007 Sysselsatta och personer i arbete Miljoner, säsongrensade kvartalsvärden

23 Konjunkturläget Augusti 2007 Nyanmälda lediga platser och varsel om uppsägning Tusental, 3-månaders glidande medelvärde

24 Konjunkturläget Augusti 2007 Nyanmälda lediga platser och antalet sysselsatta Årlig procentuell förändring, 3-månaders glidande medelvärde

25 Konjunkturläget Augusti 2007 Anställningsplaner i näringslivet Nettotal, kvartalsvärden

26 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetslöshet enligt Ams och AKU Procent av arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

27 Konjunkturläget Augusti 2007 I arbetskraften Tusental, säsongrensade kvartalsvärden, 16-64 år

28 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetslösa och arbetssökande heltidsstuderande Tusental, säsongrensade kvartalsvärden, 16-64 år

29 Konjunkturläget Augusti 2007 Reguljärt studerande som andel av befolkningen Säsongrensade kvartalsvärden, 16-64 år

30 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetslöshet Procent av respektive mått på arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

31 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetslöshet år 2006 fördelad på åldersgrupper Procent av respektive mått på arbetskraften

32 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetslöshet Procent av respektive mått på arbetskraften

33 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetskraft Tusental, säsongrensade kvartalsvärden, 16-64 år

34 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetslöshet Procent av olika mått på arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

35 Konjunkturläget Augusti 2007 Brist på arbetskraft i näringslivet Andel företag, procent, kvartalsvärden

36 Konjunkturläget Augusti 2007 Regional och yrkesmässig obalans Andel företag, procent

37 Konjunkturläget Augusti 2007 Främsta hindret för företagens produktion Andel företag, procent, kvartalsvärden

38 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetsmarknadsgap, timlön och UND1X-inflation Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

39 Konjunkturläget Augusti 2007 Faktisk respektive potentiell medelarbetstid Timmar per vecka, säsongrensade kvartalsvärden

40 Konjunkturläget Augusti 2007 Faktiskt respektive potentiellt arbetade timmar Miljoner, säsongrensade kvartalsvärden

41 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetsmarknadsgap Procent av potentiellt arbetade timmar, säsongrensade kvartalsvärden

42 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP-gap och produktivitetsgap Procent av potentiell BNP respektive potentiell produktivitet, säsongrensade kvartalsvärden


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Augusti 2007 Produktion, produktivitet och arbetade timmar Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden."

Liknande presentationer


Google-annonser