Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Augusti 2007 Globala räntor Procent, månadsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Augusti 2007 Globala räntor Procent, månadsvärden."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Augusti 2007 Globala räntor Procent, månadsvärden

2 Konjunkturläget Augusti 2007 Styrräntor Procent, dagsvärden

3 Konjunkturläget Augusti 2007 Långräntor, tioåriga statsobligationer Procent, veckovärden

4 Konjunkturläget Augusti 2007 Företagsobligatoner, differens mot statsobligationsräntan Räntepunkter, dagsvärden

5 Konjunkturläget Augusti 2007 Svenska räntemarginaler mot utlandet, tioåriga statsobligationer Procentenheter, veckovärden

6 Konjunkturläget Augusti 2007 Realränta och break-even inflation i Sverige Procent, 5-dagars centrerat glidande medelvärde

7 Konjunkturläget Augusti 2007 Förväntad reporänta i Sverige enligt avkastningskurvan Procent, månadsvärden

8 Konjunkturläget Augusti 2007 Reporäntan i Sverige Procent, dagsvärden

9 Konjunkturläget Augusti 2007 Nominella växelkurser 5-dagars centrerat glidande medelvärde

10 Konjunkturläget Augusti 2007 Nominella växelkurser 5-dagars centrerat glidande medelvärde

11 Konjunkturläget Augusti 2007 Kronans effektiva växelkurs - KIX Index 1992-11-18=100, månadsvärden

12 Konjunkturläget Augusti 2007 Börsutveckling i USA och Sverige Index 2005-12-30=100, 5-dagars centrerat glidande medelvärde

13 Konjunkturläget Augusti 2007 P/E-tal i USA och Sverige Månadsvärden

14 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetsmarknadsgapet med prognostiserad reporäntebana Procent, kvartalsvärden

15 Konjunkturläget Augusti 2007 UND1X-inflationen med prognostiserad reporäntebana Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

16 Konjunkturläget Augusti 2007 Alternativa reporäntebanor Procent, kvartalsvärden

17 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetsmarknadsgap Procent, kvartalsvärden

18 Konjunkturläget Augusti 2007 UND1X-inflationen Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

19 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetsmarknadsgap Procent, kvartalsvärden

20 Konjunkturläget Augusti 2007 UND1X-inflationen Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Augusti 2007 Globala räntor Procent, månadsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser