Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."— Presentationens avskrift:

1 Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

2 Export Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

3 Exportorderingång i industrin Nettotal, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

4 Svensk exportmarknad Procentuell förändring

5 Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

6 Fasta bruttoinvesteringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring

7 Påbörjade lägenheter Tusental

8 Investeringar i nya bostäder Miljarder kronor, fasta priser

9 Färdigställda lägenheter i flerfamiljs- och småhus Tusental

10 Hushållens sparande Procent av disponibel inkomst, löpande priser

11 Hushållens konfidensindikator Index medelvärde=100, månadsvärden

12 Offentliga konsumtionsutgifter Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring

13 Import Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

14 Total efterfrågan Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

15 Finansiellt sparande Procent av BNI, löpande priser

16 Finansiellt sparande Procent av BNI, löpande priser

17 BNP Miljarder kronor, fasta priser respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

18 Produktion i näringslivet Index 2000=100, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

19 Produktionsplaner i industrin och privata tjänstenäringar Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

20 Anställningsplaner i näringslivet Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

21 Produktivitet i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

22 Sysselsättning och arbetslöshet Procentuell förändring respektive procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

23 Nyanmälda lediga platser och varsel om uppsägning Tusental, månadsvärden, 3-månaders glidande medelvärde

24 BNP och sysselsättning Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

25 Sysselsättningsgrad Andel sysselsatta i procent av befolkningen, säsongsrensade kvartalsvärden

26 Sysselsättningsgrad i EU Andel sysselsatta i procent av befolkningen, 20–64 år, säsongsrensade kvartalsvärden

27 Sysselsättningsgrad i EU, män Andel sysselsatta i procent av befolkningen, 20–64 år, säsongsrensade kvartalsvärden

28 Arbetskraft Miljoner respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

29 Arbetslöshet för kvinnor och män Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

30 Arbetslöshetens sammansättning Andel, procent, säsongsrensade kvartalsvärden

31 Andel arbetsställen som kan öka produktionen utan att rekrytera Procent, säsongsrensade halvårsvärden

32 Brist på arbetskraft i näringslivet Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

33 Beveridgekurvan med lediga jobb från SCB, 2001-2014 Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

34 BNP-gap och arbetsmarknadsgap Procent av potentiell BNP respektive potentiellt arbetade timmar, säsongsrensade kvartalsvärden

35 Beveridgekurva för kort- och långtidsarbetslösa i USA, 2001–2014 Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

36 Beveridgekurva för kort- och långtidsarbetslösa i Sverige, 2001–2014 Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

37 Arbetskraftsdeltagande i Sverige och USA Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

38 Arbetsmarknadsgap och timlön i näringslivet Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

39 Timlön i hela ekonomin Procentuell förändring

40 Timlön i näringsliv, kommunal sektor och statlig sektor Procentuell förändring

41 Enhetsarbetskostnad i näringslivet Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

42 Lönsamhet i näringslivet Procent, årsvärden respektive nettotal, säsongsrensade kvartalsvärden

43 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

44 Livsmedel och tjänster i KPI Procentuell förändring, säsongsrensade månadsvärden, 3-månaders glidande medelvärde

45 Importpriser för konsumtionsvaror och växelkurs Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

46 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

47 Energipriser, bidrag till KPI-inflation Procentenheter

48 Inflationsförväntningar Procent, kvartalsvärden

49 Livsmedelspriser i KPI Procentuell förändring, säsongsrensade månadsvärden, 3-månaders glidande medelvärde

50 Kaffepriser Årlig procentuell förändring, månadsvärden

51 Spannmålspriser Årlig procentuell förändring, månadsvärden


Ladda ner ppt "Barometerindikatorn och BNP Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser