Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Augusti 2007 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Augusti 2007 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring

2 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP till marknadspris Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

3 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP och efterfrågan Årlig procentuell förändring

4 Konjunkturläget Augusti 2007 Hushållens disponibla inkomster Årlig procentuell förändring, fasta priser

5 Konjunkturläget Augusti 2007 Hushållens konsumtion Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

6 Konjunkturläget Augusti 2007 Hushållens förtroendeindikator (CCI) Nettotal, månadsvärden

7 Konjunkturläget Augusti 2007 Hushållens förmögenhet och skulder Procent av disponibel inkomst, löpande priser, kvartalsvärden

8 Konjunkturläget Augusti 2007 Hushållens skulder Procent

9 Konjunkturläget Augusti 2007 Ränteutgifter Procent av disponibel inkomst

10 Konjunkturläget Augusti 2007 Hushållens sparande Procent av disponibel inkomst, löpande priser

11 Konjunkturläget Augusti 2007 Olika mått på sparande Andel av disponibel inkomst, procent

12 Konjunkturläget Augusti 2007 Olika mått på sparande Miljarder kronor, löpande priser

13 Konjunkturläget Augusti 2007 Befolkning Procent av befolkningen 16-64 år

14 Konjunkturläget Augusti 2007 Offentliga konsumtionsutgifter Årlig procentuell förändring, fasta priser respektive procent av BNP, löpande priser

15 Konjunkturläget Augusti 2007 Totala investeringar Årlig procentuell förändring

16 Konjunkturläget Augusti 2007 Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongrensade kvartalsvärden

17 Konjunkturläget Augusti 2007 Hinder för företagens produktion och planer för produktionskapaciteten Tillverkningsindustri, säsongrensade kvartalsvärden

18 Konjunkturläget Augusti 2007 Investeringar Procent av BNP, löpande priser

19 Konjunkturläget Augusti 2007 Industrins investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartralsvärden

20 Konjunkturläget Augusti 2007 Tjänstebranschernas investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

21 Konjunkturläget Augusti 2007 Påbörjade lägenheter Tusental

22 Konjunkturläget Augusti 2007 Investeringar i bostäder Miljarder kronor, fasta priser

23 Konjunkturläget Augusti 2007 Offentliga myndigheters investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

24 Konjunkturläget Augusti 2007 Statliga och kommunala investeringar Miljarder kronor, fasta priser respektive procent

25 Konjunkturläget Augusti 2007 Lageromdömen i industrin Nettotal, kvartalsvärden

26 Konjunkturläget Augusti 2007 Lageromdöme i handeln Nettotal, kvartalsvärden

27 Konjunkturläget Augusti 2007 Lagerförändring Miljarder kronor, fasta priser, säsongrensade kvartalsvärden

28 Konjunkturläget Augusti 2007 Energitillförseln 1970-2004 Twh

29 Konjunkturläget Augusti 2007 Världsmarknadstillväxt Årlig procentuell förändring

30 Konjunkturläget Augusti 2007 Exportorderstock, industrins omdöme Nettotal, kvartalsvärden

31 Konjunkturläget Augusti 2007 Exportorderingång, industrin Årlig procentuell förändring respektive procentuell förändring, månadsvärden, trend

32 Konjunkturläget Augusti 2007 Nominell växelkurs, exportvägd Kvartalsvärden

33 Konjunkturläget Augusti 2007 Export Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

34 Konjunkturläget Augusti 2007 Export av bearbetade varor Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

35 Konjunkturläget Augusti 2007 Export av råvaror Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden respektive årsvärden

36 Konjunkturläget Augusti 2007 Export av de tre största råvarugrupperna Index 1999=100, fasta priser, säsongrensade kvartalsvärden

37 Konjunkturläget Augusti 2007 Tjänsteexportens andel av total export Procent

38 Konjunkturläget Augusti 2007 Export av tjänster Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

39 Konjunkturläget Augusti 2007 Import Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

40 Konjunkturläget Augusti 2007 Efterfrågan Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

41 Konjunkturläget Augusti 2007 Bidrag till efterfrågetillväxten Förändring i procent av BNP, säsongrensade värden

42 Konjunkturläget Augusti 2007 Import i förhållande till efterfrågan Index 2006=100

43 Konjunkturläget Augusti 2007 Import av varor Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

44 Konjunkturläget Augusti 2007 Import av tjänster Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

45 Konjunkturläget Augusti 2007 Exportpris Index 2006=100

46 Konjunkturläget Augusti 2007 Importpris Index 2006=100

47 Konjunkturläget Augusti 2007 Bytesförhållande Index 2006=100

48 Konjunkturläget Augusti 2007 Bytesförhållande Index 2006=100

49 Konjunkturläget Augusti 2007 Bytesbalans Procent av BNP, löpande priser

50 Konjunkturläget Augusti 2007 Finansiellt sparande Procent av BNP, löpande priser

51 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP och real BNI per capita Årlig procentuell förändring


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Augusti 2007 BNP till marknadspris Årlig procentuell förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser