Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Augusti 2007 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Augusti 2007 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Augusti 2007 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP

2 Konjunkturläget Augusti 2007 Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

3 Konjunkturläget Augusti 2007 Hushållens konsumtionsutgifter Procent av BNP

4 Konjunkturläget Augusti 2007 Förändring i konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av potentiell BNP

5 Konjunkturläget Augusti 2007 Marginal till utgiftstaket Miljarder kronor

6 Konjunkturläget Augusti 2007 Utgiftstak Miljarder kronor respektive procent av BNP

7 Konjunkturläget Augusti 2007 Resultat i kommunsektorn exkl. extraordinära poster Miljarder kronor

8 Konjunkturläget Augusti 2007 Offentliga sektorns inkomster Procent av BNP

9 Konjunkturläget Augusti 2007 Skatter och avgifter Procent av BNP

10 Konjunkturläget Augusti 2007 Viktiga skattebaser Procent av BNP

11 Konjunkturläget Augusti 2007 Företagsskatter Procent av BNP

12 Konjunkturläget Augusti 2007 Skatt på hushållens kapitalinkomster Procent av BNP

13 Konjunkturläget Augusti 2007 Offentliga sektorns inkomster från aktieutdelningar Procent av BNP

14 Konjunkturläget Augusti 2007 Den offentliga sektorns utgifter Procent av BNP

15 Konjunkturläget Augusti 2007 Offentliga sektorns utgifter Procent av BNP

16 Konjunkturläget Augusti 2007 Ålderdomsrelaterade transfereringar Procent av BNP

17 Konjunkturläget Augusti 2007 Utgifter för arbetsmarknad respektive ohälsa Procent av BNP

18 Konjunkturläget Augusti 2007 Personer försörjda med sociala ersättningar, 20-64 år, helårsekvivalenter Tusental

19 Konjunkturläget Augusti 2007 Sociala ersättningar, 20-64 år, helårsekvivalenter Procent av befolkningen, 20-64 år

20 Konjunkturläget Augusti 2007 Statens budgetsaldo och finansiella sparande Miljarder kronor

21 Konjunkturläget Augusti 2007 Statsskuld Procent av BNP respektive miljarder kronor

22 Konjunkturläget Augusti 2007 Kommunal konsumtion och kommunernas finansiella sparande Årlig procentuell förändring, fasta priser respektive procent av BNP


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Augusti 2007 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP."

Liknande presentationer


Google-annonser