Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reala bostadspriser Index 1986=100.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reala bostadspriser Index 1986=100."— Presentationens avskrift:

1 Reala bostadspriser Index 1986=100

2 HOX prisindex, bostadsrätter och villor
Årlig procentuell förändring

3 Reala bostadspriser och hushållens konsumtion
Årlig procentuell förändring

4 Reala bostadspriser och hushållens reala skulder
Index 1986=100

5 Hushållens konsumtion
Skillnad mot basscenario, procentenheter Anm. X-axeln visar kvartal. Första minskningen av bostadspriserna sker kvartal 1 i diagrammet.

6 Skillnad mot basscenario, procentenheter
Arbetslöshet Skillnad mot basscenario, procentenheter Anm. X-axeln visar kvartal. Första minskningen av bostadspriserna sker kvartal 1 i diagrammet.

7 BNP Procentuell förändring respektive procentenheter

8 BNP Procentuell förändring respektive procentenheter

9 Offentlig konsumtion Procentuell förändring respektive procentenheter

10 Tjänsteexport Procentuell förändring respektive procentenheter

11 Offentlig produktion Procentuell förändring respektive procentenheter

12 Offentlig produktion Procentuell förändring respektive procentenheter

13 Näringslivets produktion
Procentuell förändring respektive procentenheter

14 Produktion av finansiella tjänster
Procentuell förändring respektive procentenheter

15 Arbetslöshet och långtidsarbetslöshet 16−64 år
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

16 Långtidsarbetslöshet, 16–64 år
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

17 Arbetslöshet efter arbetslöshetstid, 16–24 år
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

18 Arbetslöshet efter arbetslöshetstid, 25–54 år
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

19 Arbetslöshet efter arbetslöshetstid, 55–64 år
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

20 Långtidsarbetslösa efter utbildning, 15-74 år
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

21 Arbetslöshet bland utrikes födda, 15–74 år
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

22 Arbetslöshet bland inrikes födda, 15–74 år
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

23 Arbetslöshet efter kön
Procent av arbetskraften, 16−64 år, säsongsrensade kvartalsvärden

24 Andel långtidsarbetslösa, 16–64 år
Procent av arbetskraften respektive procent av alla arbetslösa, säsongsrensade kvartalsvärden

25 Andel långtidsarbetslösa efter ålder
Procent av alla arbetslösa i respektive grupp, säsongsrensade kvartalsvärden

26 Andel långtidsarbetslösa efter inrikes och utrikes födda, 16–64 år
Procent av alla arbetslösa i respektive grupp, säsongsrensade kvartalsvärden

27 Inflation och inflationsförväntningar på ett års sikt, kön
Procent, månadsvärden

28 Inflation och inflationsförväntningar på ett års sikt, ålder
Procent, månadsvärden

29 Inflation och inflationsförväntningar på ett års sikt, ålder
Procent, månadsvärden

30 Inflation och inflationsförväntningar på ett års sikt, utbildning
Procent, månadsvärden


Ladda ner ppt "Reala bostadspriser Index 1986=100."

Liknande presentationer


Google-annonser