Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Juni 2007. Prognosen i sammandrag (mars inom parantes) 2006200720082009 BNP4,2 (4,4)3,6 (3,9)3,7 (3,4)3,0 Sysselsättning1,9 (1,9)2,2 (2,2)1,2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Juni 2007. Prognosen i sammandrag (mars inom parantes) 2006200720082009 BNP4,2 (4,4)3,6 (3,9)3,7 (3,4)3,0 Sysselsättning1,9 (1,9)2,2 (2,2)1,2."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Juni 2007

2 Prognosen i sammandrag (mars inom parantes) 2006200720082009 BNP4,2 (4,4)3,6 (3,9)3,7 (3,4)3,0 Sysselsättning1,9 (1,9)2,2 (2,2)1,2 (1,2)0,8 Timlön i NL (KL)3,2 (3,2)4,3 (4,1)4,7 (4,5)4,8 UND1X1,2 (1,2)1,1 (0,9)1,8 (1,7)2,1 Offentligt finansiellt sparande* 2,4 (2,1)2,4 (2,3)2,5 (2,7)3,0 * Procent av BNP. Procent

3 Konjunkturläget Juni 2007 Global BNP Årlig procentuell förändring

4 Konjunkturläget Juni 2007 BNP i valda länder Årlig procentuell förändring

5 Konjunkturläget Juni 2007 Styrräntor Procent, dagsvärden

6 Konjunkturläget Juni 2007 BNP och efterfrågan Årlig procentuell förändring

7 Konjunkturläget Juni 2007 Barometerindikatorn och BNP-tillväxten Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden

8 Konjunkturläget Juni 2007 Export Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden

9 Konjunkturläget Juni 2007 Exportorderingång, industrin Nettotal, säsongrensade månadsvärden

10 Konjunkturläget Juni 2007 Kronans effektiva växelkurs – KIX Index 1992-11-18=100, månadsvärden

11 Konjunkturläget Juni 2007 Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongrensade kvartalsvärden

12 Konjunkturläget Juni 2007 Investeringar Procent av BNP, löpande priser

13 Konjunkturläget Juni 2007 Hushållens disponibla inkomster Årlig procentuell förändring, fasta priser

14 Konjunkturläget Juni 2007 Hushållens förtroendeindikator (CCI) Nettotal, månadsvärden

15 Konjunkturläget Juni 2007 Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

16 Konjunkturläget Juni 2007 Arbetskraften och sysselsatta Tusental, säsongrensade kvartalsvärden

17 Konjunkturläget Juni 2007 Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

18 Konjunkturläget Juni 2007 Brist på arbetskraft i näringslivet Andel företag, procent, kvartalsvärden

19 Konjunkturläget Juni 2007 Arbetsmarknadsgap Procent av potentiellt arbetade timmar, säsongrensade kvartalsvärden

20 Konjunkturläget Juni 2007 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

21 Konjunkturläget Juni 2007 Enhetsarbetskostnad i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

22 Konjunkturläget Juni 2007 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

23 Konjunkturläget Juni 2007 Lönsamhetsomdöme Nettotal

24 Konjunkturläget Juni 2007 Arbetskostnadsandel och resursutnyttjande Procent

25 Konjunkturläget Juni 2007 Reporänta, UND1X-inflation och arbetsmarknadsgap Procent, kvartalsvärden

26 Konjunkturläget Juni 2007 Inkomster och utgifter i offentlig sektor Procent av BNP

27 Konjunkturläget Juni 2007 Personer försörjda med sociala ersättningar, 20-64 år. Helårsekvivalenter Tusental

28 Konjunkturläget Juni 2007 Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

29 Konjunkturläget Juni 2007 Sammanfattning  KI avråder från ytterligare expansiva åtgärder i höstens budget.  Högre löneökningar ökar kostnadstrycket men inflationen når över 2 procent först 2009.  Svensk ekonomi växer starkt trots svagt första kvartal.


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Juni 2007. Prognosen i sammandrag (mars inom parantes) 2006200720082009 BNP4,2 (4,4)3,6 (3,9)3,7 (3,4)3,0 Sysselsättning1,9 (1,9)2,2 (2,2)1,2."

Liknande presentationer


Google-annonser