Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nominella arbetskostnader och reallöner på lång sikt Lönebildningen oktober 2002 Årlig procentuell förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nominella arbetskostnader och reallöner på lång sikt Lönebildningen oktober 2002 Årlig procentuell förändring."— Presentationens avskrift:

1 Nominella arbetskostnader och reallöner på lång sikt Lönebildningen oktober 2002 Årlig procentuell förändring

2 Arbetsproduktivitet i näringslivet Lönebildningen oktober 2002 Årlig procentuell förändring

3 Produkt- och konsumentprisutveckling Lönebildningen oktober 2002 Årlig procentuell förändring

4 Arbetskostnad (NR) totalt och i näringslivet Lönebildningen oktober 2002 Årlig procentuell förändring

5 Lediga platser Lönebildningen oktober 2002 Antal, säsongrensade månadsvärden

6 Timlöner Lönebildningen oktober 2002 Årlig procentuell förändring, månadsvärden

7 Arbetskraftskostnad och timlön i hela ekonomin Lönebildningen oktober 2002 Årlig procentuell förändring

8 Kronkursen Lönebildningen oktober 2002 Index

9 Pris och kostnadsläge i förhållande till euroområdet Lönebildningen oktober 2002 Index 1995=100

10 Sveriges enhetsarbetskostnader och exportpris relativt EMU 5 Lönebildningen oktober 2002 Index 1985=100

11 Bytesbalansen Lönebildningen oktober 2002 Procent av BNP

12 Kronans kurs mot euron Lönebildningen oktober 2002

13 TCW-index Lönebildningen oktober 2002 Index 1992-11-18=100

14 Pris och kostnadsläge i förhållande till euroområdet Lönebildningen oktober 2002 Index 1995=100

15 Nominella arbetskostnader per timme i hela ekonomin Lönebildningen oktober 2002 Årlig procentuell förändring

16 Bytesförhållande: Exportpriser i förhållande till importpriser Lönebildningen oktober 2002 Index 2001=100

17 Reguljär sysselsättningsgrad i huvudscenariot Lönebildningen oktober 2002 I procent av befolkningen i åldern 20-64 år

18 Arbetskostnad Lönebildningen oktober 2002 Procentuell avvikelse från huvudscenariot

19 BNP Lönebildningen oktober 2002 Procentuell avvikelse från huvudscenariot

20 Arbetslöshet Lönebildningen oktober 2002 Procent

21 BNP i Sverige Lönebildningen oktober 2002 Procentuell förändring

22 Företagsförtroende Lönebildningen oktober 2002 Nettotal respektive index, månadsvärden

23 BNP i USA och euroområdet Lönebildningen oktober 2002 Årlig procentuell förändring, årsvärden

24 Export av varor Lönebildningen oktober 2002 Miljarder kronor, dagkorrigerade och säsongrensade månadsvärden

25 SAX Aktieindex Lönebildningen oktober 2002 Index 1996-01=100, månadsvärden

26 Varsel och sysselsättning Lönebildningen oktober 2002 Tusental respektive miljoner, månads- respektive halvårsvärden

27 Konsumentpriser Lönebildningen oktober 2002 Årlig procentuell förändring, månadsvärden

28 Styrräntor Lönebildningen oktober 2002 Procent, månadsvärden för enkla årsräntor

29 Antal sjukskrivna vid slutet av året Konjunkturläget augusti 2002 Tusental

30 Personer i arbete och sysselsatta Lönebildningen oktober 2002 Miljoner, säsongrensade kvartalsvärden

31 Frånvaro Lönebildningen oktober 2002 Tusental, säsongrensade kvartalsvärden

32 Av försäkringskassan ersatta sjukpenningdagar Konjunkturläget augusti 2002 Miljoner

33 Sysselsättningsgrad Lönebildningen oktober 2002 Procent

34 BNP Lönebildningen oktober 2002 Procent

35 Utrymme för skattesänkningar eller utgiftshöjningar fram till 2008 Lönebildningen oktober 2002 Miljarder kronor


Ladda ner ppt "Nominella arbetskostnader och reallöner på lång sikt Lönebildningen oktober 2002 Årlig procentuell förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser