Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring."— Presentationens avskrift:

1 Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring

2 Sysselsatta Tusental, säsongrensade kvartalsvärden

3 Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

4 Real arbetskostnad och produktivitet Index 1980=100

5 Produktivitet i Danmark, Finland och Tyskland BNP till marknadspris per arbetad timme, årlig procentuell förändring

6 Sysselsatta uppdelade på ålder Andel av totala sysselsatta, procent

7 Sysselsatta uppdelade på ursprung Andel av totala sysselsatta, procent

8 Sysselsatta uppdelade på utbildning Procent

9 Månadslön uppdelad på ålder Kronor

10 Månadslön uppdelat på ursprung Kronor

11 Månadslön uppdelat på utbildning Kronor

12 Sammansättningseffekter, bidrag till löne- utveckling (dvs. antagen produktivitetstillväxt) Procentenheter

13 Sammansättningseffekter, ackumulerat bidrag till löneutveckling (dvs. antagen produktivitetstillväxt Procentenheter

14 Effekter av efterfrågechocker på BNP Årlig procentuell förändring

15 Effekter av efterfrågechocker på produktivitet Årlig procentuell förändring

16 Bidrag till produktivitetsutvecklingen i näringslivet Procentenheter

17 Produktivitet i byggbranschen Årlig procentuell förändring

18 Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring

19 Produktivitet i näringslivet och bidrag från IKT-producerande varubranscher Årlig procentuell förändring respektive procentenheter

20 Effekter av TFP-chocker på produktivitet Årlig procentuell förändring

21 Produktivitet i näringslivet Förädlingsvärde per timme, fasta priser. Kronor per timme respektive årlig procentuell förändring. Kalenderkorrigerade värden


Ladda ner ppt "Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser