Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trendmässig löneandel i näringslivet Procent. Trendmässig löneandel i näringslivet Procent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trendmässig löneandel i näringslivet Procent. Trendmässig löneandel i näringslivet Procent."— Presentationens avskrift:

1 Trendmässig löneandel i näringslivet Procent

2 Trendmässig löneandel i näringslivet Procent

3 Trendmässig löneandel i Sverige Procent

4 Trendmässig löneandel i tillverkningsindustrin Procent

5 Trendmässig löneandel i tillverkningsindustrin Procent

6 Trendmässig löneandel i Sverige Procent

7 Genomsnittlig förändring av förädlingsvärde- andelar inom näringslivet 1970–2007 Procentenheter

8 Genomsnittlig löneandel per bransch 1970–2007 Procent

9 Förändring i löneandelen i näringslivet 1970–2007 Procentenheter

10 Inom- och mellanbranscheffekter på löneandelen i näringslivet 1970–2007 Procentenheter

11 Genomsnittlig branschvis förändring av löneandelen 1970–2007 Procentenheter

12 Förändring i löneandelen inom tillverkningsindustrin 1970–2007 Procentenheter

13 Förändring av förädlingsvärdeandelar inom tillverkningsindustrin 1970–2007 Procentenheter

14 Inom- och mellanbranscheffekter på löneandelen i tillverkningsindustrin 1970–2007 Procentenheter

15 Löneandel Sverige Förändring från konjunkturtopp, procentenheter

16 Nuvarande och genomsnittlig konjunkturcykel Sverige Förändring från konjunkturtopp, procentenheter

17 Löneandel USA Förändring från konjunkturtopp, procentenheter

18 Nuvarande och genomsnittlig konjunkturcykel USA Förändring från konjunkturtopp, procentenheter

19 Arbetade timmar i näringslivet i Sverige och USA Förändring från senaste konjunkturtopp, procentenheter

20 Arbetslöshet i Sverige och USA Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

21 Nuvarande och genomsnittlig konjunkturcykel i USA Förändring från konjunkturtopp, procentenheter

22 BNP-gap i Sverige och USA Procent av potentiell BNP, säsongsrensade kvartalsvärden

23 Näringslivets förädlingsvärde i Sverige och USA Förändring från senaste konjunkturtopp, procentenheter

24 Löneandel i Sverige och USA Förändring från konjunkturtopp, procentenheter

25 Löneandel och lönsamhetsomdöme i näringslivet i Sverige Procent respektive nettotal avvikelse från medelvärde, säsongsrensade kvartalsvärden

26 Nettot av övriga produktionsskatter och produktionssubventioner Procent av näringslivets förädlingsvärde till baspris


Ladda ner ppt "Trendmässig löneandel i näringslivet Procent. Trendmässig löneandel i näringslivet Procent."

Liknande presentationer


Google-annonser