Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Figur 1.1 Utveckling av Sveriges BNP per invånare under perioden 1990–2010 jämfört med OECD och ett genomsnitt för de sex närmaste konkurrentländerna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Figur 1.1 Utveckling av Sveriges BNP per invånare under perioden 1990–2010 jämfört med OECD och ett genomsnitt för de sex närmaste konkurrentländerna."— Presentationens avskrift:

1 1 Figur 1.1 Utveckling av Sveriges BNP per invånare under perioden 1990–2010 jämfört med OECD och ett genomsnitt för de sex närmaste konkurrentländerna

2 2 Figur 1.2 Utveckling av världshandeln och världens BNP 1990–2009 (index 1990=100)

3 3 Figur 2.1 Genomsnittlig tillväxt i procent per år under perioden 1995–2009 uppdelat på olika komponenter

4 Figur 2.2 IKEA:s värdeskapande system
4 Figur 2.2 IKEA:s värdeskapande system

5 Figur 2.3 BRIC-ländernas andel av världens
5 Figur 2.3 BRIC-ländernas andel av världens samlade produktion 1990–2010 (i procent)

6 Figur 2.4 Olika länders andelar av världens FoU-utgifter,
6 Figur 2.4 Olika länders andelar av världens FoU-utgifter, forskare och artiklar i vetenskapliga publikationer 2002 och 2007 (i procent)

7 7 Figur 2.5 Genomsnittlig årlig förändring i totalfaktor- produktiviteten (TFP) i Sverige, OECD, sex nära konkurrent- länder, Kina och Indien, 1991–2008 (i procent)

8 8 Figur 2.6 Andel högteknologisk export av den totala exporten av tillverkade varor i Kina och Indien, 1992–2008 (i procent)

9 Figur 2.7 Arbetsproduktiviten
9 Figur 2.7 Arbetsproduktiviten i olika FA-regioner jämfört med medianen, samt tillväxten i arbetsproduktiviteten 1999–2008 jämfört med medianen

10 10 Figur 3.1 Relativ förändring i sysselsättningen som andel av hela ekonomin i Sverige, 1994–2007 (i procent)

11 11 Figur 3.2 Antalet arbetade timmar efter ekonomins huvudsektorer, 1993–2009 ( tal timmar)

12 12 Figur 3.3 Förädlingsvärde i fasta priser efter huvudsektor 1993–2009 (miljoner kronor)

13 13 Figur 3.4 Bidrag till produktiviteten efter sektor, 1994–2009 (andel i procent)

14 14 Figur 3.5 Tjänsternas bidrag till arbetsproduktiviteten efter kategori 1995–2007 (i procent)

15 15 Figur 3.6 Materiella och immateriella investeringar i det svenska näringslivet 1960 och 2006 (i procent av BNP)

16 16 Figur 3.7 Materiella och immateriella investeringar i 12 olika länder år 2006 (i procent av BNP)

17 17 Figur 3.8 Varu- och tjänstehandelns utveckling 1993–2010 mätt i miljarder kronor, 2000 års priser

18 18 Figur 3.9 Sveriges andel av global BNP, varuexport respektive tjänsteexport 1960–2008 (i procent)

19 19 Figur 4.1 Sveriges position när det gäller EU:s innovationsindikatorer IUS12 och IUS24 (EU27=100)

20 20 Figur 4.2 Sysselsättning och omsättning per anställd i innovativa företag år 2000 och 2006

21 21 Figur 4.3 Andelen anställda i näringslivet år 2008 som har eftergymnasial utbildning i olika FA-regioner (i procent)

22 22 Figur 4.4 Trendframskrivning för år – Andelen sysselsatta med eftergymnasial utbildning (inklusive inpendlare) i relation till befolkningen med eftergymnasial utbildning

23 23 Figur 4.5 Svenskägda och utlandsägdas företags syn på hur deras FoU kommer att utvecklas under de närmaste fem åren (i procent)

24 24 Figur 4.6 Genomsnittlig andel av företagen i respektive län som identifierats som gasellföretag under perioden 1997 till (i procent)

25 25 Figur 4.7 Relativ tillväxt i sysselsättning i KIBS som andel av hela ekonomin, 1994–2004 (i procent)


Ladda ner ppt "1 Figur 1.1 Utveckling av Sveriges BNP per invånare under perioden 1990–2010 jämfört med OECD och ett genomsnitt för de sex närmaste konkurrentländerna."

Liknande presentationer


Google-annonser