Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2012 Petri Matveinen Nina Knape 21.8.2014 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2012 Petri Matveinen Nina Knape 21.8.2014 1."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2012 Petri Matveinen Nina Knape 21.8.2014 1

2 Hälso- och sjukvårdsutgifterna 1995-2012 i 2012 års priser, mn euro 21.8.2014 2 Källa: THL, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2012

3 De hälso- och sjukvårdsutgifternas struktur i 2012 21.8.2014 Esityksen nimi / Tekijä3 Källa: THL, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2012

4 Finansiering av hälso- och sjukvårdsutgifter 1995–2012, % 21.8.2014 4 Källa: THL, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2012

5 Hälso- och sjukvårdsutgifterna i relation till bruttonationalprodukten i de nordiska länderna, EU (15)- och OECD-länderna 1995–2010, % 21.8.2014 5 Källa: THL, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2012

6 Hälsö- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2012 År 2012 var Finlands hälso- och sjukvårdsutgifter 17,5 miljarder euro. Jämfört med året innan ökade utgifterna för hälso- och sjukvården realt med 0,4 procent. Räknat per invånare var utgifterna 3 229 euro Hälso- och sjukvårdsutgifterna i förhållande till bruttonationalprodukten steg med 0,1 procentenheter från 2011 och var 9,1 procent 2012 Den specialiserade sjukvårdens (6,3 miljarder euro) och primärvårdens (3,6 miljarder euro) utgifter utgjorde drygt hälften av hälso- och sjukvårdsutgifterna 2012. Realt ökade utgifterna för den specialiserade sjukvården med 1,6 procent. Realt ökade utgifterna för läkemedel och andra medicinska förbrukningsartiklar med 4,0 procent. År 2012 utgjorde den offentliga finansieringens andel av hälso- och sjukvårdsutgifterna 75,2 procent och den privata finansieringens andel 24,8 procent. Den offentliga finansieringens andel ökade med 0,4 procentenheter från 2011. 21.8.2014 Esityksen nimi / Tekijä6 Källa: THL, Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2012


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering 2012 Petri Matveinen Nina Knape 21.8.2014 1."

Liknande presentationer


Google-annonser