Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/20121 Barnskydd 2011 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/20121 Barnskydd 2011 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen."— Presentationens avskrift:

1 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/20121 Barnskydd 2011 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen

2 Barn och unga som placerats utom hemmet samt därav omhändertagna och i brådskande ordning placerade barn 1991–2011* 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/20122 Lähde: Barnskydd. FOS.THL *Samma barn kan ingå i både antalet brådskande placeringar och antalet omhändertagna.

3 Brådskande placeringar och omhändertagna barn 1991–2011* 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/20123 Lähde: Barnskydd. FOS.THL *I antalen ingår alla barn som varit omhändertagna eller placerade under det aktuella året. Samma barn kan ingå i både antalet brådskande placeringar och antalet omhändertagna.

4 Brådskande placeringar och omhändertagna barn enligt regionförvaltningsverkens områdesindelning 2011* 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/20124 Lähde: Barnskydd. FOS.THL *I antalen ingår alla barn som varit omhändertagna eller placerade under det aktuella året. Samma barn kan ingå i både antalet brådskande placeringar och antalet omhändertagna.

5 Årligt antal omhändertagna barn i förhållande till befolkningen i samma ålder 1991–2011, % 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/20125 Lähde: Barnskydd. FOS.THL

6 Omhändertagna barn efter placeringsform och landskap 31.12.2011, % (N=8 964) 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/20126 Lähde: Barnskydd. FOS.THL

7 Omhändertagna barn efter placeringsform och landskap 31.12.2011, % 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/20127 Lähde: Barnskydd. FOS.THL

8 Antal för första gången omhändertagna barn och barn som för första gången placerats i brådskande ordning efter åldersgrupp 2011* 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/20128 Lähde: Barnskydd. FOS.THL * Omhändertagandet eller den brådskande placeringen kan ha föregåtts av en placering som utförts som stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

9 Antal barn som för första gången placerats i brådskande ordning efter kön och åldersgrupp 2011* (N=2 797) 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/20129 Lähde: Barnskydd. FOS.THL * Brådskande placering kan ha föregåtts av en placering som utförts som stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård, men barnet har inte tidigare varit omhändertaget.

10 Antal för första gången omhändertagna barn och barn som för första gången placerats i brådskande ordning 1991–2011* 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201210 Lähde: Barnskydd. FOS.THL * Omhändertagandet eller den brådskande placeringen kan ha föregåtts av en placering som utförts som stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård. Uppgiften om för första gången omhändertagna barn eller barn som placerats i brådskande ordning är tillförlitligast för barn som är födda 1991 eller därefter p.g.a. att ett nationellt barnskyddsregister har förts sedan 1991.

11 Antalet klienter i barnskyddets öppenvård samt antalet utom hemmet placerade barn och unga 1996–2011* 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201211 Lähde: Barnskydd. FOS.THL * Förutom registeruppgifter över placerade barn och unga inkl. personbeteckningar insamlas statistik också om klienter hos barnskyddets öppenvård. En del av de barn och unga som är klienter hos barnskyddets öppenvård ingår i antalet utom hemmet placerade. Sifferuppgifterna i diagrammet kan inte räknas samman.

12 Barn och unga som placerats utom hemmet efter den senaste placeringsgrunden 1995, 2000–2011 * 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201212 Lähde: Barnskydd. FOS.THL * Tidigare publicerade uppgifter har granskats och uppdaterats på grundval av de rättelser som kommunerna meddelat.

13 Barn och unga som placerats utom hemmet efter kön 1991–2011 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201213 Lähde: Barnskydd. FOS.THL

14 Barn och unga som placerats utom hemmet efter placeringsform 1991–2011, % 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201214 Lähde: Barnskydd. FOS.THL

15 Barn och unga som varit klienter i barnskyddets öppenvård 1996–2011 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201215 Lähde: Barnskydd. FOS.THL

16 Andelen klienter i barnskyddets öppenvård av motsvarande befolkning per åldersgrupp 2011, % 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201216 Lähde: Barnskydd. FOS.THL

17 Andelen klienter i åldern 0–17 år i barnskyddets öppenvård av motsvarande befolkning 1996–2011 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201217 Lähde: Barnskydd. FOS.THL

18 Barn och unga som varit klienter i barnskyddets öppenvård 1996–2011 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201218 Lähde: Barnskydd. FOS.THL 1) Antalen i Esbo ingår inte i klientantalet inom öppenvården. 2) År 2005 tog några av de största städerna i bruk ett helt nytt klientdatasystem. I samband med ibruktagandet preciserades bland annat definitionerna av klienterna i barnskyddets öppenvård. 3) Åren 2008–2010 insamlades inte uppgifter om nya klienter som fyllt 18 år.

19 Antal barnskyddsanmälningar och barn efter åldersgrupp och landskap 2011 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201219 Lähde: Barnskydd. FOS.THL

20 Barn om vilka barnskyddsanmälan gjorts i förhållande till befolkningen i åldern 0–17 år efter landskap 2011, % 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201220 Lähde: Barnskydd. FOS.THL

21 Nya klienter inom barnskyddets öppenvård per 1 000 barn i samma ålder, 0–17 år, efter landskap 2011 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201221 Lähde: Barnskydd. FOS.THL

22 Barnskydd 2011 27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/201222 Under året var sammanlagt 17 409 barn och unga placerade utom hemmet. Av alla barn under 18 år var 1,4 procent placerade utom hemmet under 2011. År 2011 var 10 535 barn omhändertagna. Av dessa var 3 867 barn placerade i brådskande ordning. Antalet omhändertagna barn ökade med nästan 3 procent från året innan. Antalet brådskande placerade barn var 13 procent större än 2010. Cirka 81 500 barn och unga var klienter inom barnskyddets öppenvård. Detta är drygt 3 procent fler än 2010. www.thl.fi/statistik/barnskyddwww.thl.fi/statistik/barnskydd Statistikrapport 26/2012


Ladda ner ppt "27.11.2012Barnskydd 2011 – Statistikrapport 26/20121 Barnskydd 2011 Tuula Kuoppala och Salla Säkkinen."

Liknande presentationer


Google-annonser