Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Missbildningar 1993–2011 Statistikrapport 6/2014 i bilder Annukka Ritvanen Seija Sirkiä 2017-04-07 Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Missbildningar 1993–2011 Statistikrapport 6/2014 i bilder Annukka Ritvanen Seija Sirkiä 2017-04-07 Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija."— Presentationens avskrift:

1 Missbildningar 1993–2011 Statistikrapport 6/2014 i bilder Annukka Ritvanen Seija Sirkiä
Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

2 Figur 1. Prevalensen för missbildningsfallen (1/10 000 födda barn) åren 1993–2011.
Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

3 Figur 2. Andelen (%) av selektiva aborter av alla missbildningsfall åren 1993– [Selektiva aborter / (födda barn + selektiva aborter).] Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

4 Figur 3. Prevalensen för selektiva aborter pga
Figur 3. Prevalensen för selektiva aborter pga. missbildningar hos fostret (1/ födda barn) åren 1993–2011. Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

5 Figur 4. Missbildningsprevalensen (1/ födda barn) efter specialansvarsområdena för universitetssjukhusen åren 1993−2011. Specialansvarsområdet för HUCS=Helsingfors och ÅUCS=Åbo universitetscentralsjukhus samt TAYS=Tammerfors, KYS=Kuopio och OYS=Uleåborg universitetssjukhus. Efter moderns boendekommun och kommuninledningen 2013). Den totala prevalensen innefattar födda barn och selektiva aborter pga. missbildningar hos fostret. Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

6 Figur 5. Andelen (%) av selektiva aborter av alla missbildningsfall efter specialansvarsområdena för universitetssjukhusen åren 1993– [Selektiva aborter / (födda barn + selektiva aborter)]. Specialansvarsområdet för HUCS=Helsingfors och ÅUCS=Åbo universitetscentralsjukhus samt TAYS=Tammerfors, KYS=Kuopio och OYS=Uleåborg universitetssjukhus. Efter moderns boendekommun och kommuninledningen 2013). Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

7 Figur 6 a. Prevalensen för anencefali, spina bifida och encefalocele hos födda barn (1/ födda barn) åren 1987– (Tre års glidande medeltal). Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

8 Figur 6b. Den totala prevalensen för anencefali, spina bifida och encefalocele (1/ födda barn) åren 1987–2011. (Tre års glidande medeltal). Den totala prevalensen innefattar födda barn och selektiva aborter pga. missbildningar hos fostret. Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

9 Figur 7. Andelen (%) av selektiva aborter av alla graviditeter med anencefali, spina bifida eller encefalocele graviditeter åren 1987–2011. [Selektiva aborter / (födda barn + selektiva aborter)]. (Tre års glidande medeltal). Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

10 Figur 8. Den totala prevalensen för spina bifida, anencefali och encefalocele (1/ födda barn) efter specialansvarsområdena för universitetssjukhusen åren 1993–2011. Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

11 Figur 9. Prevalensen för Downs syndrom (trisomi 21) (1/ födda barn) åren 1993–2011. (Tre års glidande medeltal). Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

12 Figur 10. Prevalensen för Downs syndrom (trisomi 21) (1/ födda barn) enligt kvinnans åldersgrupp åren 1993– (Tre års glidande medeltal). Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

13 Figur 11. Prevalensen för Downs syndrom (trisomi 21) (1/ födda barn), standardiserad enligt kvinnans åldersgrupp och ostandardiserad, åren 1991–2011. 1. 3. 2. 1. Födda barn och selektiva aborter 2. Födda barn 3. Selektiva aborter Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

14 Figur 12. Andelen (%) av selektiva aborter av alla Down-graviditeter (trisomi 21) åren 1993–2011. [Selektiva aborter / (födda barn + selektiva aborter)]. (Tre års glidande medeltal).

15 Figur 13. Andelen av (%) selektiva aborter av alla Down-graviditeter (trisomi 21) enligt kvinnans åldersgrupp åren 1993– [Selektiva aborter / (födda barn + selektiva aborter)]. (Tre års glidande medeltal).

16 Figur 14. Prevalensen för Downs syndrome (trisomi 21) (1/ födda barn) efter specialansvarsområdena för universitetssjukhusen åren 1993–2011.

17 Figur 15. Prevalensen för kluven läpp och/eller gom hos födda barn samt födda barn och selektiva aborter (1/ födda barn) åren 1987–2011. (Tre års glidande medeltal).

18 Figur 16. Den totala prevalensen för gomspalt och för läppspalt med eller utan gomspalt hos födda barn och selektiva aborter (1/ födda barn) åren 1987–2011. (Tre års glidande medeltal).

19 Figur 17. Den totala prevalensen för kluven gom (CP) och kluven läpp och/eller gom (CL/P) (1/ födda barn) efter specialansvarsområdena för universitetssjukhusen åren 1993–2011.

20 Missbildningar Missbildningsprevalensen hos födda barn var i stort sett oförändrad under åren 1993–2011. Årligen konstaterades betydande missbildningar hos i medeltal 3,6 procent av nyfödda barn dvs. hos litet över 2000 nyfödda barn. Tillfälliga stora variationer i prevalensen är associerade med registerreformerna. Mindre tillfälliga variationer beror på sällsyntheten av missbildningar. Uppgifterna av olika missbildningstyper för året 2011 avviker inte avsevärt från de tidigare åren. Under förföljningsperioden 1993−2011 avbröts årligen i genomsnitt 250 graviditeter på grund av missbildningar hos fostret. Antalet selektiva aborter har sakta stigit och var circa 330 år 2011. Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL

21 Linker Missbildningar 1993−2011 Statistikrapport 6/2014: www.thl.fi
Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija Siirkiä / Missbildningsregister,THL


Ladda ner ppt "Missbildningar 1993–2011 Statistikrapport 6/2014 i bilder Annukka Ritvanen Seija Sirkiä 2017-04-07 Statistikrapport 6/2014 / Annukka Ritvanen och Seija."

Liknande presentationer


Google-annonser