Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektföljeforskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektföljeforskning"— Presentationens avskrift:

1 Projektföljeforskning
Regionala strukturfondsprogrammen

2 Statistik projektföljeforskning (exkl. fondprojekten)
Genomsnittsstorlek på ett följeforskningsuppdrag i projekten är kr (min kr max kr), motsvarar c:a 2% av totala projektbudgeten. Genomsnittslängd 23 månader på uppdraget (varierar från 4 till 36 månader). Start i genomsnitt 9 månader efter projektstart (varierar från 1 månad till 32). Enkät till projektföljeforskare gick ut till 105 st. Svarsfrekvens 85%. 23 frågor (varav fråga 4-6 rörde frågorna ovan)

3 Procent Antal Ja 69,7% 62 Nej 30,3% 27 Svarande 89 Inget svar

4 Procent Antal Ja 86,4% 76 Nej 13,6% 12 Svarande 88 Inget svar 1

5 Procent Antal Ja 24,7% 22 Nej 75,3% 67 Svarande 89 Inget svar

6 I slutet (eller avslutat)
Procent Antal I starten 12,6% 11 I mitten 34,5% 30 I slutet (eller avslutat) 52,9% 46 Svarande 87 Inget svar 2

7 Dåliga Mindre bra Bra Procent Antal 3,4% 3 9,2% 8 87,4% 76 Svarande 87
Inget svar 2

8 Max 2 gånger totalt sett C:a 2 gånger per år C:a 4 gånger per år
Procent Antal Max 2 gånger totalt sett 0% C:a 2 gånger per år 4,7% 4 C:a 4 gånger per år 18,6% 16 Fler än 6 gånger per år 76,7% 66 Svarande 86 Inget svar 3

9 Aldrig 1-2 gånger totalt sett 1-2 gånger per år Minst 3 gånger per år
Procent Antal Aldrig 7% 6 1-2 gånger totalt sett 20,9% 18 1-2 gånger per år 36% 31 Minst 3 gånger per år Svarande 86 Inget svar 3

10 Max 2 gånger per år 3-4 gånger per år Fler än 4 gånger per år Procent
Antal Max 2 gånger per år 76,5% 62 3-4 gånger per år 21% 17 Fler än 4 gånger per år 2,5% 2 Svarande 81 Inget svar 8

11 Nej Ja, delvis Ja Procent Antal 44,8% 39 43,7% 38 11,5% 10 Svarande 87
Inget svar 2

12 Stort intresse Ganska stort intresse Litet intresse Inget intresse
Procent Antal Stort intresse 44,3% 39 Ganska stort intresse 42% 37 Litet intresse 12,5% 11 Inget intresse 1,1% 1 Vet ej 0% Svarande 88 Inget svar

13 Stort intresse Ganska stort intresse Litet intresse Inget intresse
Procent Antal Stort intresse 25% 22 Ganska stort intresse 43,2% 38 Litet intresse 14,8% 13 Inget intresse 1,1% 1 Vet ej 15,9% 14 Svarande 88 Inget svar

14 Stor Ganska stor Liten Ingen För tidigt att säga Procent Antal 12,6%
11 Ganska stor 37,9% 33 Liten 31% 27 Ingen 1,1% 1 För tidigt att säga 17,2% 15 Svarande 87 Inget svar 2

15 Projektets långsiktighet Horisontellla kriterier
Procent Antal Projektets långsiktighet 57,6% 49 Horisontellla kriterier 27,1% 23 Genomförandeeffektivitet 49,4% 42 Samverkans - och lärandefrågor 58,8% 50 Näringslivets medverkan och marknadskoppling 42,4% 36 Inget område 4,7% 4 Svarande 85 Inget svar

16 Ja Begränsat Nej Procent Antal 56,3% 49 34,5% 30 9,2% 8 Svarande 87
Inget svar 2

17 Ja Begränsat Nej Procent Antal 58% 51 29,5% 26 12,5% 11 Svarande 88
Inget svar 1

18 Ja, i stor utsträckning Ja, ganska svårt Delvis svårt Nej Procent
Antal Ja, i stor utsträckning 0% Ja, ganska svårt 13,6% 12 Delvis svårt 27,3% 24 Nej 59,1% 52 Svarande 88 Inget svar 1

19 Ja Delvis Nej Procent Antal 25% 22 55,7% 49 19,3% 17 Svarande 88
Inget svar 1


Ladda ner ppt "Projektföljeforskning"

Liknande presentationer


Google-annonser