Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010"— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010
Operatör: KR Trafik AB Trafikslag: Buss Sträcka: Sundsvall – Långsele

2 Bakgrund och syfte Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer.

3 Metodbeskrivning Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Sundsvall - Långsele samt Långsele - Sundsvall. Antal mätta turer på sträckan: 11 st. Antal utdelade enkäter: 199 st. Antal insamlade enkäter: 180 st. Svarsfrekvens: 90,5%. Bortfall: 9,5%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna.

4 Klassificering av indexnivåer
På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra

5 Sammanfattning Helhetsintrycket av resan får ett index på 78, vilket motsvarar betyget mycket bra. En hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna busslinje. Att stiga ombord på bussen upplevs som mycket enkelt, vilket även äldre resenärer anser. Detta är en uppgång sedan 2009. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage. Värdena för hur bekväma sittplatserna är ombord ligger på en mycket bra nivå, fast vi kan se en liten nedgång från förra året. Temperaturen anses vara mycket behaglig ombord på bussarna och bussarna anses vara mycket välstädade. Personalen ombord anses vara serviceinriktade, fast vi kan se en nedgång från 2009 års värde, vilket kan bero på att frågan är något omformulerad. Informationen ombord på bussarna anses vara mycket tydlig. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med buss på denna linje. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna bättre tidhållning (15%), lägre priser (14%) och bekvämare sittplatser/ sovplatser (11%).

6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan.
Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. (Frågan ställs ej för denna linje) Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Det var enkelt att boka biljetter till den här resan
Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilka förväntningar hade du på denna resa? Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa ? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?
”Sänka priserna så att buss blir mer konkurrenskraftigt mot att ta egen bil.” ”Flera turer under helger (lördag och söndag).” ”Att bussen åker i tid jämt.” ”Bättre sittplatser.” ”Sätt ett leende på busschaufförerna!” ”Visa filmer på TV:n (då den ändå finns i bussen). Trådlöst Internet.” ”Dricksvatten ombord.”

25

26

27

28

29

30

31

32


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser