Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Punktprevalensmätning av trycksår 2011, v.40 Resultat från landstingen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Punktprevalensmätning av trycksår 2011, v.40 Resultat från landstingen"— Presentationens avskrift:

1 Punktprevalensmätning av trycksår 2011, v.40 Resultat från landstingen

2 Punktprevalensmätning av trycksår 2011, v.40 Resultat från landstingen
Resultatredovisning landstingen PPM-trycksår v 9220 patienter har observerats från 14 landsting/regioner (exkl. 776 patienter som inte ville eller kunde delta). Karolinska Universitetssjukhuset har lämnat in data på aggregerad nivå, med observationer av 953 patienter. Aggregerad data har inte kunnat användas i resultatsammanställningen. Totalt 8265 patienter har deltagit, exkl. Karolinska. I vissa diagram anges ett 95 procentigt konfidensintervall. Konfidensintervallen är ett mått på osäkerheten utifrån prevalensen och urvalets storlek. Data baseras dock inte på ett slumpmässigt urval, utan på det totala antalet observationer en viss dag. Det kan ändå finnas en slumpvariation över tid, varför konfidensintervall kan vara till hjälp vid tolkningen av resultaten. Punktprevalensmätning av trycksår 2011, v.40 Resultat från landstingen

3 Deltagande patienter, PPM HT 11 och VT 11
Landsting Deltagande patienter HT 11 Deltagande patienter VT 11 Patienten vill ej deltaga HT 11 Patienten deltog ej av annan orsak HT 11 Antal/andel riskpatienter Andel Kvinnor Andel Män Andel Barn Andel år Andel år Andel år Andel 80 år och över n % Gotland 106 109 14 6 18 17,0% 54,7% 45,3% 0,0% 25,5% 19,8% 20,8% 34,0% Halland 594 644 23 119 20,0% 50,2% 49,8% 26,6% 18,5% 22,2% 32,7% Jönköping 609 657 89 14,6% 54,5% 45,5% 0,2% 30,7% 13,0% 23,5% Kalmar 437 407 2 32 93 21,3% 53,8% 46,2% 21,1% 24,5% 39,8% Kronoberg 352 334 8 9 74 21,0% 56,5% 43,5% 0,6% 22,4% 13,6% 25,6% 37,8% Norrbotten 541 569 42 19 22,0% 54,2% 45,8% 16,3% 25,3% 32,9% Region Skåne 372 2214 7 23,9% 44,1% 55,9% 12,4% 15,3% 26,9% 45,4% Stockholm 1975 1951 46 55 450 22,8% 54,1% 45,9% 0,3% 13,3% Sörmland 599 613 12 87 14,5% 50,4% 49,6% 38,6% 18,2% 30,2% Värmland 558 512 40 21 132 23,7% 54,8% 45,2% 28,1% 13,4% 23,8% 34,6% Västerbotten 692 640 63 39 17,2% 51,6% 48,4% 25,1% 17,9% 26,0% 30,9% Västernorrland 373 282 16 79 21,2% 50,1% 49,9% 24,9% 19,0% 31,9% Västmanland 475 431 13 101 50,7% 49,3% 20,4% 32,4% Örebro 582 567 15 129 51,9% 48,1% 16,2% 26,3% 32,6% Summa 8265 16466 316 309 1 698 20,5% 52,5% 47,5% 0,1% 24,7% 23,2% 36,6% * Exkl Karolinska universitetssjukhuset

4 Andel patienter med tryckskada och/eller trycksår
Totalt 1193 patienter hade en eller flera tryckskador/trycksår i mätningen HT 11, v.40. Inom parantes anges antalet patienter med tryckskador/trycksår inom respektive landsting HT 11, v.40

5 Andel patienter med tryckskada och/eller trycksår, fördelat efter kön

6 Andel patienter med tryckskada och/eller trycksår, fördelat efter ålder

7 Andel riskpatienter med tryckskada och/eller trycksår
Riskpatienter har bedömts med Modifierad Nortonskala. Patienten ges poäng efter tillståndet. Summerar poängen till 20 eller lägre bedöms patienten ha en ökad risk för att utveckla en tryckskada/trycksår. Antal riskpatienter är 1698 varav 635 har ett eller flera trycksår/tryckskador

8 Andel patienter med tryckskada och/eller trycksår på sjukhusnivå

9 Lokalisation av det allvarligaste trycksåret

10 Lokalisation av det allvarligaste trycksåret

11 Typ av tryckskada/trycksår, av alla tryckskador/trycksår

12 Typ av tryckskador/trycksår av alla tryckskador/trycksår
Antal trycksår/ tryckskador=1397 Antal trycksår/ tryckskador=146 Antal trycksår/ tryckskador=762

13 Andel patienter med förebyggande och behandlande madrass
5154 patienter hade förebyggande eller behandlande madrass i PPM trycksår v.40, HT 11

14 Andel patienter med förebyggande och behandlande madrass

15 Patienter med planerad lägesändring i säng
1263 patienter hade planerad lägesändring i säng

16 Andel patienter med planerad lägesändring i säng

17 Användning av annan preventiv utrustning (Dvs
Användning av annan preventiv utrustning (Dvs. hälavlastning, tryckreducerande dyna i stol, glidlakan/glidmatta eller annat) 2417 patienter hade någon form av annan utrustning

18 Användning av andra former av preventiv utrustning hos riskpatienter

19 Journalgranskning

20 Journalgranskning


Ladda ner ppt "Punktprevalensmätning av trycksår 2011, v.40 Resultat från landstingen"

Liknande presentationer


Google-annonser