Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hela Sverige ska leva Totalrapport. Regeringens bidrag har medverkat till kunskapsförmedling?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hela Sverige ska leva Totalrapport. Regeringens bidrag har medverkat till kunskapsförmedling?"— Presentationens avskrift:

1 Hela Sverige ska leva Totalrapport

2 Regeringens bidrag har medverkat till kunskapsförmedling?

3 ProcentAntal 1 håller inte alls med 2%3 2 5%8 3 17%29 4 29%50 5 håller helt med 45%77 Ingen åsikt 3%6 Medel4,14 Svarande173

4 Regeringens bidrag har medverkat till ökad samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, med särksilt fokus på lokal mobilisering?

5 ProcentAntal 1 håller inte alls med 1%2 2 5%8 3 19%33 4 24%41 5 håller helt med 47%80 Ingen åsikt 4%6 Medel4,15 Svarande170

6 Regeringens bidrag har främjat arbetet med lokal utveckling?

7 ProcentAntal 1 håller inte alls med 2%3 2 4%6 3 16%27 4 26%45 5 håller helt med 51%87 Ingen åsikt 2%3 Medel4,23 Svarande171

8 Regeringens bidrag har främjat arbetet med lokala servicelösningar?

9 ProcentAntal 1 håller inte alls med 3%6 2 11%19 3 21%37 4 34%59 5 håller helt med 24%42 Ingen åsikt 6%10 Medel3,69 Svarande173

10 Regeringens bidrag har främjat engagemanget hos såväl kvinnor som män?

11 ProcentAntal 1 håller inte alls med 3%5 2 6 3 15%26 4 28%48 5 håller helt med 44%75 Ingen åsikt 7%12 Medel4,14 Svarande172

12 Regeringens bidrag har främjat engagemanget hos ungdomar?

13 ProcentAntal 1 håller inte alls med 6%10 2 20%35 3 26%44 4 24%41 5 håller helt med 15%25 Ingen åsikt 10%17 Medel3,23 Svarande172

14 Regeringens bidrag har främjat engagemanget hos personer med utländsk bakgrund?

15 ProcentAntal 1 håller inte alls med 6%11 2 23%39 3 24%41 4 21%36 5 håller helt med 10%17 Ingen åsikt 16%28 Medel3,06 Svarande172

16 Regeringens bidrag har främjat utveckling av hållbara energilösningar på lokal nivå?

17 ProcentAntal 1 håller inte alls med 4%7 2 12%20 3 24%42 4 23%40 5 håller helt med 28%48 Ingen åsikt 9%15 Medel3,65 Svarande172

18 Regeringens bidrag har främjat utveckling av hållbara miljölösningar på lokal nivå?

19 ProcentAntal 1 håller inte alls med 5%8 2 10%17 3 28%48 4 23%39 5 håller helt med 26%45 Ingen åsikt 8%14 Medel3,61 Svarande171

20 Regeringens bidrag har främjat samverkan mellan aktörer som arbetar med lokal och regional utveckling och lokala utvecklingsgrupper i syfte att bidra till en hållbar lokal och regional tillväxt?

21 ProcentAntal 1 håller inte alls med 2%4 2 8%13 3 17%29 4 33%57 5 håller helt med 36%63 Ingen åsikt 4%7 Medel3,98 Svarande173

22 Regeringens bidrag har främjat internationellt erfarenhetsutbyte?

23 ProcentAntal 1 håller inte alls med 7%12 2 19%33 3 17%29 4 17%29 5 håller helt med 19%32 Ingen åsikt 22%37 Medel3,27 Svarande172

24 Regeringens bidrag har medverkat till finansiering av länsbygderådens och kommunbygderådens verksamheter?

25 ProcentAntal 1 håller inte alls med 3%5 2 5 3 12%21 4 19%33 5 håller helt med 53%92 Ingen åsikt 9%16 Medel4,29 Svarande172

26 Regeringens bidrag har medverkat till utveckling av informationssystem (exempelvis Bygdebanken, IT)?

27 ProcentAntal 1 håller inte alls med 3%5 2 9%15 3 17%29 4 23%40 5 håller helt med 37%63 Ingen åsikt 11%19 Medel3,93 Svarande171

28 I vilken utsträckning håller du med eller håller du inte med om följande avseende kansliet för "Hela Sverige ska leva":

29 Håller inte alls med Håller helt med 12345Ingen åsikt MedelSvarand e De har lyckats i sitt uppdrag att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper 2%8%17%36%27%9%3,85173 De har lyckats tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete 2%9%22%32%29%6%3,83172 De har lyckats påverka genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden 2%8%10%39%36%5%4,06172 Totalt3,91173

30 Vilken av nedanstående intressegrupper passar bäst in på dig?

31 ProcentAntal Länsbygderåd 57%99 Medlemsorganisation 9%15 Samarbetspartner 12%20 Styrelse Hela Sverige ska leva 6%11 Annat 16%28 Svarande173


Ladda ner ppt "Hela Sverige ska leva Totalrapport. Regeringens bidrag har medverkat till kunskapsförmedling?"

Liknande presentationer


Google-annonser