Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNIONEN - tillgänglighet under semestern 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNIONEN - tillgänglighet under semestern 2014"— Presentationens avskrift:

1 UNIONEN - tillgänglighet under semestern 2014
Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 26 maj 2014 Kontakt på Novus: Jenny Andersson,

2 Om undersökningen Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel.
Målgrupp: Tjänstemän i privat sektor Omfattning: 1046 intervjuer i Novus webbpanel under perioden maj med en deltagarfrekvens på 66% Obs! Notera att värden för 2012 och 2011 är baserade på dryga 2000 intervjuer genomfördes 1038 intervjuer. Signifikanta skillnader: I rapporter anges signifikanta skillnader avseende kön, ålder, hushållsinkomst och region. Övriga nedbrytningar finns i tabellsamlingen samt i SPSS-fil

3 SAMMANFATTNING

4 Sammanfattning (1/2) Drygt 1 av 4 upplever att de är tillgängliga för arbete under semestern - minskning från 2013 1 av 5 upplever att chefer/ledningen förväntar sig att de är tillgängliga under semestern Nära 1 av 5 arbetar under semestern för att slippa hög arbetsbelastning efteråt 1 av 5 har ofta svårt att koppla bort arbetet under semestern Drygt 1 av 10 kommer att vara mer tillgänglig i sommar än förra sommaren Cirka 1 av 6 kan inte ta fyra veckors sammanhängande semester om de vill - minskning från 2013 Drygt 2 av 3 har inte en policy på sin arbetsplats som reglerar när de förväntas vara tillgängliga via mail och mobil 4 av 10 anser att deras jobbmobil gör dem tillgängliga under sommarledigheten Nära 4 av 10 kollar under semestern sina jobbmail i mobilen

5 Sammanfattning (2/2) Drygt hälften är tillgängliga under semestern för att underlätta för kollegor – ökning från 2013 Knappt hälften är tillgängliga under semestern för att underlätta för kunder och klienter Drygt 4 av 10 skulle vilja slippa vara tillgängliga under semestern Nära 1 av 4 upplever att tillgängligheten under semestern innebär att de har mindre tid med familj och vänner 1 av 5 upplever att tillgängligheten under semestern ibland skapar konflikter med familj och vänner Drygt 1 av 4 upplever att tillgängligheten under semestern hindrar dem från att koppla av – minskning från 2013

6 RESULTAT

7 Drygt 1 av 4 upplever att de är tillgängliga för arbete under semestern Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Jag upplever att jag är tillgänglig för arbete under semestern Topbox 2014: Fler i hushåll med inkomst 800’+ SEK/år (34%) upplever att de är tillgängliga under semestern 27% 34% 29% 43% Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer

8 1 av 5 upplever att chefer/ledningen förväntar sig att de är tillgängliga under semestern Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Mina chefer/ledningen förväntar sig att jag är tillgänglig under semestern Topbox 2014: Fler i hushåll med inkomst 800’+ SEK/år (30%) upplever att deras chefer/ledning förväntar sig att de är tillgängliga under semestern 19% 16% 16% 23% Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer

9 Nära 1 av 5 arbetar under semestern för att slippa hög arbetsbelastning efteråt Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Jag arbetar under semestern för att slippa en hög arbetsbelastning efter semestern Topbox 17% 14% 13% 15% Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer

10 1 av 5 har ofta svårt att koppla bort arbetet under semestern
1 av 5 har ofta svårt att koppla bort arbetet under semestern Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Jag har ofta svårt att koppla bort arbetet under semestern Topbox 19% 17% 16% 17% Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer

11 Drygt 1 av 10 kommer att vara mer tillgänglig i sommar än förra sommaren Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Jag tror att jag kommer att vara mer tillgänglig i sommar än förra sommaren Topbox 2014: Yngre 39+ år (22%) upplever i högre grad än andra att de kommer vara med tillgängliga under semestern än förra sommaren 13% 12% Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer

12 Cirka 1 av 6 kan inte ta fyra veckors sammanhängande semester om de vill Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Jag kan, om jag vill, ta minst fyra veckors sammanhängande semester Topbox 2014: Fler män (74%) och fler i Västsverige (77%) upplever att de kan ta fyra veckors sammanhängande semester om de vill 71% 68% Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer

13 Drygt 2 av 3 har inte en policy på sin arbetsplats som reglerar när de förväntas vara tillgängliga via mail och mobil Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Vi har en policy på min arbetsplats som reglerar när vi förväntas vara tillgängliga via mail och mobil Topbox 2014: Fler i hushåll med inkomst 800’+ SEK/år (16%) har en policy på sin arbetsplats som reglerar när de förväntas vara tillgängliga via mail/mobil 13% Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer

14 4 av 10 anser att deras jobbmobil gör dem tillgängliga under sommarledigheten Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Min jobbmobil gör att jag är tillgänglig under sommarledigheten Topbox 2014: Fler i hushåll med inkomst 800’+ SEK/år (56%) och fler män (44%) anser att deras jobbmobil gör dem tillgängliga under sommarledigheten 40% Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer

15 Nära 4 av 10 kollar under semestern sina jobbmail i mobilen
Nära 4 av 10 kollar under semestern sina jobbmail i mobilen Fråga: Hur väl instämmer du i följande påståenden om tillgänglighet för arbetet under semestern? Under semestern kollar jag mina jobbmail i mobilen Topbox 2014: Fler i hushåll med inkomst 800’+ SEK/år (49%) och fler män (39%) kollar sina jobbmail i mobilen under semestern 37% Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer

16 Drygt hälften är tillgängliga under semestern för att underlätta för kollegor Fråga: Upplever du något av följande som följd av att du är tillgänglig under semestern? Jag är tillgänglig under semestern för att underlätta för mina kollegor Topbox 55% 47% 53% 64% Bas: Tillgängliga under semestern 2014 n=462 intervjuer

17 Knappt hälften är tillgängliga under semestern för att underlätta för kunder och klienter Fråga: Upplever du något av följande som följd av att du är tillgänglig under semestern? Jag är tillgänglig under semestern för att underlätta för kunder/klienter Topbox 45% 47% 49% 59% Bas: Tillgängliga under semestern 2014 n=462 intervjuer

18 Drygt 4 av 10 skulle vilja slippa vara tillgängliga under semestern
Drygt 4 av 10 skulle vilja slippa vara tillgängliga under semestern Fråga: Upplever du något av följande som följd av att du är tillgänglig under semestern? Jag skulle slippa vilja vara tillgänglig under sommaren Topbox 2014: Fler i åldern år (53%) vill slippa vara tillgängliga under semestern 44% 46% 43% 44% Bas: Tillgängliga under semestern 2014 n=462 intervjuer

19 Nära 1 av 4 upplever att tillgängligheten under semestern innebär att de har mindre tid med familj och vänner Fråga: Upplever du något av följande som följd av att du är tillgänglig under semestern? Jag upplever att min tillgänglighet under semestern innebär att jag har mindre tid med familj och vänner Topbox 23% 25% 27% 30% Bas: Tillgängliga under semestern 2014 n=462 intervjuer

20 1 av 5 upplever att tillgängligheten under semestern ibland skapar konflikter med familj och vänner Fråga: Upplever du något av följande som följd av att du är tillgänglig under semestern? Jag upplever att min tillgänglighet under semestern ibland skapar konflikter med familj och vänner Topbox 20% 19% 20% 25% Bas: Tillgängliga under semestern 2014 n=462 intervjuer

21 Drygt 1 av 4 upplever att tillgängligheten under semestern hindrar dem från att koppla av Fråga: Upplever du något av följande som följd av att du är tillgänglig under semestern? Jag upplever att tillgängligheten under semestern hindrar mig från att koppla av Topbox 2014: Fler i hushåll med inkomst 600’-799 SEK/år (37%), fler kvinnor (34%) och fler i åldern år (34%) upplever att tillgängligheten under semestern hindrar dem från att koppla av 27% 32% Bas: Tillgängliga under semestern 2014 n=462 intervjuer

22 Kundansvar & Befattning
Kundansvar & Befattning Innefattar din roll på ditt företag att du är kundansvarig? Vad har du för befattning? Bas: Samtliga 2014 n=1046 intervjuer 22

23 Välkommen att kontakta oss på Novus!
Frågor? Välkommen att kontakta oss på Novus! Jenny Andersson Tel:


Ladda ner ppt "UNIONEN - tillgänglighet under semestern 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser