Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Novus Allmänheten om regional identitet i Dalarna (Del B)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Novus Allmänheten om regional identitet i Dalarna (Del B)"— Presentationens avskrift:

1 Novus Allmänheten om regional identitet i Dalarna (Del B)
November 2010 Peter Blid Helena Björck Ida af Robson 2064

2 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av BNG/Region Dalarna och består av en mätning gällande allmänhetens uppfattning om regional identitet i Dalarna. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Sverigepanel (webbpanel) under perioden 18 – 23 november 2010. Målgruppen är allmänheten, exkluderat boende i Dalarna, 16 år och äldre. Undersökningen omfattar totalt intervjuer, fördelat enligt nedan: Leg 1 (”ord”): 256 intervjuer Leg 2 (”text”): 236 intervjuer Leg 3 (”kommun, exkl. häst”): 239 intervjuer Leg 4 (”kommun, inkl. häst): 269 intervjuer 2

3 RESULTAT

4 LEG 1 - ORD

5 Testade ORD Leg 1 5 stor Sverige/svenska kultur midsommar tradition
Falun dalahäst gamla Siljan landskapet meningsfull kraft växa nytänkande positiv ung/unga skapa möjlighet omvärld influera/influens exportregion turistregion pendlingsregion nyfiken trygghet stolt 5

6 Dalahäst, midsommar, tradition står för Dalarna
Vi skulle vilja veta vilka associationer du har med regionen Dalarna. Nedan finns ett antal ord. Vi vill veta i vilken utsträckning du tycker att dessa ord står för Dalarna Står för Dalarna i stor utsträckning Står för Dalarna i liten utsträckning Leg 1 (256 intervjuer )

7 Sverige, positiv, tradition starkt positivt laddade
Nu vill vi att du tar ställning till om nedanstående ord är positiva eller negativa för dig. Starkt positivt laddade ord Positivt laddade ord Neutralt laddade ord Leg 1 (256 intervjuer )

8 Midsommar, tradition, kultur och Sverige/svenska står för Dalarna OCH uppfattas som positiva
Ord som står för Dalarna kontra ord som uppfattas som positiva (topbox, betyg 5+4). Leg 1 (256 intervjuer )

9 Positiva ord vs. står för Dalarna
Ord som står för Dalarna kontra ord som uppfattas som positiva (topbox, betyg 5+4). Andel som upplever ord står för Dalarna Andel som upplever orden som positiva

10 LEG 2 - TEXT

11 Testade TEXTER Leg 2 11

12 Två av tio tror spontant att den avidentifierade texten syftar på Dalarna
Vilken region i Sverige tror du att texten syftar på? Bas: Leg 2 (236 intervjuer) 12

13 Närmare sex av tio tycker om texten
Du kommer nu att få se samma text igen. Men denna gång i sin helhet. INFOGA TEXT. Texten handlar alltså om regionen Dalarna Om du nu tänker på texten du nyss läst, vad tyckte du om den? Välj det lämpligaste alternativet. Bas: Leg 2 (236 intervjuer) 13

14 Positivt om texten: Vanligast nämnda ämnen/ord
Varför tyckte du om texten? Texten känns bra, positiv, innehållsrik Bra beskrivning, passar Dalarna Varm 14

15 Negativt om texten: Vanligast nämnda ämnen/ord
Varför tyckte du inte om texten? För mycket /lång text, Gillar ej Dalarna Lite nationalistisk 15

16 Texten känns positiv, trovärdig och inspirerande
Hur väl instämmer du i följande egenskaper om den visade texten för regionen Dalarna? Bas: Leg 2 (236 intervjuer) 16

17 Två av tre tycker texten passar bra för regionen Dalarna
I vilken utsträckning tycker du att texten passar för regionen Dalarna? Bas: Leg 2 (236 intervjuer) 17

18 LEG 3 & 4 - KOMMUN

19 Testade enheter Leg 3 Leg 4 19

20 Närmare sex av tio som sett kommunnamnet i ”bara text” tror spontant att Hedemora ligger i Dalarna
Vilken region i Sverige tror du att kommunen Hedemora ligger i? Bas: Leg 3 (239 intervjuer) 20

21 Åtta av tio som sett kommunnamnet inklusive häst tror spontant att Hedemora ligger i Dalarna
Vilken region i Sverige tror du att kommunen Hedemora ligger i? Leg 4 (269 intervjuer ) 21

22 LEG 1 - 4

23 Närmare sju av tio är generellt positivt inställda till regionen Dalarna
Vilken är din allmänna inställning till regionen Dalarna? Bas: Total (1 001 intervjuer) Leg 1 (256 intervjuer ) Leg 2 (236 intervjuer) Leg 3 (239 intervjuer ) Leg 4 (269 intervjuer )

24 KOMMENTAR LEG 1 (ORD) LEG 2 (TEXT) LEG 3 & 4 (KOMMUN) LEG 1 - 4
Dalarna, midsommar, tradition, Falun och turistregion är ord som står för Dalarna i stor utsträckning Sverige/svenska, positiv, tradition, midsommar och kultur är ord som är starkt positivt laddade Midsommar, tradition, kultur och Sverige/svenska är ord som står för Dalarna OCH är starkt positivt laddade LEG 2 (TEXT) Två av tio tror spontant att den avidentifierade texten syftar på Dalarna. Närmare sex av tio tycker om texten De som gillar texten, nämner att texten känns bra, positiv och innehållsrik samt att den är en bra beskrivning som passar Dalarna. De om inte gillar texten, nämner primärt att det är för mycket, eller för lång, text. Texten känns positiv, trovärdig och inspirerande Två av tre tycker att texten passar bra för regionen Dalarna SAMMANTAGET: Relativt få kan pricka regionen Dalarna när de ser texten om Dalarna avidentifierad (vilket betyder att texten inte innehåller ”uppenbara” Dalaledtrådar Bra värden på Liking och mycket bra värden på Fitness. Dvs man gillar texten och texten passar också väldigt bra på regionen Dalarna LEG 3 & 4 (KOMMUN) Närmare sex av tio som sett kommunnamnet i ”bara text” tror att Hedemora ligger i Dalarna. En av fyra (25%) kan inte uppge region alls. Närmare åtta av tio som sett kommunnamnet inklusive häst tror att Hedemora ligger i Dalarna. En av tio ( 11%) kan inte uppge region alls. Kommunnamn inklusive dalahäst, driver Dalarna (eller Dalaassociationer) i högre grad än om vi exponerar kommunnamnet exklusive häst. Andelen som inte kan uppge region alls minskar också när vi exponerar kommunnamn inklusive häst (dvs. vi ökar den generella sannolikheten att de tänker Dalarna) LEG 1 - 4 Närmare sju av tio är generellt positivt inställda till regionen Dalarna


Ladda ner ppt "Novus Allmänheten om regional identitet i Dalarna (Del B)"

Liknande presentationer


Google-annonser