Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013"— Presentationens avskrift:

1 Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013
Johan Orbe Caroline Theorell

2 Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) genomfört en kvantitativ undersökning bland kommunpolitiker som hanterar frågor kring folkbildning i kommunen. Undersökningen syftar till att mäta kommunpolitikernas inställning till studieförbund och folkbildning. FBF genomför regelbundet kvantitativa undersökningar gällande inställningen till studieförbund och folkbildning och har tidigare gjort mätningar under åren 2007, 2009 och Politiker är en nyckelgrupp, bl a för att de, ofta i samråd med studieförbund och folkhögskolor, sätter ramarna för vilken typ av folkbildning som får stöd. Målgrupp: Ordförande i den kommunala nämnd eller det beslutsfattande organ som hanterar folkbildningen på kommunnivå. Metod: Telefonintervjuer Fältperiod: 5 – 28 februari 2013 Antal intervjuer: 157

3 Sammanfattning Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

4 Sammanfattning (1/2) Association till begreppet folkbildning: Drygt varannan politiker som hanterar frågor om folkbildning på kommunal nivå associerar spontant ordet folkbildning till studieförbund (54%) var siffran 65%, det är dock ingen signifikant skillnad mellan åren. Det man får komma ihåg vid jämförelse av resultaten här är att det i årets mätning (2013) har gjorts en sammanvägning av ”först nämnt” och ”övrigt nämnt” vilket inte har gjorts tidigare år. Det är en större andel bland de Rödgröna politikerna som associerar folkbildning med studieförbund (66%) i årets mätning jämfört med politiker inom Alliansen (43%). 1 av 3 bland samtliga politiker associerar ordet folkbildning med utbildning (34%). Folkbildning: Nästa samtliga politiker är mycket eller ganska positiva till folkbildning (97%) detta är en signifikant ökning från 2011 (92%). De rödgröna politikerna har under samtliga mätår haft en mycket positiv inställning vilket visas även i årets mätning, då 98 procent är positiva. Allianspolitiker har blivit mer positivt inställda till folkbildning med tiden, i årets mätning är 94 procent mycket eller ganska positivt inställda, 2007 var 8 av 10 det (78%). Betydelse i samhället: Totalt sätt tycker 9 av 10 politiker att folkbildningens verksamhet är viktig (89%). Nästan samtliga av de rödgröna tycker det (95%) medan drygt 8 av 10 i Alliansen (84%) tycker det är viktigt eller mycket viktigt. 3 av 5 av samtliga politiker anser att studieförbunden bidrar till lokal utveckling i hög eller mycket hög grad (64%). De Rödgröna (75%) anser i högre grad än alliansen (52%) att studieförbunden gör det.

5 Sammanfattning (2/2) 8 av 10 politiker kopplar i hög eller mycket hög utsträckning ihop folkbildningen med värdegrunden allas lika värde (80%). Det är fler Rödgröna politiker (93%) som gör det jämfört med politiker inom Alliansen (68%). När det gäller kommunens plan på att öka, minska eller låta anlagen till studieförbunden vara oförändrade de närmaste åren svarar 7 av 10 att anslagen kommer att vara oförändrade. 4 procent svarar att anslagen kommer att ökas, 7 procent att det kommer minskas och 15 procent vet inte.

6 Resultat Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

7 Om deltagarna 2013 Bas: Samtliga 2013 (157)

8 Om deltagarna 2013 forts. Bas: Samtliga 2013 (157)
% %

9 Andel som associerar ordet ”folkbildning” till studieförbund eller utbildning Fler svar möjliga Bas: Samtliga 2007 (99), 2009 (99), 2011 (105), 2013 (157) * 2013 nettovärde av fråga 1a (först nämnt) och 1b (övrigt nämnt) %

10 Andel som associerar ordet ”folkbildning” till studieförbund eller utbildning Fler svar möjliga Bas: Rödgröna 2007 (49), 2009 (47), 2011 (55), 2013 (75) *2013 nettovärde av fråga 1a (först nämnt) och 1b (övrigt nämnt) %

11 Andel som associerar ordet ”folkbildning” till studieförbund eller utbildning Fler svar möjliga Bas: Alliansen 2007 (50), 2009 (52), 2011 (50), 2013 (73) *2013 nettovärde av fråga 1a (först nämnt) och 1b (övrigt nämnt) %

12 Fr2. Vad är din inställning till folkbildning
Fr2. Vad är din inställning till folkbildning? Bas: Samtliga 2007 (99), 2009 (99), 2011 (105), 2013 (157) Positiva andelar 87 94 92 97

13 Fr2. Vad är din inställning till folkbildning
Fr2. Vad är din inställning till folkbildning? Bas: Rödgröna 2007 (49), 2009 (47), 2011 (55), 2013 (75) Positiva andelar 96 98

14 Fr2. Vad är din inställning till folkbildning
Fr2. Vad är din inställning till folkbildning? Bas: Alliansen 2007 (50), 2009 (52), 2011 (50), 2013 (73) Positiva andelar 78 90 86 94

15 Fr3. Hur viktig tycker du att studieförbundens verksamhet är
Fr3. Hur viktig tycker du att studieförbundens verksamhet är? Bas: Samtliga 2007 (99), 2009 (99), 2011 (105), 2013 (157) Positiva andelar 85 76 84 89

16 Fr3. Hur viktig tycker du att studieförbundens verksamhet är
Fr3. Hur viktig tycker du att studieförbundens verksamhet är? Bas: Rödgröna 2007 (49), 2009 (47), 2011 (55), 2013 (75) Positiva andelar 96 87 89 95

17 Fr3. Hur viktig tycker du att studieförbundens verksamhet är
Fr3. Hur viktig tycker du att studieförbundens verksamhet är? Bas: Alliansen 2007 (50), 2009 (52), 2011 (50), 2013 (73) Positiva andelar 74 66 78 84

18 Fr4. I vilken utsträckning tycker du att studieförbunden bidrar till lokal utveckling?* Bas: Samtliga 2011 (105), 2013 (157) * Ny fråga from 2011 Positiva andelar 60 64

19 Fr4. I vilken utsträckning tycker du att studieförbunden bidrar till lokal utveckling? Bas: Rödgröna 2007 (49), 2009 (47), 2011 (55), 2013 (75) * Ny fråga from 2011 Positiva andelar 69 74

20 Fr4. I vilken utsträckning tycker du att studieförbunden bidrar till lokal utveckling? Bas: Alliansen 2007 (50), 2009 (52), 2011 (50), 2013 (73) * Ny fråga from 2011 Positiva andelar 50 52

21 Fr5. I vilken utsträckning kopplar du samman folkbildningen med värdegrunden allas lika värde? Bas: Samtliga 2011 (105), 2013 (157) * Ny fråga from 2011 Positiva andelar 79 80

22 Fr5. I vilken utsträckning kopplar du samman folkbildningen med värdegrunden allas lika värde? Bas: Rödgröna 2007 (49), 2009 (47), 2011 (55), 2013 (75) * Ny fråga from 2011 Positiva andelar 90 93

23 Fr5. I vilken utsträckning kopplar du samman folkbildningen med värdegrunden allas lika värde? Bas: Alliansen 2007 (50), 2009 (52), 2011 (50), 2013 (73) * Ny fråga from 2011 Positiva andelar 66 68

24 Fr11. Planerar din kommun att öka eller minska anslagen till studieförbunden de närmaste två åren? Bas: Samtliga 2013 (157), Rödgröna (75), Alliansen (73) Ny fråga 2013 %

25 Bortfallsredovisning
Svarsfrekvensen ligger på 45,2 % Totalt Bruttourval 498 Ej använda nummer 112 Ej målgruppsaktuella 39 IP okänd på numret 12 IP talar inte svenska 1 Annat 26 Netto urval 347 Bortfall 190 Vägran 22 Ej nått trots 6 kontaktförsök 168 Genomförda intervjuer 157 Svarsfrekvens 45,2 %

26 Kontaktuppgifter Johan Orbe, johan.orbe@tns-sifo.se,
Tel: Caroline Theorell, Tel:


Ladda ner ppt "Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser