Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Granbergs Buss AB Trafikslag: Buss Sträcka: Skellefteå - Bodö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Granbergs Buss AB Trafikslag: Buss Sträcka: Skellefteå - Bodö."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Granbergs Buss AB Trafikslag: Buss Sträcka: Skellefteå - Bodö

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Skellefteå - Bodö samt Bodö - Skellefteå. Antal mätta turer på sträckan: 9 st. Antal utdelade enkäter: 95 st. Antal insamlade enkäter: 86 st. Svarsfrekvens: 90,5%. Bortfall: 9,5%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 79, vilket motsvarar betyget mycket bra. Andelen nöjda resenärer har ökat sedan förra mätningen. Att stiga ombord på bussen upplevs som utomordentligt enkelt. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage. Temperaturen anses vara mycket behaglig ombord på bussarna och har fått bättre värden än förra året. Bussarna anses vara mycket välstädade. Personalen ombord anses vara mycket serviceinriktad, fast vi kan se en liten nedgång från förra året, vilket kan bero på att frågan är något omformulerad sedan 2009. Tidhållningen på bussarna ligger på en mycket bra nivå, fast vi kan se liten nedgång sedan 2009. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med denna busslinje. Värdena för hur tydlig informationen från personalen är samt hur tydlig skyltningen ombord är ligger på en utomordentligt bra nivå. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna fler avgångar (19%) och mer benutrymme (12%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. (Frågan ställs ej för denna linje) Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. (Frågan ställs ej för denna linje) Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 24 ”Sälja fika, dryck med mera.” ”Skicka två bussar så att folk slipper sitta i gången.” ”Lägg till någon bussförbindelse till Boliden cirka 8, resor till stan kring lunchtid.” ”Passa tiderna!” ”Mer benutrymme.” ”Inrätta fler direktlinjer så att man slipper byta buss jämt.” ”Bättre information vid förseningar.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 27

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Granbergs Buss Skellefteå - Bodö 32


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Granbergs Buss AB Trafikslag: Buss Sträcka: Skellefteå - Bodö."

Liknande presentationer


Google-annonser