Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Nässjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Nässjö."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Nässjö

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Göteborg - Nässjö samt Nässjö - Göteborg. Antal mätta turer på sträckan: 7 st. Antal utdelade enkäter: 728 st. Antal insamlade enkäter: 657 st. Svarsfrekvens: 90,2%. Bortfall: 9,8%. Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 5 Helhetsintrycket av resan får ett index på 80, vilket motsvarar betyget utomordentligt bra. En mycket hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna tåglinje. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara mycket enkelt. Värdena för hur tydlig informationen på stationen är ligger på en mycket bra nivå. Att stiga ombord på tåget anses vara utomordentligt enkelt och har fått bättre värden än 2008. Att resa med bagage upplevs som mycket enkelt och har fått bättre värden än 2008. Sittplatserna ombord anses vara mycket bekväma. Värdena för städning samt hur serviceinriktad personalen är ombord ligger på en mycket bra nivå. Temperaturen anses vara mycket behaglig ombord på tågen. Tidhållningen på tågen ligger på en mycket bra nivå och är en uppgång sedan 2008. Informationen från personalen ombord och på skyltningen ombord anses vara mycket tydlig. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med tåg på denna linje. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna lägre priser (24%), kiosk/ servering ska finnas (14%) och bättre tidhållning (14%). Sammanfattning

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 27 ”Kunna köpa någon form av mat och dryck på detta tåg.” ”Priserna är skyhöga för korta resor.” ”Tätare tidtabell.” ”Städningen kunde bli bättre, särskilt toaletterna.” ”Hålla tiderna bättre.” ”Bekvämare, mjukare stolar.” ”Temperaturen skiftar ofta. När jag åkt har jag ibland suttit och frusit.” ”Vid störningar i trafiken bör det informeras oftare. Det är bättre att säga att det inte finns någon ny information än att inte säga något.” ”Bättre plats för barnvagn!” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Västtrafik Tåg Göteborg - Nässjö 35


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Västtrafik Trafikslag: Tåg Sträcka: Göteborg - Nässjö."

Liknande presentationer


Google-annonser