Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Tågkompaniet Trafikslag: Tåg Sträcka: Gävle - Hallsberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Tågkompaniet Trafikslag: Tåg Sträcka: Gävle - Hallsberg."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Tågkompaniet Trafikslag: Tåg Sträcka: Gävle - Hallsberg

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Gävle - Hallsberg samt Hallsberg - Gävle. Antal mätta turer på sträckan: 8 st. Antal utdelade enkäter: 427 st Antal insamlade enkäter: 396 st Svarsfrekvens: 92,7% Bortfall: 7,3% Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 5 Sammanfattning Helhetsintrycket av resan får ett index på 78 år 2010, vilket motsvarar betyget mycket bra. En mycket hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna tåglinje. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara mycket enkelt. Resenärerna är nöjda med informationens tydlighet, på stationen men framförallt ombord på tåget. Att stiga ombord på tåget upplevs som mycket enkelt, vilket även äldre resenärer anser. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med tåg på denna linje, fast det är en liten nedgång sedan förra årets mätning. Temperaturen anses vara mycket behaglig ombord på tågen. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage, framförallt äldre resenärer. Värdena för städning ombord samt hur serviceinriktad personalen är ligger på en mycket bra nivå, fast vi kan se en liten nedgång sedan förra årets mätning. Tidhållningen på tågen ligger på en mycket bra nivå och har fått bättre värden än förra året. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna lägre priser (21%) och fler avgångar (18%).

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten på maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 27 ”Bättre prissättning, då tågresor främjar miljön.” ”Fler avgångar.” ”Hålla tider, inga inställda tåg.” ”Texta all information så döva får samma möjlighet att hänga med i vad som händer.” ”Fotstöd vid samtliga platser.” ”Större utbud i serveringen.” ”Informera omgående om förseningar och hur länge, så långt det går.” ”Go Tågkompaniet. I alla avseenden såsom biljettpris, bemötande, administration har jag alltid sedan 2001 tyckt att Tågkompaniet är överlägset SJ. Ofta råkat ut för förseningar dock, men det är ett litet pris att betala.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Hallsberg 35


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Tågkompaniet Trafikslag: Tåg Sträcka: Gävle - Hallsberg."

Liknande presentationer


Google-annonser