Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rapport Allmänheten om vegetarisk mat Djurens Rätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rapport Allmänheten om vegetarisk mat Djurens Rätt"— Presentationens avskrift:

1 Rapport Allmänheten om vegetarisk mat Djurens Rätt

2 Förord Undersökningen har genomförts inom ramen för Demoskops månatliga telefonomnibus med allmänheten från 15 år och uppåt. Totalt genomfördes telefonintervjuer under perioden 25 februari – 5 mars 2014. Jämförelser har gjorts med en motsvarande mätning genomförd av Demoskop våren 2009. Projektledare på Demoskop var Per Hörnsten. Kontaktperson på Djurens Rätt var Gabriella Terneborg.

3 Sammanfattning Andelen vegetarianer och veganer ökar.
Idag uppger 6% av den svenska allmänheten att man är vegetarian och 4% att man är vegan. Motsvarande andelar för 5 år sedan var 4% respektive 2%. Vanligast är det att man i Skåne (15%) och i Storstockholmsområdet (11%) antingen är vegetarian eller vegan. Det är också i de regionerna vi ser den största ökningen senaste fem åren. Både bland män och kvinnor är andelen vegetarianer eller veganer densamma, dvs 10%. I den yngre gruppen år är andelen som störst (17%). Intresset för vegetarisk mat ökar. 37% säger att deras intresse för vegetarisk mat har ökat mycket eller något de senaste tolv månaderna. För bara 4% har intresset minskat. När motsvarande fråga ställdes för 5 år sedan var dessa andelar 26% respektive 2%. Intresset har ökat betydligt mer bland kvinnor (44%) än bland män (30%), men intresset har förändrads ungefär lika mycket i de olika åldersgrupperna. Intresset har ökat betydligt mer i storstäderna (45%) jämfört med landsbygden (29%)

4 Sammanfattning Miljöpåverkan är det starkaste argumentet för att man ska äta mer vegetariskt i framtiden. Att vegetarisk mat skulle anses ha lägre miljöpåverkan än annan mat, att det skulle vara hälsosammare och hänsynen till djuren är de tre starkaste argumenten för att välja att äta mer vegetariskt i framtiden. Miljöaspekten och djurhänsyn är de två argument som blivit starkare jämfört med för 5 år sedan. Att människor i sin närhet är vegetarianer är det svagaste argumentet för att man ska äta mer vegetariskt i framtiden. Miljöaspekten, hänsynen till djuren och om det vore lättare att hitta bra vegetariska produkter är argument som biter bättre på kvinnor än män. Detsamma gäller de yngre, men bland dem spelar även priset en större roll.

5 Andel veganer respektive vegetarianer
Är du vegetarian eller vegan? % Bas: Samtliga, 1000 intervjuer

6 Intresset att välja vegetarisk mat
Har ditt intresse för att välja vegetarisk mat ökat eller minskat under de senaste 12 månaderna? Bas: De som ej är vegetarian eller vegan, 901 intervjuer

7 Argument för att mer vegetarisk mat
Vilka av följande skäl skulle vara starka eller svaga argument för att du i större utsträckning skulle välja att äta mer vegetarisk mat i framtiden? Att vegetarisk mat skulle anses ha lägre miljöpåverkan än annan mat Att vegetarisk mat skulle anses vara hälsosammare än annan mat Av hänsyn till djuren Att det vore lättare att hitta bra vegetariska produkter i affären eller på restauranger Att vegetarisk mat skulle bli billigare Att människor i min närhet var vegetarianer Bas: De som ej är vegetarian eller vegan, 901 intervjuer


Ladda ner ppt "Rapport Allmänheten om vegetarisk mat Djurens Rätt"

Liknande presentationer


Google-annonser