Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT TILL ALCOHOL UPDATE 2009 SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT TILL ALCOHOL UPDATE 2009 SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL."— Presentationens avskrift:

1 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT TILL ALCOHOL UPDATE 2009 SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL

2 OM UNDERSÖKNINGEN Data samlades in under perioden den 28 februari till den 12 mars 2009, med hjälp av en e-post enkät. Totalt sett besvarade 1423 respondenter i åldrarna 18-64 år enkäten. De 97 respondenter som svarade att de inte dricker alkohol är inte med i undersökningen. Datainsamlingen har genomförts med hjälp av undersökningsföretaget Cint:s panel.

3 SLUTSATSER – ILLEGAL ALKOHOL •Över en tiondel handlar aldrig på Systembolaget. •Män kan i större utsträckning än kvinnor tänka sig att köpa hem alkohol av vänner eller okända som köpt alkoholen utomlands. •En fjärdedel vet var man kan köpa illegal alkohol. •55 procent känner någon som har köpt illegal alkohol. •Mer än en femtedel tror att tillgången till illegal alkohol har ökat under det senaste året. •Majoriteten tror att det är vanligt att köpa hem alkohol i Sverige från andra platser än Systembolaget. •20 procent uppger att de under det senaste året har köpt hem illegal alkohol. •Närmare hälften tycker att det är ok att köpa hem illegal alkohol.

4 JÄMN KÖNSFÖRDELNING Könsfördelning bland respondenterna

5 RESPONDERNTERNAS ÅLDERSFÖRDELNING Åldersfördelning bland respondenterna

6 MERPARTEN AV RESPONDENTERNA BOR I STOCKHOLM Var är du bosatt?

7 MERPARTEN DRICKER 2-4 GÅNGER I MÅNADEN Hur ofta dricker du alkohol?

8 MÄN DRICKER OFTARE ÄN KVINNOR Hur ofta dricker du alkohol?

9 VÄLUTBILDADE DRICKER OFTARE Hur ofta dricker du alkohol?

10 SVENSKARNA DRICKER OFTAST ÖL OCH VIN Vilken typ av alkohol konsumerar du oftast?

11 VEM ÄR ÖLDRICKAREN? Öldrickarna… • merparten saknar eftergymnasial utbildning och dricker 2-4 gånger i månaden. • är betydligt yngre än vindrickarna • är främst män. • besöker Systembolaget i större utsträckning än de som dricker sprit, men i mindre utsträckning än de som dricker vin. 14 procent handlar aldrig på Systembolaget. • kan i större utsträckning än vindrickarna tänka sig att köpa hem alkohol av vänner och bekanta eller okända personer som köpt alkoholen utomlands. • har bättre koll än vindrickarna på var man kan köpa hem alkohol förutom på Systembolaget. • är mindre restriktiva än vindrickarna när det kommer till att byta inköpskanal från Systembolaget på grund av sämre ekonomi.

12 VEM ÄR VINDRICKAREN? Vindrickarna… • är mer välutbildade och dricker oftare än öl- och spritdrickarna. Majoriteten dricker 2-3 gånger i veckan. • är betydligt äldre än de som främst dricker sprit. • är främst kvinnor. • besöker Systembolaget i större utsträckning än de som dricker öl och sprit. 5 procent handlar aldrig på Systembolaget. • är mer restriktiva än öl- och spritdrickarna när det kommer till att köpa hem alkohol av vänner och bekanta eller okända personer som köpt alkoholen utomlands. • har sämst koll på var man kan köpa hem alkohol förutom på Systembolaget. • kan i mindre utsträckning tänka sig att byta inköpskanal från Systembolaget om ekonomin skulle bli sämre.

13 VEM ÄR SPRITDRICKAREN? Spritdrickarna… • merparten har liksom öldrickarna inte eftergymnasial utbildning och dricker 2-4 gånger i månaden. • majoriteten av spritdrickarna är män i åldern 18-22 år. • besöker Systembolaget i mindre utsträckning jämfört med de som dricker öl och vin. 18 procent handlar aldrig på Systembolaget. • kan i större utsträckning än vindrickarna tänka sig att köpa hem alkohol av vänner och bekanta eller okända personer som köpt alkoholen utomlands. • har mer koll än vindrickarna på var man kan köpa hem alkohol förutom på Systembolaget. • kan i mycket större utsträckning än öl- och vindrickarna tänka sig att byta inköpskanal från Systembolaget om ekonomin försämras.

14 VAR TIONDE RESPONDENT HANDLAR ALDRIG PÅ SYSTEMBOLAGET Hur ofta besöker du systembolaget för att köpa alkohol?

15 OUTBILDADE BESÖKER SYSTEMBOLAGET MER SÄLLAN Skillnader i utbildningsnivå i att besöka systembolaget

16 UTOMLANDS KÖPER VI FRÄMST SPRIT Om du köper alkohol utomlands för att ta med dig hem till Sverige, vilken typ av alkohol köper du då oftast?

17 MÄN KAN I STÖRRE UTSTRÄCKNING TÄNKA SIG ATT KÖPA ALKOHOL FRÅN VÄNNER Skulle du kunna tänka dig att köpa alkohol av vänner eller bekanta som har köpt alkoholen utomlands?

18 MÄN KAN I STÖRRE UTSTRÄCKNING TÄNKA SIG ATT KÖPA ALKOHOL FRÅN OKÄNDA Skulle du kunna tänka dig att köpa alkohol av personer som du inte känner, vilka har köpt alkoholen utomlands?

19 ÖL- OCH SPRITDRICKARNA KAN I STÖRRE UTSTRÄCKNING TÄNKA SIG ATT KÖPA ALKOHOL AV OKÄNDA Kan du tänka dig att köpa alkohol av vänner och bekanta eller personer du inte känner som har köpt alkoholen utomlands?

20 OUTBILDADE KAN I HÖGRE UTSTRÄCKNING TÄNKA SIG ATT KÖPA ALKOHOL AV OKÄNDA Kan du tänka dig att köpa alkohol av vänner och bekanta eller personer du inte känner som köpt alkoholen utomlands?

21 VEM KAN TÄNKA SIG ATT KÖPA ALKOHOL FRÅN OKÄNDA? DESSA KAN I STÖRRE UTSRÄCKNING TÄNKA SIG ATT KÖPA HEM ALKOHOL FRÅN OKÄNDA: • Män • Yngre, främst i åldersgruppen 23-35 år. • Öl- och spritdrickarna • De som inte har eftergymnasial utbildning

22 NÄSTAN EN FJÄRDELDEL VET VAR MAN KAN KÖPA ILLEGAL ALKOHOL Känner du till var man i din närhet, förutom på Systembolaget, kan köpa hem alkohol?

23 YNGRE VET VAR MAN KAN KÖPA ILLEGAL ALKOHOL Åldersskillnader om man känner till var man i ens närhet, förutom på Systembolaget, kan köpa hem alkohol?

24 DE SOM DRICKER ÖL OCH SPRIT VET VAR MAN KAN KÖPA ILLEGAL ALKOHOL Känner du till var man i din närhet, förutom på Systembolaget, kan köpa hem alkohol?

25 55 PROCENT KÄNNER NÅGON SOM HAR KÖPT ILLEGAL ALKOHOL Känner du någon i din närhet som i Sverige har köpt hem alkohol från annan plats än systembolaget?

26 YNGRE KÄNNER I STÖRRE UTSTRÄCKNING NÅGON SOM KÖPT ILLEGAL ALKOHOL Känner du någon i din närhet som i Sverige har köpt hem alkohol från annan plats än systembolaget?.

27 EN FEMTEDEL TYCKER ATT TILLGÅNGEN TILL ILLEGAL ALKOHOL HAR ÖKAT UNDER DET SENASTE ÅRET Tycker du att tillgången till billig alkohol som går att köpa hem på andra platser än systembolaget verkar ha ökat eller minskat under det senaste året?

28 MAJORITETEN TROR ATT DET ÄR VANLIGT ATT MÄNNISKOR KÖPER ILLEGAL ALKOHOL Tror du att det är vanligt att människor köper hem alkohol från andra platser i Sverige än Systembolaget? Ange på en skala mellan 1-7 där 1=mycket ovanligt och 7=mycket vanligt

29 ATT KÖPA AV VÄNNER ÄR VANLIGASTE SÄTTET ATT KÖPA ILLEGAL ALKOHOL Har du under det senaste året köpt hem alkohol på något av följande sätt?

30 NÄSTAN EN TIONDEL KAN TÄNKA SIG ATT KÖPA ILLEGAL ALKOHOL Hur tror du att du skulle gå tillväga om du ska anordna en större tillställning där du serverar gästerna alkohol?

31 VID SÄMRE EKONOMI KAN 42 PROCENT AV MÄNNEN TÄNKA SIG ATT KÖPA ILLEGAL ALKOHOL Om din ekonomi försämrades, skulle du kunna tänka dig att byta inköpskanal från Systembolaget till billigare försäljningskanaler i Sverige?

32 DE SOM DRICKER SPRIT ÄR MER ÖPPNA FÖR ILLEGAL ALKOHOL VID FÖRSÄMRAD EKONOMI Om din ekonomi försämrades, skulle du kunna tänka dig att byta inköpskanal från Systembolaget till billigare försäljningskanaler i Sverige?

33 SVENSKARNA KÖPER ILLEGAL ALKOHOL FÖR ATT DET ÄR BILLIGARE I Sverige förekommer det att människor köper hem alkohol som är illegalt inforslad, vad tror du att det beror på?

34 MINDRE PRISSKILLNAD SKULLE LYFTA SYSTEMBOLAGETS FÖRSÄLJNING Tror du att fler människor skulle välja Systembolaget som inköpskanal om prisskillnaden mellan alkoholen på Systembolaget och insmugglad/legalt införd alkohol var mindre?

35 NÄRMARE HÄLFTEN TYCKER ATT DET ÄR OK ATT KÖPA ILLEGAL ALKOHOL Tycker du att det är ok eller inte ok att köpa hem alkohol från andra inköpskanaler i Sverige än Systembolaget? Ange på en skala mellan 1-7 där 1=inte alls ok och 7=helt ok

36 OUTBILDADE ÄR MER POSITIVA TILL ATT KÖPA ILLEGAL ALKOHOL Tycker du att det är ok eller inte ok att köpa hem alkohol från andra inköpskanaler i Sverige än Systembolaget?

37 DE SOM DRICKER SPRIT TYCKER I STÖRRE UTSTRÄCKNING ATT DET ÄR OK ATT KÖPA ILLEGAL ALKOHOL Tycker du att det är ok eller inte ok att köpa hem alkohol från andra inköpskanaler i Sverige än Systembolaget?

38 VAD ÄR DIN SYN PÅ ILLEGAL INFÖRSEL AV ALKOHOL? DET RÅDER DELADE MENINGAR BLAND RESPONDENTERNA… • Införsel av alkohol är ok så länge det är för eget bruk. •Så länge det är billigt fortsätter man att köpa illegal alkohol. •Många förstår att människor handlar illegal alkohol, man ställer sig frågan varför alkoholen ska vara så mycket dyrare i Sverige? •Det är ett resultat av höga alkoholskatter och den monopolsituation som vi har i Sverige. • Om man säljer vidare till andra, och främst ungdomar, är det absolut inte ok.

39 ILLEGAL INFÖRSEL AV ALKOHOL – NÅGRA CITAT ”Som fortkörning, man får inte göra det, men många anser det accepterat. För personlig del använder jag det inte, men jag vet att det finns som alternativ”. ”Om det är för privat bruk är det okej, men inte om man säljer till andra och absolut inte till ungdomar.” ”Det är inte bra eftersom väldigt stora mängder alkohol kommer in i Sverige, vilket gör det betydligt lättare för yngre att få tag på alkohol.” ”I en monopolsituation med höga priser blir följderna bland annat att illegal handel ökar”. ”Det är ett resultat av höga alkoholskatter i Sverige och problemen kan minskas om alkoholskatten sänks”. ”Det måste stoppas. Det är hemskt att vi är med och sponsrar illegal verksamhet”.


Ladda ner ppt "AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT TILL ALCOHOL UPDATE 2009 SVENSKARNAS ATTITYDER TILL GRÄNSHANDEL MED ALKOHOL."

Liknande presentationer


Google-annonser