Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carina Begquist Palm, 12 april

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carina Begquist Palm, 12 april"— Presentationens avskrift:

1 Carina Begquist Palm, 12 april
Satsa på Dig själv och må bra! Kropp och ekonomi i balans! Carina Begquist Palm, 12 april

2 Agenda Likvid-solid Kvinnor och ekonomi Några tips

3 Likvid Betalningsberedskap
Inkomster-utgifter, hur fördelas inköpen i familjen? Lånekostnader-begränsa riskerna Avkastning på placerat kapital

4 Vem betalar maten?

5 Solid Tillgångar-skulder—vem äger vad? Buffert=Trygghet
Olika sparandeformer; huset, resor, skor (?)

6 Kvinnor och ekonomi Sverige
En studie genom Synovate Temo för Nordea

7 Majoriteten anser att man själv kan påverka sin finansiella framtid genom bra beslut
Grad av instämmande på en fem-gradig skala där 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt och hållet. Intresse och den egen påverkan, andel som instämmer helt samt delvis: Kvinnor ber om experthjälp i högre grad än män gör. Särskilt gäller detta för kvinnor i åldern 42 år och äldre. Personer i åldern 54 till 65 år är mer intresserade av sparande och investeringar än de yngre. I åldern år visar männen ett större intresse för investeringar än kvinnor gör. Personer med högre hushållsinkomst är generellt sett mer intresserade av sparande och investeringar.

8 Både män och kvinnor anser att det saknas kvinnliga förebilder inom näringslivet
Grad av instämmande på en fem-gradig skala där 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt och hållet. Barriärer, andel som instämmer helt samt delvis : Både män och kvinnor tycker att det saknas kvinnliga förebilder inom näringslivet. Kvinnor i åldern år anser att det saknas kvinnliga förebilder mest av alla. Höginkomsttagare anser också detta i högre grad. Kvinnor anser att det är mer komplicerat med sparande och investeringar än män gör. Däremot är det ingen statistisk skillnad i graden av intresse. Personer med lägre inkomster anser också att det är mer komplicerat. Kvinnor, särskilt från 42 år, anser att kvinnor blir mindre exponerade för kunskaper och tips kring ekonomi. Tidsbrist är ett mindre problem för de äldre och särskilt för män från 54 år.

9 Kvinnor är mer oroliga över barnens framtid än sin egen
Grad av instämmande på en fem-gradig skala där 1=Instämmer inte alls och 5=Instämmer helt och hållet. Jämställdhet, andel som instämmer helt samt delvis : Män anser i högre grad än kvinnor att de fortfarande är huvudförsörjaren i familjen. Det är varken särskilt manligt eller kvinnligt med ekonomiska kunskaper, men både män och kvinnor anser ändå att det är lite mer manligt än kvinnligt. Att kvinnor är mer oroliga över barnens framtid än sin egen, anser både män och kvinnor. Kvinnorna anser detta i högre utsträckning och särskilt kvinnor i åldern från 42 år. En femtedel anser att män är mer oroliga för barnens framtid än sin egen. Män från 54 år anser detta i högre utsträckning än andra.

10 Kvinnor är öppna för ett ökad engagemang gällande sparande och investeringar med hjälp av en rad åtgärder I vilken utsträckning skulle vart och ett av följande påståenden öka ditt intresse och engagemang för sparande och investeringar, där 1=Skulle inte alls öka mitt intresse och 5=Skulle helt säkert öka mitt intresse. Andel som svarat helt samt delvis säkert: I samtliga av dessa förslag anser kvinnor i högre grad än män att de skulle öka sitt intresse och engagemang för ekonomi. Störst skillnad gällande önskemål om enklare språk.

11 Den ekonomiska planeringshorisonten

12 Var tionde har ingen ekonomisk planeringshorisont alls
Vilken är din genomsnittliga planeringshorisont när det gäller din ekonomiska framtid på ett ungefär? Inga större skillnader mellan könen totalt sett när det gäller den ekonomiska planeringshorisonten. Skillnader syns främst mellan olika åldrar. % Bas: Samtliga

13 Viktiga områden för privatekonomin

14 Kvinnor vill i högre grad kunna arbeta deltid
Andel som anser att följande påståenden, som beskriver ekonomiska förhållanden, är viktiga (procenttalen visar andelen som svarat mycket samt ganska viktigt på en femgradig skala): Följande påståenden visar statistiska skillnader mellan män och kvinnor, där skillnaden innebär att kvinnor anser att det är viktigare i högre grad än vad männen anser: Kunna arbeta deltid Kunna månadsspara Kunna klara en längre tids sjukskrivning Kunna klara mig själv ekonomiskt

15 Hur spenderas det belopp man har kvar varje månad, efter det att fasta utgifter är betalda?

16 Kvinnor spendera mer på familjen och barnen, medan män spenderar något mer på sig själva och på sin partner När du har betalat alla dina fasta månadskostnader (boende, mat samt återkommande räkningar) antar vi att du har ett återstående belopp att röra dig med. Hur skulle du säga att du fördelar det återstående beloppet på dig själv och andra? Fördela 100 procent på följande poster. Skillnader finns mellan könen på hur man fördelar sina inkomster, men de stora skillnaderna finns mellan olika åldrar.

17 Du kan påverka din finansiella situation
Bokför utgifterna en månad, vart tar pengarna vägen? Skaffa kontroll och kunskap. Undvik dyra lån, sms-lån m m Gör en budget. jämför med andra Månadsspara, elektronisk sparbössa. Se över pensionen, räcker dina avsättningar? aktiv i PPM, Boka rådgivning

18 Har du god buffert kan du ta en risk emellanåt…

19 Visst räcker plånboken
Planering - kort och lång sikt. Vikt av sparandeformer Prioritering - ta dig tid och gör en översyn av din ekonomi. Val av investeringar m m , ej följa ”grannarna” Lyxfällan, m m Är det något som du skulle behöva se över? Testamente, försäkringar, låneskydd m m? Bestäm tidpunkt! Deklarationen aktuell!

20 Satsa på dig själv! Det är du värd!


Ladda ner ppt "Carina Begquist Palm, 12 april"

Liknande presentationer


Google-annonser