Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Relationsekonomi – så ser vi på partnerns privatekonomiska vanor Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-11-14.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Relationsekonomi – så ser vi på partnerns privatekonomiska vanor Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-11-14."— Presentationens avskrift:

1 Relationsekonomi – så ser vi på partnerns privatekonomiska vanor Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-11-14

2 Sammanfattning •Ekonomiska vanor är ett känsligt kapitel på dejtingstadiet. Tre av fyra skulle dra sig ur om dolda skulder avslöjas, och 69% skulle reagera negativt på stora konsumtionslån. •Tomma ekonomiska löften( 51 % skulle avsluta relationen) och att vara snål (42 % negativa) uppskattas inte heller. Om den tilltänkta partnern sparar eller inte är mindre viktigt( 14 % skulle reagera). • Kvinnor är genomgående mer vaksamma på en partners ekonomiska vanor än männen på kvinnornas. 81% av kvinnorna skulle dra sig tillbaka om dolda skulder uppdagas, och 75 % om det finns stora konsumtionslån. •De yngre 18-25 år värderar att man delar på kostnader för gemensamma aktiviteter mer än äldre. I alla åldrar ogillar man en utsatt lånesituation. •I en pågående relation är man mer överseende med partnerns ekonomiska vanor. Kvinnor är mer kritiska än männen, utom i ett fall då man tycker partnern blundar för den ekonomiska verkligheten. •Män och kvinnor är helt överens om att man vanligtvis inte avslutar en pågående relation huvudsakligen på grund av ekonomiska vanor. 2

3 Ekonomiska vanor som kan stjälpa en ny relation- topp 3 Föreställ dig en situation där du har börjat träffa en ny partner. Vilka ekonomiska tecken/vanor hos en ny partner skulle få dig att dra dig ur relationen? 3 4 % - vet ej 3 % - inget som skulle påverka 2 % - annat

4 Allmän ekonomisk ovilja skapar misstro Föreställ dig en situation där du har börjat träffa en ny partner. Vilka ekonomiska tecken/vanor hos en ny partner skulle få dig att dra dig ur relationen? 4 4 % - vet ej 3 % - inget som skulle påverka 2 % - annat

5 Partnerns eget sparande inte så viktigt Föreställ dig en situation där du har börjat träffa en ny partner. Vilka ekonomiska tecken/vanor hos en ny partner skulle få dig att dra dig ur relationen? 5 4 % - vet ej 3 % - inget som skulle påverka 2 % - annat

6 Kvinnor mer observanta på männens ekonomi än vice versa Föreställ dig en situation där du har börjat träffa en ny partner. Vilka ekonomiska tecken/vanor hos en ny partner skulle få dig att dra dig ur relationen? 6

7 Alla åldrar ogillar en dålig lånesits, de yngsta värderar delat ekonomiskt ansvar 7

8 Närmare hälften lägger ingen större vikt vid partnerns ekonomiska vanor men det finns orosmoment Vilka av följande ekonomiska vanor hos din partner är en källa till irritation/problem i ditt nuvarande eller tidigare förhållande? 8

9 Även i det fasta förhållandet är kvinnor mer kritiska än männen, medan 23 % av männen anser att kvinnor är orealistiska Vilka av följande ekonomiska vanor hos din partner är en källa till irritation/problem i ditt nuvarande eller tidigare förhållande? 9

10 Topp 3 – äldre mer känsliga, men är samtidigt mera överseende Vilka av följande ekonomiska vanor hos din partner är en källa till irritation/problem i ditt nuvarande eller tidigare förhållande? 10

11 Ekonomisk oenighet ändå inte avgörande – om detta är män och kvinnor helt överens! Har du någonsin avslutat en relation huvudsakligen för att du och din partner inte var överens i ekonomiska frågor? 11

12 Om undersökningen 12 Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordea Datainsamlingen gjordes 22 augusti – 2 september 2012 Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren viktades i fråga om ålder, kön och region Totalt genomfördes 1 001 intervjuer bland ett representativt urval av personer i åldersgruppen 18–65 år.


Ladda ner ppt "Relationsekonomi – så ser vi på partnerns privatekonomiska vanor Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2012-11-14."

Liknande presentationer


Google-annonser