Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En genomgång av spelet: Dubbelkrig-Grön

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En genomgång av spelet: Dubbelkrig-Grön"— Presentationens avskrift:

1 En genomgång av spelet: Dubbelkrig-Grön
getSmart En genomgång av spelet: Dubbelkrig-Grön PowerPoint av Bendik S. Søvegjarto Koncept, text och regler av Skage Hansen

2 getSmart Dubbelkrig – Grön
Svårighetsnivå: Svårighetsgrader: Antal spelare: Antal kort: Spelets mål: Extra tillbehör: Årskurs 6 och äldre Sju varianter. Svårighetsgraden beror bland annat på hur många räknesätt som används när man kombinerar två kort. För översikt över svårighetsgrader, se regler för dubbelkrig på 2. Vid fler deltagare spelar man med lag. Hela kortleken används, utom jokrarna. Varje spelare börjar med halva bunken. Att få alla korten, eller att ha flest kort när överenskommen speltid har gått. 1 st timglas (1min.) kan användas för att begränsa tiden man tar på sig per runda. 1 st 20-kantad specialtärning (från -9 till 10 kan också användas. Både tärning och timglas kan beställas på

3 getSmart Dubbelkrig – Grön
Spelarna börjar med halva kortleken var. Ifall fler än två spelare önskar att delta är man tvungen att spela med lag. (Jokrarna är inte med, och det är bara de matematiska värdena på korten som har någon funktion). Dina kort befinner sig nederst på bilden. Motståndarens kort befinner sig överst på bilden (han sitter på motsatt sida av bordet). Den ena spelaren börjar med att säga ett värde mellan –15 och 15 som man så ska försöka ”träffa”.

4 getSmart Dubbelkrig – Grön
Du börjar och säger värdet 7. Därefter lägger spelarna ut två kort var (horisontalt).Beroende på vilken svårighetsgrad man spelar på finns det nu olika sätt att försöka ”träffa” värdet 7 på. (För en detaljerad genomgång av de olika svårighetsgraderna, se reglerna för dubbelkrig på under nedlastningar). I den vidare genomgången spelas det med de fyra räknesätten, men det kommenteras också hur det hade sett ut om man spelat på högsta svårighetsgrad. Det spelarna nu ska göra är att kombinera de två kortens värden. Det görs med hjälp av de fyra räknesätten och man ska försöka komma så nära värdet 7 som möjligt. Låt oss se på dina möjligheter först: (Vi listar nu alla olika möjligheter, och skriver upp det så som det görs i mattetimmarna.) Med multiplikation får vi: (-4) x 3 = -12 Med division får vi två möjligheter: (-4) : 3 = -4/3 ≈ -1,33 3 : (-4) = -3/4 = -0,75 Med addition får vi: (-4) + 3 = -1 Den kan också skrivas så här: 3 + (-4) = = -1 Med subtraktion får vi två möjligheter: (-4) – 3 = -7 Så kommer den andra möjligheten som kanske är den svåraste: 3 - (-4) = = 7 Här ”träffade” du ditt mål!

5 getSmart Dubbelkrig – Grön
Motståndaren klarar inte att få värdet 7. Det närmaste han kommer är 6 Det får han genom att multiplicera sina korts värden: (-3) x (-2) = 6 (Försök på egen hand att se vilka andra möjligheter som finns.) Alltså vinner du rundan eftersom du kom närmast det bestämda värdet. Innan vi går vidare ska vi se på vad utfallet hade blivit ifall man spelat på högsta svårighetsgrad. Här kan man kombinera kortens värden med hjälp av de fyra räknesätten, men man kan som tillägg ta kvadratrot av kvadrattal och upphöja ett korts värde i kvadrat. Låt oss nu se på vilka nya möjligheter motståndaren får när vi går upp till den här svårighetsgraden. ( Du har fått värdet 7 och kan inte få något bättre, oavsett svårighetsgrad och nya möjligheter.) Inget av motståndarens kort har kvadrattal. (Kvadrattal är tal man får ett helt tal av när man tar kvadratroten av dem.) I den här kortleken finns det tre kvadrattal: 1,4 och 9. Den första kan man bortse från då kvadratroten av 1 blir 1. OBS! Det är viktigt att förstå att när man tar kvadratroten av ett tal får man endast ett svar, inte två som många tror. Två lösningar får man till exempel när man löser kvadratiska ekvationer, till exempel: x² = 9 Här kan svaret vara antingen x =3 eller x = -3. Tillbaks till möjligheterna. Hur blir det om man upphöjer tal i kvadrat? Här är en lista över alla de nya möjligheterna som har kommit med den nya svårighetsgraden: (-3)² x (-2 ) = 9 x (-2) = -18 (-2)² x (-3) = 4 x (-3) = -12 (-3)² : (-2) = 9 : (-2) = -9/2 = -4,5 (-2) : (-3)² = (-2) : 9 = -2/9 ≈ -0,22 (-2)² : (-3) = 4 : (-3)= -4/3 ≈ 1,33 (-3) : (-2)² = (-3) : 4 = -3/4 = -0,75 (-3)² + (-2) = 9 – 2 = 7 (Hurra!) (-2)² + (-3) = 4 – 3 = 1 (-3)² - (-2) = 9 +2 = 11 (-2) - (-3)² = (-2) – 9 = -11 (-2)² - (-3) = = 7 (Hurra!) (-3) - (-2)² = (-3) – 4 = -7

6 getSmart Dubbelkrig – Grön
Ifall man hade spelat på högsta svårighetsgrad hade båda spelarna uppnått värdet 7 och det hade blivit ”krig”. Vi återkonmer till vad som händer då. Tillbaks till spelet som vi lämnade det. Du fick värdet 7 och motståndaren 6. Alltså vann du rundan och de fyra korten på bordet blir dina. Korten samlas upp i en egen hög höger om din bunke. När bunken tar slut blandas korten i högen och används som ny bunke.

7 getSmart Dubbelkrig – Grön
Korten på bordet har tagits hand om. Det är motståndarens tur att säga ett värde mellan –15 och 15. Han säger värdet 6, alltså är det det värdet man är ute efter att få.

8 getSmart Dubbelkrig – Grön
Båda spelarna lägger ut två nya kort var. Motståndaren kan få värdet 5 och 7 som båda är lika långt undan målet; 6. Värdet 7 får han genom att subtrahera det ena kortet från det andra: 6 - (-1) = = 7 Värdet 5 får han genom att addera: 6 + (-1) = 6 – 1 = 5 (man kör huvudräkning och det går lättare och lättare ju mer man spelar) Efter att ha sett några sekunder på dina kort, ser du att du också kan få värdet 5. Det får du genom subtraktion: 2 - (-3) = = 5 Båda spelarna har kommit lika nära värdet 7 och därför blir det ”krig”. Det går vi genom i nästa steg. Hur hade det sätt ut på den högsta svårighetsgradn? Motståndaren hade kunnat få värdet 7 genom att ta (-1) i kvadrat och så adderat med det andra värdet: (-1)² + 6 = = 7 Men du kunde också ha fått värdet 7 genom att ta (-3) i kvadrat och så subtrahera det andra värdet: (-3)² - 2 = 9 – 2 = 7 Det hade alltså blivit krig med de här spelreglerna också!

9 getSmart Dubbelkrig – Grön
Vid krig lägger varje spelare fram sex kort (med baksidan uppåt) på bordet. (Man kan komma överens om ett mindre antal innan man startar spelet.) I situationer där en spelare har färre än åtta kort är antalet kort som läggs ut antalet kort på hand minus två. Har man till exempel fem kort kvar ”offrar” man tre kort som läggs ut, därmed har man fortfarande två kort på hand. Varje spelare ska nu lägga ut två nya kort med framsidan uppåt, och man ska fortfarande försöka få värdet 6.

10 getSmart Dubbelkrig – Grön
Den här gången är det lätt för dig att få det önskade värdet. Du behöver bara addera dina två värden: = 6 Du vinner kriget! Motståndaren kommer närmast värdet 6 genom subtraktion. Genom att dra av det minsta värdet från det största uppnår motståndaren värdet 7. Alltså 9-2=7. Han hade heller inte klarat att få värdet 6 om man spelade på högsta svårighetsgrad. Försök själv räkna ut det!

11 getSmart Dubbelkrig – Grön
Alla utspelade kort går till krigets vinnare. Spelet fortsätter på samma sätt helt tills en av spelarna sitter med alla korten eller överenskommen tid har gått. (Man kan till exempel komma överens om, innan man startar spelet, att man ska hålla på i 20min och så räkna korten. Den med flest kort vinner.)


Ladda ner ppt "En genomgång av spelet: Dubbelkrig-Grön"

Liknande presentationer


Google-annonser