Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sätt kryss vid ett av följande alternativ:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sätt kryss vid ett av följande alternativ:"— Presentationens avskrift:

1 Sätt kryss vid ett av följande alternativ:
SSQ12-C Instruktioner De följande frågorna gäller din förmåga och dina upplevelser i samband med att höra och lyssna i olika situationer. Du svarade på samma frågor tidigare efter att du hade använt de tidigare hörapparaterna en tid (eller hörapparat om du bara använder en). Vi vill be dig besvara samma frågor, men denne gång ska du jämföra din nuvarande förmåga och upplevelse (med de nuvarande hörapparaterna) med din förmåga och upplevelse med de tidigare hörapparaterna. För varje fråga ber vi dig ange ditt svar genom att sätta ett streck på tvären på den tillhörande svarskalan, som går från -5 genom 0 till +5. Om du klarar dig bättre med de nuvarande hörapparaterna än med de tidigare – i den situation som beskrivs i en viss fråga – ska du sätta ditt streck någonstans till höger om 0-punkten på skalan. Om du klarar dig sämre, ska du sätta strecket till vänster om 0- punkten. Om förhållandena inte har ändrat sig, ska du sätta strecket vid 0- punkten. Om du klarar dig mycket sämre, ska du sätta strecket nära -5; om du klarar dig mycket bättre, ska du sätta strecket nära +5. Vi tror att du kan känna igen alla situationerna från din vardag, men om en fråga beskriver en situation som du inte alls kan relatera dig till, ombeds du sätta ett kryss i “vet inte”. I ett sådant fall får du gärna (vid sidan av frågan) skriva en kort anmärkning om varför du inte kan svara på frågan. Namn Datum Ålder Sätt kryss vid ett av följande alternativ: Jag använder en hörapparat (vänster öra) Jag anvädner en hörapparat (höger öra) Jag använder två hörapparater (båda öronen) SSQ12-C

2 Hur klarar du dig nu jämfört med när du använde de tidigare hörapparaterna?
Mycket sämre -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Mycket bättre Oförändrat Du talar med en annan person och en TV är på i samma rum. Kan du följa vad den andra personen säger utan att minska volymen från TV-n? Vet inte Hur klarar du dig nu jämfört med när du använde de tidigare hörapparaterna? Mycket sämre -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Mycket bättre Oförändrat Du lyssnar på någon som talar till dig samtidigt som du försöker följa nyheterna på TV. Kan du följa vad båda personerna säger? Vet inte Hur klarar du dig nu jämfört med när du använde de tidigare hörapparaterna? Mycket sämre -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Mycket bättre Oförändrat Du samtalar med en person i ett rum där samtidigt många andra personer talar. Kan du följa vad personen du samtalar med säger? Vet inte Hur klarar du dig nu jämfört med när du använde de tidigare hörapparaterna? Mycket sämre -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Mycket bättre Oförändrat Du befinner dig i en grupp med fem människor i en livlig restaurant. Du kan se alla andra i gruppen. Kan du följa konversationen? Vet inte SSQ12-C

3 Hur klarar du dig nu jämfört med när du använde de tidigare hörapparaterna?
Mycket sämre -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Mycket bättre Oförändrat Du befinner dig i en grupp och samtalet hoppar från en person till en annan. Kan du enkelt följa samtalet utan att missa inledningen av vad varje ny talare säger? Vet inte Hur klarar du dig nu jämfört med när du använde de tidigare hörapparaterna? Mycket sämre -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Mycket bättre Oförändrat Du befinner dig utomhus. En hund skäller högt. Kan du omedelbart avgöra var den är utan att behöva se dig omkring? Vet inte Hur klarar du dig nu jämfört med när du använde de tidigare hörapparaterna? Mycket sämre -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Mycket bättre Oförändrat Kan du avgöra hur långt borta en buss eller en lastbil är med ledning av ljudet? Vet inte Hur klarar du dig nu jämfört med när du använde de tidigare hörapparaterna? Mycket sämre -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Mycket bättre Oförändrat Kan du avgöra från ljudet om en buss eller lastbil kommer mot dig eller avlägsnar sig? Vet inte SSQ12-C

4 När du lyssnar på musik, kan du avgöra vilka instrument som spelar?
Hur är din upplevelse nu, jämfört med när du använde de tidigare hörapparaterna? Mera grötigt -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Mindre grötigt Oförändrat När du hör mer än ett ljud samtidigt har du intrycket av att det låter som ett enda grötigt ljud? Vet inte Hur klarar du dig nu jämfört med när du använde de tidigare hörapparaterna? Mycket sämre -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Mycket bättre Oförändrat När du lyssnar på musik, kan du avgöra vilka instrument som spelar? Vet inte Hur är din upplevelse nu, jämfört med när du använde de tidigare hörapparaterna? Mindre klara -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Mera klara Oförändrat Låter vardagsljud, som du kan höra, klara (inte förvrängda)? Vet inte Hur är din upplevelse nu, jämfört med när du använde de tidigare hörapparaterna? Mera behov av koncentration -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 Mindre behov av koncentration Oförändrat Måste du koncentrera dig hårt när du ska lyssna på någon eller något? Vet inte SSQ12-C


Ladda ner ppt "Sätt kryss vid ett av följande alternativ:"

Liknande presentationer


Google-annonser