Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kognitiva funktioner Verbal förmåga Logisk-Analytisk förmåga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kognitiva funktioner Verbal förmåga Logisk-Analytisk förmåga"— Presentationens avskrift:

1 Kognitiva funktioner Verbal förmåga Logisk-Analytisk förmåga
Psykomotilitet Minnesprocessen Analytisk-Syntetisk förmåga Psykospatial förmåga Gestaltminne

2 Verbal förmåga Episodiskt minne
Som haschrökare: begränsad möjlighet att ta till sig film osv. fattig i själen, eftersom man inte befäster fina grejor inom sig, behållning bara för stunden. orden är inte alltid kopplade till känslor. Som f d haschrökare god behållning av film, böcker och musik kan man läsa böcker. helt ny förmåga att uttrycka sig.

3 Logisk-Analytisk förmåga Semantiskt minne
Som haschrökare: tänkte man inte innan man svarade. ville man lösa problemet konkret, sen ska det vara löst en gång för alla. trodde man att man var aktiv bara för att man hade projekt på gång. Som f d haschrökare: granskar orsaken till varför saker sker. märker jag att jag utvecklas när jag tänker tillbaka. kan jag ligga på kvällen och lösa problemen med abstrakt tänkande.

4 Psykomotilitet Som haschrökare:
inlärningsförmågan mycket sämre. visst kan man tänka kvickt men det är inte säkert att man träffar rätt i tanken. man kunde inte lösa 1 problem med 3 bra lösningar till hands, man kunde inte bestämma sig. Som f d haschrökare: man lägger märke till mycket mer. man kan engagera sig, koncentrera sig på information. kan man lösa 3 problem samtidigt.

5 Minnes förmågan Som haschrökare:
minnesspåren går ihop, så att man blandar ihop det. ingen framförhållning, man vill inte påverka situationen, utan vill bara bli av med den. tänkte dag för dag. Som f d haschrökare: man tar informationen med hem och kan sitta och tänka. lättare att hålla tråden och inte sväva ut i tankebanorna vid samtal. kan jag utan vidare komma ihåg var jag har lagt saker, och vad jag gjorde i förra veckan.

6 Analytisk-Syntetisk förmåga
Som haschrökare: andras inkonsekvenser tillåter mig att röka hasch. förr kretsade allt kring hasch. detta får haschrökaren att alienera sig med andra människor, han ser/har en insikt som ingen annan har. Som f d haschrökare: man kan ge sig in i en diskussion, och hela tiden sköta en diskussion med sig själv för att komma med nya infallsvinklar. går man djupare in i åsikterna. tänka efter vad andra säger och tar hänsyn till detta när jag formulerar orden.

7 Psykospatial förmåga Som haschrökare: tar det som det kommer.
ingen kontinuitet i relationer. såg man bara "1 meter" framför sig. Som f d haschrökare: jag kan uppleva musik likadant som innan, men då följde jag bara en basgång, nu följer jag hela låten. man reagerar mycket mer på hur folk i omgivningen reagerar känslomässigt. planerar sin vardag bättre.

8 Gestaltminnesförmågan
Som haschrökare: man isolerar sig. inga eller få vardagsrutiner. många holkar är bara vana, nattaholken. Som f d haschrökare: märker att man automatiskt skapar rutiner. mår mycket bättre, vaknar en kvart innan klockan ringer och stiger upp direkt utan att ligga och dra mig.

9 En typisk haschrökare Problem med att finna exakt ord till det han vill beskriva. Begränsad förmåga att läsa böcker, se en film, teater osv. Känslor av tristess och tomhet i det dagliga livet, ensamhet. Det är aldrig hans fel, externalisering eller projicering av sina problem. Han är övertygad om att han fungerar adekvat. Är ej förmögen till kritisk granskning av sitt eget beteende. Känslor av att vara otillräcklig och misslyckad. Oförmögen att vidmakthålla en dialog. Problem med koncentration och uppmärksamhet. Rigida åsikter och färdiga svar. Jag är annorlunda, jag är unik.


Ladda ner ppt "Kognitiva funktioner Verbal förmåga Logisk-Analytisk förmåga"

Liknande presentationer


Google-annonser