Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOLLEGIAL HANDLEDNING REFLEKTION TILLSAMMANS I ARBETSLAG

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOLLEGIAL HANDLEDNING REFLEKTION TILLSAMMANS I ARBETSLAG"— Presentationens avskrift:

1 KOLLEGIAL HANDLEDNING REFLEKTION TILLSAMMANS I ARBETSLAG

2 PIA ELOFSSON UTBILDAD FÖRSKOLLÄRARE – KOLLEGIAL HANDLEDARE
UPPDRAG SOM KOLLEGIAL HANDLEDARE/PEDAGOGISTA OMRÅDE HERTSÖN MED TVÅ FÖRSKOLOR SOM ARBETSPLATS HANDLEDER SAMMANLAGT 9 STYCKEN ARBETSLAG

3 VARFÖR KOLLEGIAL HANDLEDNING?
Reflektera över sin vardag och ta tillvara allas tankar och erfarenheter genom lyssnande och samtal Reflektera kring hur man omsätter styrdokumenten till praktisk handling, väva samman teori och praktik Synliggöra sitt kvalitetsarbete/förändringsarbete För att få syn på sin organisation, tid, rutiner mm.  Som ett verktyg för kompetensutveckling i sitt eget lärande och öka medvetenheten hos varandra

4 Om vi aldrig eller sällan stannar upp och reflekterar över vårt tänkande och beteende har vi svårt att förändra. Detta kan i viss mån upplevas som hotande och i vissa fall skapa otrygghet. Den ende som kan förändra mig är jag själv!

5 Verksamhetens uppdrag
Synen på människan, kunskap, lärande, vårt förhållningssätt och vår yrkesroll. Kollegial handledning - ett hjälpmedel i arbetet med utvärdering av verksamheten. Kollegial handledning grundar sig på värdegrund och förhållningssätt och passar de flesta organisationer.

6 Förslag på arbetssätt Varje deltagare presenterar ett konkret problem från sin egen arbetssituation. Gruppen bestämmer vilket problem som ska tas upp Probleminnehavaren redogör närmare för problemet. Det finns inte möjlighet för de andra att fråga i den här fasen. Genom frågor och svar ska gruppen försöka förstå, sätta sig in i vad problemet går ut på. I tur och ordning ställs frågor. Probleminnehavaren beskriver sina egna lösningsförslag Gruppen får presentera ett råd var i tur och ordning. Kommentera inte andras råd Probleminnehavaren utvärderar vilka råd som har känts värdefulla

7 ATT TÄNKA PÅ En schemalagd tid måste bestämmas
Gruppen måste veta vad kollegial handledning är Fokusera på konkreta problem Se till att ni har struktur och progression i samtalen Alla ska bidra – alla ska komma till tals Deltagarna har tystnadsplikt, efter handledningen kan bara formerna diskuteras

8 REFLEKTERANDE SAMTAL I en stressad situation uppstår en konflikt mellan två kollegor. Det blir upprörda känslor, hårda ord och en kund blir upprörd vilket skapar ”kaos”. Hur hanterar vi i arbetslaget en sån situation? En kund vägrar ta emot hjälp av en kollega Hur gör vi i arbetslaget då? Vilka rutiner? Vi är oense om hur mycket stöd och hjälp en av våra kunder behöver. Vi agerar alla annorlunda vilket skapar osäkerhet. Hur ska vi göra?

9 ”När du lyssnar till någon uppmärksamt och fullkomligt, då lyssnar du inte bara till orden, utan även till känslan av det som förmedlas, till helheten, inte bara delar av den” ”Att lyssna helhjärtat till någon är en gåva som innebär att du skänker den personen din tid och fulla uppmärksamhet” Indisk filosof Jiddu Krishnamurti


Ladda ner ppt "KOLLEGIAL HANDLEDNING REFLEKTION TILLSAMMANS I ARBETSLAG"

Liknande presentationer


Google-annonser