Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Familjehem och föräldraskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Familjehem och föräldraskap"— Presentationens avskrift:

1 Familjehem och föräldraskap
Ingrid Löfstrand Karin Lundén Lunch Karin Lundén, forts. Kaffe Hans Bäckström Avslut Hans Bäckström, Malmö

2 Stöd eller handledning?
Tillsyn/kontroll Arbetsledning Stöd – ostrukturerat Stöd – strukturerat Handledning – internt Handledning – externt Samtalsgrupp Grupphandledning Hans Bäckström, Malmö

3 Vad är handledning? I handledning ges en möjlighet att tala fritt och tillsammans med en kunnig utomstående (handledaren) reflektera kring sin situation. Tillsammans går man igenom hela sammanhanget och får en möjlighet att tänka kring vad som hänger ihop med barnet och vad som hänger ihop med familjens eget fungerande. Det är oftast i reflektionen man kan förstå det som hänt mer på djupet. Att arbeta med människor innebär också att hela tiden arbeta med sig själv. Som familjehem är man själv verktyget dygnet runt och man måste vårdas och utvecklas. Därför är handledning i någon form nödvändig för att man på bästa sätt kan utföra sin uppgift, utan att hamna på avvägar. Hans Bäckström, Malmö

4 Enkät familjevårdens organisation, FSF 2009
48 svar från 42 kommuner Kälvesten 98%, 40% orginalversion 11 % PRIDE 69 % erbjuder grundutbildning 57% erbjuder grupphandledning/samtalsgrupp 45% kan erbjuda enskild handledning, intern eller extern vid behov 95% av familjehemssekr. har handledning 71% har gått vidareutb. varav 39% gått handledarutbildning i någon form Hans Bäckström, Malmö

5 Vad behöver familjehem?
Handledning Stöd Utbildning Hans Bäckström, Malmö

6 Vad behöver ett familjehem kunna?
Möta utvecklings-behov och hantera störningar Bärande Relation livet ut Stödja relationen till föräldrar Kunskap om vård och fostran Stabilt socialt liv Kunna ingå i ett team Hans Bäckström, Malmö

7 Vad behöver vi förstå om familjehemmet för att kunna ge stöd?
Vad har de för motiv? Vad har de för bakgrund? Kunskaper? Egen föräldraförmåga? Egen uppväxt /anknytning/förebilder? Hans Bäckström, Malmö

8 Stöd och handledning till familjehem
Vara förälder till sina egna barn/ att utmanas i sitt föräldraskap Vår kunskap om familjehemmet /analys av intervjun Att ge familjehemmet kunskap /utbildning Att lära dem agera med både hjärna och hjärta Hans Bäckström, Malmö

9 Vad behöver familjehemmen förstå?
Att förstå vad anknytningsproblematik kan ställa till med Att inte ta barnets problematik personligt Att lära sig hantera de egna känslorna Hur man kan förändra ett beteende Att se stödet till barnet i ett livsperspektiv för att vara trovärdiga Hans Bäckström, Malmö

10 Vad behöver socialtjänsten förstå?
Familjehem är en vanlig familj Att betrakta familjehemmet som en helhet Att man måste skapa tillit för att kunna ge stöd Att göra familjehemsföräldrarna delaktiga – de skall ej bli marionetter Hans Bäckström, Malmö

11 Utvecklingslinjen Vid placering 2 år 5 år -100 -2 0 +3 +10
Hans Bäckström, Malmö

12 Att förändra beteende Vad finns ”programmerat”?
Varför ändrar man beteende? Tillit för att förändra sitt beteende Hur förändrar man beteende? Hur behåller man ett förändrat beteende? Hans Bäckström, Malmö

13 Att ge redskap i vardagen
För att hantera vardagen när de vanliga redskapen inte räcker till För att orka fylla på barnets tomma ”känslomässiga låda”. Hans Bäckström, Malmö

14 Bankboken 5 insättningar för varje uttag Hans Bäckström, Malmö

15 De tre korgarna, 3 åring Ej förhandlingsbart Förhandling
Barnet bestämmer Hans Bäckström, Malmö

16 De tre korgarna, 18 åring Ej förhandlingsbart Förhandling
Barnet bestämmer Hans Bäckström, Malmö

17 Några ord på vägen för familjehemmen
Det man aldrig lärt sig kan man inte kunna För att bli en trovärdig vuxen förebild måste man vara det hela livet Att ha realistiska mål Att ge den unge omtanke och hopp, känsla av att han/hon duger, omtanke och kanske kärlek - om det vill sig väl! Hans Bäckström, Malmö


Ladda ner ppt "Familjehem och föräldraskap"

Liknande presentationer


Google-annonser