Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsten att leda sig själv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsten att leda sig själv"— Presentationens avskrift:

1 Konsten att leda sig själv

2 Genom att vara en medveten ledare får individen:
Kännedom om sig själv. Självkännedom är egenskapen där människor har kunskap om sina egna mentala tillstånd (vad man tror på och vad man vill i livet). Har en positiv grundinställning Klara visioner och utstrålar trygghet Väljer att se sin egen del i olika situationer och ta eget ansvar Tar kontrollen och makten över sin tid Tycker om att växa som individ Har tydliga värderingar och strävar efter att leva som man lär – dvs. säger du att du ska gå ut varje dag i ur och skur – GÖR DET & SVIK INTE DIG SJÄLV!

3 Har tillit och använder sin intuition
Lättare att kommunicera, lyssna och visa empati för andra människor Kontrollerar och följer upp framsteg och resultat och man drivs av vilja att lyckas Vågar ta risker Motiverar, bekräftar och inspirerar sig själv & andra människor Sätter tydliga och realistiska mål– jag brukar göra en ”önskelista” som jag går tillbaka till fortlöpande och stämmer av Har stark självkänsla och gott självförtroende

4 Styrkan hos en god ledare
Är att våga se vad man behöver utveckla, t.ex. personlighetsdrag egenskaper Hur man hanterar känslor För att kunna förändras

5 Personligt och medvetet ledarskap

6 Hur ska en bra ledare vara?

7 Centrala egenskaper för ledarskap
Det krävs MOD Det krävs REFLEKTION Det krävs MOTIVATION Det krävs TRYGGHET Det krävs ANSVAR Det krävs TÅLAMOD Det krävs HÄNSYN = egenskaper som vi kan träna upp

8 Mod Veta vart vi vill komma.
Kunna fatta beslut – snabbt och självständigt. Bättre att fatta beslut och lära oss av det, än att inte fatta något beslut alls. Lyssna på vår intuition som är samarbetet mellan tanke och känsla (hjärna & hjärta). Undvika att ångra sig om beslutet visar sig vara fel – ägna energin åt att ställa till rätta det som blev fel. När självkänslan är stark vågar vi ta risker och når målet lättare och snabbare.

9 Reflektion Stanna upp och tänka igenom saker och ting på ett klokt sätt. Sätta sig ner med papper och penna, för att bena ut vad NULÄGET är och hur vi ska ta oss till ÖNSKAT LÄGE. Som ledare vara förebilder och tar ansvar att leva som vi lär. Planera in tid för reflektion

10 Motivation Viktigt med: ENGAGEMANG INSPIRATION

11 TRYGGHET För att leda andra behöver vi först lära oss att leda oss själv. En trygg ledare skapar förtroende och tillit. Framgångsledarskap innebär att vi tar ansvar för att träna upp vår självkänsla (vårt egenvärde) och vårt självförtroende (vår egen förmåga att prestera). När vi lär oss att bekräfta oss själva klarar vi av att göra misstag utan att krisa ihop.

12 Eget ansvar Träna bort offertänkande genom att se vår egen del i de situationer vi befinner oss i. Vi tar ansvar för att fatta beslut trots risken att välja fel.

13 Tålamod och hänsyn Styrka att VETA VAD MAN VILL
Ett framgångsrikt ledarskap handlar om tålamod och att ta hänsyn till dem vi leder och vad de kan.


Ladda ner ppt "Konsten att leda sig själv"

Liknande presentationer


Google-annonser