Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lösningsinriktad Pedagogik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lösningsinriktad Pedagogik."— Presentationens avskrift:

1 Lösningsinriktad Pedagogik

2 En ledare är bäst när folket knappast vet att han existerar
En ledare är bäst när folket knappast vet att han existerar. Inte så bra när folket lyder och hyllar honom. Sämre när folket avskyr honom. Men om en god ledare, som föga säger när hans arbete är utfört och målsättningar uppnådda, kommer folket säga: ”Vi gjorde det själva!” (Lao-tsi, omkr. 500 f.v.t)

3 Repitition - pedagogik
Vetenskapen om uppfostran och undervisning Läran om utbildning Teorier om påverkan- och förändringsprocesser Kunskapsobjekt: utbildning, undervisning, uppfostran Egenskaper: våga prata, kreativ, fantasi, planering, organiserad , struktur Tips för pedagoger: Planera noga, erbjud deltagarna att vara aktiva, välorganiserat upplägg, välj en metod som passar gruppen Pedagogiska frågor: vad ska läras ut? Hur ska det läras ut? Vilka kunskaper finns? Varför ska det läras ut? Fråga dig: Håller det måttet? Är miljön positiv? Möts deltagarna positivt? Håller tidsschemat?

4 Det som bland annat skiljer den lösningsinriktade pedagogiken (LIP) från den mer traditionella pedagogiken är ett annorlunda sätt att tänka runt att lösa problem och bekymmer. I stället för att "rota i" och fråga så mycket om själva problemet, så fokuserar man på och lyfter fram de tillfällen som fungerar bättre, när det inte är något bekymmer.

5 Bakgrund Lösningsinriktad pedagogik har sitt ursprung i lösningsfokuserad terapi. Detta är en metod som fungerar inom olika yrkesområden där man möter människor med behov av att ändra beteende eller behov av att lära sig något som de tycker är svårt. Tidigare har det inte funnits någon ”översättning” av metoden till andra områden men detta börjar nu ändras. Den lösningsfokuserade terapin, med rätt ”översättning”, kan tillämpas inom: dagvårdem, skolan, fritiden, polisen, arbetsplatser, barnuppfostran, personlig utveckling, ledarskap, träning, utbildning o.s.v.

6 Grundregler ”om det inte är trasigt så laga det inte”
”gör mer av det som fungerar” ”om det inte fungerar, gör något annorlunda”

7 Två delar Förhållningssätt - ett förhållningssätt ger uttryck för den inställning, den attityd, som en person intar. Samtalsmetodik - innebär ett intensivt lyssnande, mycket bekräftelse, empati och respekt.

8 Förhållningssätt En vanlig uppfattning är att en persons förhållningssätt speglar den inställning personen har - personligheten. Enligt LIP är förhållningssätt något man tar och inte har. En professionell pedagog kan inta ett sätt att förhålla sig till deltagarna utan att han/hon måste ha samma förhållningssätt privat. Man väljer alltså medvetet vilket förhållningssätt man vill ha i olika situationer utan att kompromissa med sin personlighet. Att vara medveten om sitt förhållningssätt är att välja hur man bemöter andra människor. Varje människa väljer sitt eget förhållningssätt, sina mål och sina lösningar.

9 Den lösningsinriktade pedagogen
väljer att fokusera på de tillfällen som fungerar. har ett förhållningssätt som präglas av ett respektfullt bemötande i samspelet med andra människor. strävar efter att i varje situation på bästa sätt vara till hjälp för att deltagarna ska nå sina mål.

10 Användbara redskap Skapa goda relationer Matchning
Positiva intentioner Följ deltagarens energi Hoppa i samma båt Respektera olika världsbilder Positiv feedback Fokus på kompetens och förmåga Uppmärksamma positiv förändring

11 Samtalsmetodik Detta är den mer tekniska delen av den lösningsinriktade pedagogiken. Förhållningssätt och samtalsmetodik går hand i hand och kombinationen av de båda ger det mest suveräna resultatet i det pedagogiska arbetet.

12 Användbara redskap Kreativa frågor Börjar med Vid vilka...? Vad...? När...? Hur...? Vem...? Vilka...? På vilket sätt...? Antag att...? Dessa frågor ger mer än ”ja eller nej frågor”. Fråga inte varför. Mål och delmål Hjälpa elever/deltagare att hitta strategier för att nå sina egna mål. Ta ut delmål så man känner att man gör framsteg. Skalan Lösningsinriktade pedagogikens viktigaste redskap. Hjälper till att få fram information på ett enkelt och konkret sätt. Ex. På en skala från 1 till 10, där 10 står för att du är helt nöjd och 0 står för när du är som minst nöjd, var är du då idag? Framtidsfrågor Handlar om att ställa frågor om framtiden för att plocka in det i nuet och göra det mer verkligt och lättare att påverka. Mirakelfrågan Populär inom idrottsvärlden. Man skapar en vision av hur tillvaron ser ut när problemet är löst. Omformulering Byt ut ett negativt ord till något positivt, ex bråkig-full av energi. Paussamtal Man lämnar samtalet, reflekterar, går tillbaka och ger positiv feedback.

13 Värt att tänka på Ansvaret att tala på ett sådant sätt som tilltalar åhörarna är hos den som pratar. Kan det vara så att man blir vad man tänker? (Tänker man ”jag vågar” - så vågar man) Ifrågasätt aldrig en uttalad känsla. Ta känslan på allvar. Undvik ordet inte. ”Kliv ett steg närmare”.

14 Till nästa lektion Titta på power pointen om lösningsinriktad pedagogik (LIP) Läs på om LIP Förstå delen om ”förhållningssätt” och dess redskap Förstå delen om ”samtalsmetodik” och dess redskap Du ska till nästa lektion kunna detta och veta hur du ska tillämpa det i ett samtal med någon som behöver ditt stöd.

15 Källa Lösningsinriktad Pedagogik Kerstin Måhlberg Maud Sjöblom


Ladda ner ppt "Lösningsinriktad Pedagogik."

Liknande presentationer


Google-annonser