Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Coaching i akademiska miljöer Vad? Hur? Varför?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Coaching i akademiska miljöer Vad? Hur? Varför?"— Presentationens avskrift:

1 Coaching i akademiska miljöer Vad? Hur? Varför?
Eva-Lotta Olofsson Arbetslivssamordnare, coach Göteborgs universitet

2 Vad motiverar dig?

3 Agenda Introduktion till coaching
Hur kan man arbeta med coaching/ ett coachande förhållningssätt i akademiska miljöer? Exempel från Göteborgs universitet Coachingtekniker och praktiska övningar Eva-Lotta Olofsson

4 Coaching är konsten att underlätta för någon annans prestation och utveckling

5 Vad kännetecknar coaching?
Aktivt lyssnande Kunna ställa de rätta frågorna Lösningsfokus Eva-Lotta Olofsson Göteborgs universitet

6 Som du frågar får du svar..
Öppna frågor Vad? Hur? När? Ger vanligtvis utförliga svar Uppföljningsfrågor Vad är det som gör kursen så intressant för dig? Går djupare Klarläggande frågor Menar du att.. Har jag förstått dig rätt… Ger dig möjlighet att stämma av Reflekterande frågor Hur skulle du vilja att det kändes? Ger insikt och underlättar beslut Hypotetiska frågor Om du fick välja helt fritt, vad skulle du göra då? Stretchar kreativiteten Våga vara tyst Ger den andre utrymme att reflektera Eva-Lotta Olofsson Göteborgs universitet

7 Frågor att undvika (för det mesta)
Slutna frågor Kan endast besvaras med ja eller nej Varför-frågor Kan väcka försvar och därmed låsning Långrandiga frågor Kan lätt missförstås, tappar tråden i samtalet Flera frågor samtidigt Vilken fråga skall besvaras Ledande frågor Ger inte utrymme för nya idéer Eva-Lotta Olofsson Göteborgs universitet

8 Lyssnandets 3 positioner
Position 1: Jag själv i fokus Position 2: Den andre i fokus Position 3: Situationen i fokus

9

10 Ett coachande förhållningssätt
Fokus på den andres agenda Se potentialen hos den andre Ge ärlig och rak feedback. Ansvarar för att dialogen skall vara produktiv Vara lösningsorienterad Stötta egenansvar Eva-Lotta Olofsson Göteborgs universitet

11 Hur kan vi använda coaching i akademin?
Cochande ledarskap Pedagogiskt verktyg Utveckla arbetsgrupper Metod för vägledning Ledare -Syftet med kursen är att öka din medvetenhet om hur du kommunicerar med andra och hur det påverkar ditt ledarskap, samt att utveckla dina färdigheter i målorienterad kommunikation. Svl- Du har också ökat dina kunskaper i att stödja studenten i att själv ta ansvar, formulera och konkretisera möjligheter i sin studiesituation och därigenom bli mer handlings- och målorienterad i sin studie- och karriärplanering.

12 Övning Problemet Dilemmat önskat läge Målet Hinder Alternativ
Möjligheter Nästa steg Handling

13 Eva-Lotta. Olofsson@gu
Göteborgs universitet Karriärcentrum


Ladda ner ppt "Coaching i akademiska miljöer Vad? Hur? Varför?"

Liknande presentationer


Google-annonser