Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Tidigare har läraren skrivit hur det har gått för mig i skolan som mamma och pappa fick läsa hemma. På utvecklingssamtalet har mest de vuxna pratat och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Tidigare har läraren skrivit hur det har gått för mig i skolan som mamma och pappa fick läsa hemma. På utvecklingssamtalet har mest de vuxna pratat och."— Presentationens avskrift:

1 ”Tidigare har läraren skrivit hur det har gått för mig i skolan som mamma och pappa fick läsa hemma.
På utvecklingssamtalet har mest de vuxna pratat och jag har undrat vad jag hade där att göra.” Elev, klass 4

2 ”Nu fick jag själv säga saker på mitt samtal
”Nu fick jag själv säga saker på mitt samtal. Jag fick ta upp det som var positivt i skolan och vilka mål jag ville träna mer på. Jag kände mig säker att ingenting oväntat skulle komma upp på samtalet.” Elev, klass 4

3 Ulla Forsberg Marco Suares Fårdala skola, Tyresö kommun
Elevledda utvecklingssamtal Ulla Forsberg Marco Suares Fårdala skola, Tyresö kommun

4 Varför började vi med elevledda utvecklingssamtal?
Nationella prov i år 3, svenska och matematik. Kunskapsprofiler skrevs av pedagogerna. Eleverna gjorde reflektioner i svenska och matematik – stämde väl med kunskapsprofilerna. TIDEN! Lpo-94 (Elevernas ansvar och inflytande): Skolan skall stäva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö samt successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. SYFTET!!!

5 Hur går det elevledda samtalet till?
60 minuter är avsatt per elev för utvecklingssamtal. 4-6 samtal pågår samtidigt i två klassrum. Eleven leder samtalet och följer en dagordning. Pedagogen håller sig ”utanför” samtalet. Deltar då behov finns och när IUP ska skrivas under. Våra reflektioner: Högt och tydligt… Föräldrar måste lyssna på elevens nivå… Inga vuxen-ord… Fokus på det som är bra… Eleven blir tyst... Utvärderingen… En ny elev sa efter samtalet att det var det roligaste samtalet jag har haft, för nu fick jag prata om vad jag tycker och tänker.

6 Hur har vi utvecklat elevledda utvecklingssamtal?
Reflektionshäfte (kärnkompetenserna, svenska, matematik, engelska). Målboken (SO, NO, bild). Skriftligt omdöme i praktisk-estetiska ämnen (idrott och hälsa, musik, slöjd). Mini-samtalet mellan lärare och elev innan utvecklingssamtalet, där förslag till IUP skrivs. Förberedelser – Dramatisering. ”Bevis”. Dagordning. Förväntningar på föräldrar. Utvärdering. Elevens positiva utveckling måste stå i fokus! -särskilda åtgärder diskuteras vid annat möte.

7 Vad är vinsten med elevledda utvecklingssamtal?
Eleverna ansvarar själva för att presentera sin kunskapsutveckling. Eleverna har större inflytande över vilka mål som sätts upp. Föräldrarna får en bättre insikt hur deras barns skoldag ser ut och vad deras barn lär sig i skolan. Mini-samtalet ger möjlighet till bra samtal pedagog-elev. Tiden. Kvar… Sociala enkäter Sammanställa information

8 Reflektion från föräldrar till sina barn…
Jättebra! Du var förberedd och berättade och beskrev på ett bra sätt för mig om dina olika ämnen och böcker. Det var spännande att höra om dina nya mål och hur du tänkte kring dem. Det gick bra för dig. Dagordningen var ett bra stöd under samtalet. Vi har fått en bra bild av vad du har gjort i alla ämnen, vad du tycker är roligt och vad du behöver träna mer på.

9 Reflektion innan utvecklingssamtalet
Namn: Hösten 2009, klass 4 Reflektion innan utvecklingssamtalet Inför utvecklingssamtalet vill vi att du som elev reflekterar om kärnkompetenserna samt ämnena svenska, matematik och engelska. Dessa funderingar och tankar kommer du sedan att få presentera för dina föräldrar på utvecklingssamtalet. Reflektion Kreativitet Ansvar Kommunikation Vilken av kärnkompetenserna använder du dig mest av? På vilket sätt syns det i skolan? ______________________________ Samarbete ___________ Vilken av kompetenserna skulle du behöva träna mer på? Hur skulle det gå till? ______________________________ ___________ Vuxenkommentar ____________________________________________________________________________________________________________

10 Svenska Jag tycker att det här går bra i ämnet svenska:
__________________________________________________________________________________________________________________ Det här tycker jag är svårt i ämnet svenska: Det här tycker jag ska bli mitt/mina nya mål i ämnet svenska: Vuxenkommentar __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 Vem som ansvarar för vad: Vem som ansvarar för vad:
Elevens namn: Klass 4, Fårdala skola, Ht-09 Min Individuella UtvecklingsPlan Elev: Lärare: __________________________________ __________________________________ Vårdnadshavare: ___________________________________ ___________________________________ Mina mål: Vad vi nu ska göra: Vem som ansvarar för vad: Mina mål: Vad vi nu ska göra: Vem som ansvarar för vad:

12 Att tänka på som förälder under samtalet
Varmt välkomna till vår klass elevstyrda samtal – med fokus på positiv utveckling. Eleven har i skolan förberett sitt samtal och vill visa på hur kunskapernahar utvecklats. Vi har dock sammanställt vissa punkter som det är bra om du som förälder tänker på under samtalet: Lyssna på vad ditt barn har att säga. Hjälp ditt barn att komma vidare då det behövs. Var positiv. Ställ frågor så att du bättre förstår vad ditt barn gör under arbetsdagen. Hjälp ditt barn att förklara målen som satts upp i den individuella utvecklingsplanen. Hjälp till att fylla i utvärderingen, använd stencilen ”Utvärdering”.

13 Dagordning för utvecklingssamtalet
Hälsa dina föräldrar välkomna till samtalet. Börja med att fråga dina föräldrar vilka starka sidor de tycker att du har. Berätta vilken kärnkompetens du använder dig mest av och på vilket sätt det syns i skolan. Berätta vilken av kompetenserna som du skulle behöva träna mer på och hur det skulle kunna gå till. Gå igenom din individuella utvecklingsplan från våren 2009. Gå igenom dina ämnen och använd dig av det skriftliga omdömena i praktiskt-estetiska ämnen, ditt reflektionshäfte (känrnkompetenserna, svenska, matematik och engelska) samt din gula målbok (So, No och bild). Visa de arbeten som du har valt ut för dina föräldrar. Gå igenom dina nya mål som skrivits upp i din individuella utvecklingsplan för hösten En lärare ska nu tillsammans med dig och dina föräldrar bestämma om det är dessa mål som ska gälla. Utvärdera ditt utvecklingssamtal tillsammans med dina föräldrar, fyll i ”Utvärdering”.

14 Utvärdering av utvecklingssamtalet
Elevens namn:________________ Datum:________ Utvärdering av utvecklingssamtalet Hur tycker du som förälder att det gick för mig att hålla utvecklingssamtalet? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hur tycker jag som elev att samtalet gick? Är det någonting som ni tycker att vi borde ändra på till nästa gång?


Ladda ner ppt "”Tidigare har läraren skrivit hur det har gått för mig i skolan som mamma och pappa fick läsa hemma. På utvecklingssamtalet har mest de vuxna pratat och."

Liknande presentationer


Google-annonser