Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skollagen 3 kap 3§ ”ska elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skollagen 3 kap 3§ ”ska elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna."— Presentationens avskrift:

1 Allmänna råd om utvecklingssamtal och skriftliga omdömen - vad är viktigt att tänka på i arbetet?

2 Skollagen 3 kap 3§ ”ska elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt inom utbildningens mål” Alla ska kunna nå minst E enligt kunskapskraven

3 Individuell utvecklingsplan
Enligt Skollagen 10 kap 13§ Ska ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eleven får undervisning i Sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen Får även innehålla omdömen om t ex social utveckling om rektor beslutar så

4 Individuell utvecklingsplan
Utforma den så att den blir ett stöd för det fortsatta lärandet Eleverna och vårdnadshavarna ska vara delaktig i framtagandet av planen Den ska ge eleverna ett utökat ansvar för sina egna studier Använda sig av dokumentation som tydligt visar elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

5 Skriftliga omdömen Eleven och vårdnadshavare ska få tydlig information om elevens kunskaper och kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen Det ska tydligt framgå om eleven riskerar att inte nå upp till kunskapskraven i åk 3, 6 och 9

6 Skriftliga omdömen Ska utgå från kunskapskraven i respektive ämne
Kan vara både summativ och formativ Ska förklara för eleven och vårdnadshavarna vad eleven klarar av, vad de behöver träna mer på och hur träningen ska gå till i skolan Elever och vårdnadshavare ska även få en förklaring hur skolan ska se till att eleverna får möjlighet att utvecklas vidare

7 Vilken funktion har skriftliga omdömen?
Omdömena ska utveckla elevens lärande och lyfta elevens utvecklingsmöjligheter Bygger på den faktiska undervisningen och utformas lokalt på varje skola. Rektor beslutar om formen

8 Hur hänger bedömningsprocessen ihop?

9 Kunskapskrav I åk 3 anges bara vad eleven ska klara av för minsta krav
Finns i Ma, Sv, So och No ämnena I övriga ämnen bedöms eleverna mot kunskapskraven i åk 6 Beskriver i huvudsak förmågor som eleverna ska klara av att visa i praktisk handling I vissa ämnen finns även faktamål som ska bedömas

10 Vilka kunskapskrav ska användas?
I åk 1-3 i Sv, Ma, No, So mot kunskapskraven i åk 3 I åk 4-6 i Sv, Ma, Bi, Fy, Ke, Tk, Ge, Hi, Re och Sh mot kunskapskraven i åk 6 I åk 1-6 i övriga ämnen mot kunskapskraven i åk 6 I åk 7-9 mot kunskapskraven i åk 9

11 Vilka kunskapskrav ska användas?
Vi ska inte skriva om kunskapskraven för andra årskurser, t ex kunskapskrav för åk 7….. Har eleven nått så långt som förväntat i förhållande till kunskapskraven i åk 9? Vi ska bedöma de arbetsområden vi har gått igenom hittills, inte hela kunskapskraven i åk 7. I slutbetygen mäter man mot hela kunskapskraven

12 Formativa skriftliga omdömen
Följande ska finnas med och bedömas i ett skriftligt omdöme. Ska visa någonting som eleven klarar av Ska visa vad eleven ska utveckla kunskapsmässigt Ska beskriva hur skolan ska hjälpa eleven att ta nästa steg i kunskapsutvecklingen Ska beskriva vad eleven själv ska träna på för att utveckla sina kunskapsförmågor

13 Uppgift skriftliga omdömen
Läs igenom ett elevsvar i gruppen Ge eleven ett konstruktivt skriftligt omdöme som baseras på kunskapskraven och som är formativt Läs upp omdömena för varandra i gruppen och enas om ett som ni tycker blir gruppens resultat Tid till förfogande i gruppen 50 minuter Kort redovisning från varje grupp


Ladda ner ppt "Skollagen 3 kap 3§ ”ska elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna."

Liknande presentationer


Google-annonser