Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Departementspromemoria:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Departementspromemoria:"— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Departementspromemoria: En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Förordningsförändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2008 Den skriftliga informationen ska utformas i samband med utvecklingssamtalet och medför därför inget ökat krav på skolhuvudmannen. Vissa fortbildningsinsatser kan behövas för att stödja arbetet med en förändrad individuell utvecklingsplan

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö IUP ska inte bara vara framåtsyftande Ska innehålla omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne Omdömen får vara betygsliknande Rektor beslutar om utformningen IUP får även innehålla annan information

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Förslaget innebär inte att betyg i grundskolan m fl kan sättas i annat än skolans ämnen eller i tidigare åk Betygsliknande info lämnas vid utvecklingssamtalet Skriftlig info ska upprättas för skolans alla ämnen och alla åk.

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Omdömen ska grundas på elevens utveckling i relation till målen i varje ämne. Skolverket har föreslagit innehåll i mål att uppnå i svenska och matematik för åk 3. Nationella prov kommer i dessa ämnen. Betyg ska ges fr o m ht i åk 6

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Betygsliknande omdömen= elevens resultat beskrivs i förhållande till målen. Kan uttryckas i from av en text eller en symbol som beslutas lokalt av skolan. Är en allmän handling. Informationen bör vara formativ = elevens utvecklingsmöjligheter lyfts fram för att stimulera till fortsatt lärande

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Förslaget gäller alla skolformer: grundskola, obligatorisk särskola, specialskola och sameskolan. Elevens utveckling i övrigt: rektor beslutar om IUP ska innehålla fler omdömen som ex. elevens sociala utveckling


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Departementspromemoria:"

Liknande presentationer


Google-annonser